Opstelten over coffeeshops in Leiden: verbijsterende uitspraken

Tijdens een politiek café in Leiden op maandag 12 maart ging minister van veiligheid en justitie Ivo Opstelten (VVD) uitgebreid in op het coffeeshopbeleid. ‘Zullen we er één sluiten, vanavond?’

De VVD Leiden plaatste een podcast van het optreden op haar website. Klik hier om deze podcast te downloaden. Duidelijk is dat Opstelten er een heel eigen versie van liberalisme op na houdt: ‘We kunnen nét die mensen die het niet kunnen laten, die kunnen we nog de ruimte geven om eh dan in dat besloten clubje, niet meer dan één keer per dag daar naar toe te gaan en eh, ja, eh hun jointje te roken. Dat is het gewoon.’ Hieronder een letterlijk transcript van alle uitspraken over cannabis en coffeeshops, de een nog verbijsterender dan de ander. Of de minister onder invloed van alcohol was in café de Branderij te Leiden is niet bekend.

Ivo Opstelten (©Gonzo media)
Ivo Opstelten (©Gonzo media)

Opstelten: ‘Ik moet zeggen het bevalt mij als minister eh buitengewoon eh goed eh, samen met onze staatssecretaris Fred Teeven zijn we goed op koers. Eh, we hebben denk ik eh behoorlijk wat meters gemaakt enneh zijn goed op schema met eh, met onze eh wetsontwerpen eh, met de inzet van de resultaten die we eh willen bereiken eh in het kabinet Rutte I, op weg natuurlijk naar het kabinet Rutte II in 2015.
(…)
Er zijn verder meneer de voorzitter, en dan rond ik gelet op de tijd denk ik eh toch maar af eh op eh, met een heleboel dingen, wetsontwerpen bezig eh ik zit midden in een drugsdebat ehm. Eh, dat zal u misschien interesseren, misschien ook niet, eh maar eh dat gaat over het coffeeshopbeleid. Eh, we gaan nu, ik ben daar ook enorm hard sta ik daar achter eh om die coffeeshops eh gewoon dat gedoogbeleid, om dat nu eens wat aan te scherpen. Eh dat is gewoon, ik zeg het eerlijk, gewoon totaal uit de hand gelopen. Dat zijn grote bedrijven geworden, die eh coffeeshops en die moeten gewoon terug want blowen is gewoon slecht. Ik zal het niemand kwalijk nemen als-ie toch blowt, maar als ik maar wel heb gezegd dat het verdomd slecht is eh. Eh, het is niet goed. Eh en daar is een tijd heel achteloos en nonchalant mee omgegaan en daar gaan we een end aan maken.

Ivo Opstelten tijdens het drugsdebat in de Tweede Kamer, 1 maart 2012 (© Gonzo media)
Ivo Opstelten tijdens het drugsdebat in de Tweede Kamer, 1 maart 2012 (© Gonzo media)

We gaan van die coffeeshops gaan we besloten clubs maken, voor leden. Eh en eh en niet meer toegankelijk voor buitenlanders, toeristen. Ik heb laatst mijn Engelse collega dat gezegd dattie eh gewoon zijn eh toeristen moet informeren, de toeristen die naar Amsterdam gaan, moet informeren dat ze daar niet meer naar de eh coffeeshops kunnen. Maar wel naar het Van Gogh Museum eh, dat is eh duidelijk. Hij was buitengewoon opgetogen. Ik zal mijn Belgische collega’s daar ook over informeren en mijn Duitse collega’s eh ook van de Länder eh van onze onze eh buur eh buurvrienden. Nou dat is een belangrijk eh punt, zo zijn er meer, maar ik denk dat u daar misschien straks nog vragen over heeft, maar dit meneer de voorzitter wou ik graag aan u allen vertellen. Ik vond het verrassend eh voor de afdeling Leiden dat u, terwijl ik u aankijk, ademloos naar mij hebt geluisterd. Mag ik u daar mee complimenteren?”
(…)

Vragen uit de zaal:

Greetje van Gruting: ‘Ja, dank u wel, mijn naam is Greetje van Gruting, ik ben raadslid hier in Leiden. Ik weet dat onze Ard onlangs gevraagd heeft om ook eens te kijken naar de sterkte van de drugs, en dat u daar niet zo op gereageerd heeft als ik zou gehoopt hebben. Ik begreep uit de beantwoording dat u zei: nee, daar hoeven we niks aan te doen. Want we weten dat de drugs tegenwoordig behoorlijk sterk zijn geworden.’

