Uitspraak kort geding wietpas: Nederland legaliseert discriminatie

  • SHARE:
  • Tweet this

April 27th, 2012 | 10:55
Door webmaster

Naar aanleiding van de uitspraak in het kort geding tegen de Staat der Nederlanden over de wietpas heeft het VOC een persbericht verstuurd.

[klik hier voor volledige uitspraak in PDF]

Persbericht Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod

NEDERLAND LEGALISEERT DISCRIMINATIE


DEN HAAG – Naar aanleiding van de uitspraak van de Haagse rechtbank in het kort geding tegen de Staat der Nederlanden constateert het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod het volgende.

Deze uitspraak stemt ons bitter.  De rechter heeft geaccepteerd dat discriminatie van niet-ingezetenen in Nederlandse coffeeshops is toegestaan als middel ter bestrijding van overlast en criminaliteit in het illegale cannabiscircuit. Het verband tussen deze zaken is echter nooit aangetoond.

Nog afgezien van de verwachting dat de invoering van de wietpas in Zuid-Nederland op 1 mei a.s. juist tot meer overlast en criminaliteit zal leiden, gaat de rechter volledig voorbij aan het feit dat de huidige regelgeving voor coffeeshops (omschreven in de zgn. AHOJG-criteria) nu al ruimschoots voorziet in maatregelen om overlast te beteugelen, terwijl de criminaliteit rond cannabis het gevolg is van het verbod op de teelt van deze plant.

Bovendien staat de wietpas haaks op artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, die het discrimineren op grond van afkomst verbiedt. De Raad van State concludeerde vorig jaar dat dit middel enkel in Maastricht toegestaan is als sprake is van ernstige verstoring van de openbare orde, die niet meer door andere, minder zwaarwegende middelen kan worden tegengegaan.  Zelfs in Maastricht, een van de steden waar buitenlands coffeeshopbezoek het meest geconcentreerd is, is van beide zaken geen sprake.

Wat wel bestaat is overlast en criminaliteit als gevolg van het illegale cannabiscircuit. De echte oplossing voor dat probleem begint bij regulering van de achterdeur van de coffeeshop. In het afgelopen drugsdebat in de Tweede Kamer hebben vijf partijen (PvdA, D66, GroenLinks, SP en de PvdD) zich uitgesproken vóór stappen in deze richting, zoals die momenteel ook in andere landen plaatsvinden.

Het VOC blijft zich verzetten tegen de wietpas en wacht de uitspraak in hoger beroep met vertrouwen af. Tevens vestigen we onze hoop op de rechtbank in de proefprocessen die  gevoerd gaan worden tegen coffeeshops die weigeren niet-ingezetenen anders te behandelen dan ingezetenen. In de nabije toekomst zullen zij symbool staan voor het verzet tegen een door de overheid opgelegde discriminatieplicht.

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.