5 dagen wietpas in het zuiden: chaos, woede en verwarring

  • SHARE:
  • Tweet this

May 6th, 2012 | 15:26
Door webmaster

Na vijf dagen handhaving van de wietpas in Limburg, Brabant en Zeeland kan maar één conclusie getrokken worden: dit misplaatste prestigeproject van minister Ivo Opstelten is mislukt. De vraag is niet óf maar wanneer de demissionaire regering haar verantwoordelijkheid neemt en een punt zet achter dit werkgelegenheidsproject voor straatdealers en drugsrunners.

420 Smoke-Out protest tegen de wietpas, Amsterdam, 20 april 2012 (© Gonzo media)

420 Smoke-Out protest tegen de wietpas, Amsterdam, 20 april 2012 (© Gonzo media)

In een hoofdredactioneel commentaar getiteld ‘Drugshandel de straat op’ constateert het Eindhovens Dagblad van zaterdag 5 mei jl.: ‘De invoering van de wietpas lijdt onder een gebrekkige voorbereiding en een minstens zo gebrekkig draagvlak.’ Precies datgene waarvoor alle tegenstanders van de pas steeds hebben gewaarschuwd is werkelijkheid geworden; niet alleen buitenlandse coffeeshopbezoekers maar ook Nederlanders kiezen massaal voor het illegale circuit.

Zoals het Eindhovens Dagblad schrijft: ‘In plaats van zich te laten registreren als ‘lid’ keren klanten de coffeeshops de rug toe. Niet alleen de buitenlanders, die Opstelten wil weren, zoeken hun heil op straat maar ook Nederlanders.’

De wietpas is een zinloze en discriminerende maatregel voor een grotendeels fictief probleem. Opnieuw het E.D.: ‘Opstelten wil met de wietpas het drugstoerisme de pas afsnijden. Hij bestrijdt daarmee een probleem dat in veel steden niet of nauwelijks bestaat. Tegelijkertijd negeert hij de werkelijke problematiek – aan de achterdeur van de coffeeshop waar de illegaal geteelde hennep wordt aangevoerd. En hij creëert bovendien nieuwe problemen. Door de verschuiving van de handel naar de straat dreigt een nog groter deel van het drugscircuit in criminele handen te komen.’

VOC woordvoerder Joep Oomen bij Pownews

VOC woordvoerder Joep Oomen bij Pownews

Pownews besteedde de afgelopen dagen meermaals aandacht aan de chaos die in Limburg is ontstaan door de wietpas. VOC-woordvoerder Joep Oomen zei in de uitzending van 4 mei: ‘Het is niet leuk om gelijk te krijgen. Wij zeggen dit natuurlijk al jaren, dat die wietpas een heilloze weg is. En nu zien we inderdaad dat dit gebeurt en kijkt iedereen naar Den Haag. Ivo Opstelten is hier verantwoordelijk voor.’ Ook tijdens de uitzending die NCRV’s Debat op 2 gisteren aan de wietpas wijdde werd glashelder hoe het beleid van Opstelten precies datgene veroorzaakt wat het kabinet zegt te willen bestrijden: overlast, criminaliteit en onveiligheid.

Mediacircus bij coffeeshop Easy Going in Maastricht, 1 mei 2012

Mediacircus bij coffeeshop Easy Going in Maastricht, 1 mei 2012

De balans van vijf dagen wietpas: chaos, woede en verwarring. Chaos in Maastricht waar door de sluiting van alle 14 VOCM coffeeshops duidelijk wordt wat er gebeurt als er geen coffeeshops meer zouden zijn. Een dieptepunt was de weigering van justitie om aangiften wegens discriminatie te behandelen, die op 1 mei zijn ingediend door buitenlandse coffeeshopbezoekers die vanwege hun woonplaats werden geweigerd in coffeeshop Easy Going van Marc Josemans. Gelukkig kunnen deze mensen nog terecht bij het gerechtshof in Den Bosch. Bovendien staan er nieuwe juridische procedures op stapel in Maastricht.

