Easy Going Maastricht verliest kort geding wietpas: op naar de bodemprocedure

  • SHARE:
  • Tweet this

June 11th, 2012 | 12:16
Door webmaster

De voorzieningenrechter heeft vandaag de verzoeken van de Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht en de eigenaar van coffeeshop Easy Going tegen het besluit tot sluiting van de coffeeshop voor de duur van één maand afgewezen. Het wachten is nu op de zogenaamde bodemprocedure.

Marc Josemans, Cannabis Tribunaal 2011 (© Gonzo media)

Marc Josemans, Cannabis Tribunaal 2011 (© Gonzo media)

Omdat de duur van de sluiting inmiddels is verstreken, is er volgens de voorzieningenrechter geen spoedeisend belang meer. Daarom heeft de rechter afgezien van een verdere inhoudelijke beoordeling van de verzoeken.

In een eerste reactie meldt Marc Josemans dat het VOCM bestuur vandaag vergadert over het verdere verloop van de juridische strijd. De volgende stap is een bodemprocedure, waarin de argumenten en verzoeken van de eisers wel inhoudelijk beoordeeld zullen worden. Nadeel van een bodemprocedure: het kan maanden duren voordat er een uitspraak op tafel ligt.

Duidelijk is in elk geval dat de strijd nog lang niet gestreden is. Duidelijk is ook dat het weren van mensen op grond van hun woonplaats zuivere discriminatie is, zoals omschreven in artikel 1 van onze grondwet:

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Nog een dikke adder onder het gras voor Opstelten en co: zolang verkoop en bezit van cannabis nog officieel verboden is in de Opiumwet, wordt van coffeeshopbezoekers gevraagd lid te worden van wat feitelijk een criminele organisatie is. Doel van de “besloten coffeeshopclub” is immers het structureel overtreden van de Opiumwet. Kortom: wordt (wederom) vervolgd…

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Maastricht van vandaag

Beeld: Mr. Link's Hideout

Beeld: Cannawizzard

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.