Maastrichtse traatdealer schept op over zijn gouden handel in het NOS Journaal

Maastrichtse traatdealer schept op over zijn gouden handel in het NOS Journaal

Verschillende media brachten afgelopen week de feestelijke stemming onder jonge drugsrunners en straatdealers in Maastricht in beeld; zij prezen hun waren in alle openheid aan op de nationale televisie, tot aan de handelsprijzen toe. De Pownews camera registreerde ook hoe de politie de dealertjes geen strobreed in de weg legt, alle stoere verhalen over handhaving en “keiharde aanpak” van Opstelten en zijn partijgenoot Onno Hoes, burgemeester van Maastricht, ten spijt.

Woede bij de lokale politiek -van links tot rechts- in Venlo, die ziet hoe alle resultaten van de afgelopen tien jaar om de overlast van illegale dealers terug te dringen verloren gaan door de wietpas. Woede ook bij sommige coffeeshopbezoekers die nu pas ervaren dat de wietpas realiteit is en zij dus niet langer binnen kunnen in de coffeeshop waar ze soms al decennia lang vaste klant zijn.

Amsterdam, 20 april 2012 (© Gonzo media)

Amsterdam, 20 april 2012 (© Gonzo media)

Verwarring over de bescherming van de persoonsgegevens van de paar coffeeshopbezoekers die zich als lid hebben geregistreerd bij een coffeeshop in zuid Nederland. In coffeeshop Club 88 te Geleen wilde de plaatselijke politie bij een controle doodleuk het complete ledenregister meenemen naar het bureau, een flagrante schending van alle privacy regels van het College Bescherming Persoonsgegevens.

In Tilburg sloten op 1 mei negen van de elf coffeeshops; op dit moment zijn nog steeds zes coffeeshops dicht. Het Tilburgse verzet wordt geleid door coffeeshop Toermalijn. Bizar genoeg koos justitie er bij deze coffeeshop voor om juist níet te vervolgen na demonstratieve overtreding van de nieuwe criteria. Daarom gaat Toermalijn morgenochtend 7 mei weer open en zal opnieuw toegang worden verleend aan iedereen boven de 18 die zich kan legitimeren. VOC woordvoerder Joep Oomen en vertegenwoordigers van cannabisconsumentenbond WeSmoke zullen aanwezig zijn in de Toermalijn. Joep heeft een Nederlands paspoort en woont in Antwerpen en mag dus officieel niet toegelaten worden.

In Eindhoven heeft burgemeester Rob van Gijzel besloten dat een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) niet meer nodig is om je in te schrijven. Waarmee de tienduizenden Nederlanders die in België en Duitsland wonen dus gewoon de Eindhovense coffeeshops kunnen blijven bezoeken. Rechtsongelijkheid op zijn minst en daarmee grond voor een schadeclaim van coffeeshops die deze doelgroep wél buiten moet sluiten.

Sowieso lijkt de mate en aard van handhaving van de nieuwe B (Besloten club) en I (Ingezetenen) criteria per gemeente te verschillen. In veel gemeenten worden politieagenten en andere ambtenaren ingezet om flyers uit te delen aan iedereen met een buitenlands kenteken of een buitenlandse tongval.

Beeld: VOC

Beeld: VOC

Die flyers worden ook door dealers en drugsrunners uitgedeeld om reclame te maken voor hun eigen handel die 24 uur per dag doorgaat, geen leeftijdsgrens kent en alle denkbare drugs omvat. Voorwaar een innovatieve vorm van samenwerking tussen het bevoegd gezag en het criminele circuit!

Sinds 23 april is Nederland verlost van de wurggreep van Geert Wilders, de vraag is hoe lang we ons nog laten gijzelen door Ivo Opstelten, de meest anti-liberale VVD minister sinds mensenheugenis…

Zie ook: Wietpas past niet, Weblog Veerle Slegers (SP), 6 mei 2012

Zie ook: Uitspraak kort geding wietpas: Nederland legaliseert discriminatie, VOC Blog, 27 april 2012

Debat op 2 (NCRV) over de wietpas, NL2, 5 mei 2012 (volledige uitzending):

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.