Ivo Opstelten en Edith Schippers tijdens het drugsdebat van 1 maart in de Tweede Kamer (© Gonzo media)
Ivo Opstelten en Edith Schippers tijdens het drugsdebat van 1 maart in de Tweede Kamer (© Gonzo media)

Opstelten: ‘Nee, ik heb eh, dan hebt u het inderdaad niet goed begrepen. Fijn dat ik hier ben en dat u die vraag stelt. Eh, we zitten midden in dat eh debat, eh, ik moet nog aan bod komen, de eerste termijn is geweest, eh. Wat hebben wij gedaan, die coffeeshops, dat is wel, dat is wel de kern van het hele eh drugsdebat, daar heb ik een ruime meerderheid voor gekregen dus eh dat kunnen we eh dat kan van kiet eh, ehm, in ieder geval eh. Tweede punt is dat we tegelijkertijd, Edith Schippers en ik ook de zogenaamde lijst Garretsen hebben bekeken en dan heb je, dan bepaal je eh wat eh het zogenaamde THC-gehalte eh. En nu is het zo dat eh bij hasj, wat in de eh, wat in de coffeeshop verkocht wordt we al over de 15% zitten. En eh als die lijst Garretsen eh eh gebeurt wat wij hebben eh gezegd dat moet gebeuren, dus boven de 15% is verboden, dan is hasj wordt dus niet verkocht in de coffeeshops. En de monitor geeft aan dat het eigenlijk er ruim boven zit. Dus dat is wat ik eh wat ik heb gezegd, dat ik het eigenlijk eh de eh eh, het punt van Ard van der Steur een steun in de rug vindt van eh, van eh wat wij nu gaan doen met eh met de lijst Garretsen. Dus daar eh wil ik hem straks ook over eh in mijn beantwoording buitengewoon voor bedanken. We gaan dat natuurlijk monitoren of allemaal klopt wat uit eh de cijfers nu blijkt en dan zal ik in 2013 aan het end daarvan vaststellen of eh deze maatregelen voldoende zijn. Want dan is het eh is het effect precies hetzelfde. Want het is verder natuurlijk eh illegaal wat er gebeurt. Al die import is al illegaal, het is allemaal illegaal. Alleen het enige wat ik dus als minister eh gedoog is dat aan de voorkant straks in een besloten club wordt verkocht, maar het mag niet eh alleen onder de 15% en dat komt niet voor dus eh zo wordt iedereen bediend.’

Opstelten, drugsdebat Tweede Kamer, 1 maart 2012 (© Gonzo media)
Opstelten, drugsdebat Tweede Kamer, 1 maart 2012 (© Gonzo media)

Greetje van Gruting: ‘Als het nou toch illegaal is, waarom sluiten we niet gewoon alle coffeeshops en stoppen we met dat rare gedoogbeleid?’

Opstelten: ‘Eh, nou ja, ik kan u zeggen, ja dat is, daar zou je kunnen zeggen maar dat is eh denk ik eh ook niet verstandig om te doen. We hebben in het regeerakkoord gewoon een afspraak gemaakt eh en eh een duidelijke afspraak hebben we gemaakt dat we het zo gaan doen, dus een enorme aanscherping, is natuurlijk een compromis tussen CDA en PVV aan de ene kant en de VVD aan de andere kant eh en daarom gaan we eh enorm terug, ik weet niet hoe de situatie in Leiden is? Ik heb hier in Leiden nog nooit een coffeeshop eh gezien, maar ik ben ook nooit op zoek naar coffeeshops eh. Acht? Nou, ja, nee zeker, maar u kan er van overtuigd, u hebt aan mij dus een hardliner, ik ga daar messcherp mee aan de slag. Ik heb in Rotterdam natuurlijk ook vele coffeeshops gesloten en het teruggebracht enneh tot een acceptabel aantal eh en wij worden, dat klinkt gek, maar weet u dat we vroeger, ik ben net in Amerika geweest eh op bezoek en eh daar ben ik ook bij de DEA op bezoek geweest eh de grote eh Drugs Agency. Nou, die waren altijd ongelofelijk rabiaat kritisch eh naar Nederland over het eh over het drugsbeleid. Die zijn nu volstrekt het tegenovergestelde. Dat hebben wij dus eh wij hebben enorme sprongen internationaal gemaakt door strak ons beleid aan te passen en ook eh daardoor het beheersbaar te maken, want dat is natuurlijk de bedoeling.’ (…)

"Ik heb in Rotterdam natuurlijk ook vele coffeeshops gesloten"
“Ik heb in Rotterdam natuurlijk ook vele coffeeshops gesloten”

R. van der V.*: ‘Goedenavond, R. van der V. van de TU Delft. Ik vroeg me af: de afgelopen tijd heeft u behoorlijk wat huis tuin en keukendealers en kwekers de nek om gedraaid, waardoor er eigenlijk criminele organisaties overblijven. Waarom haalt u die mensen niet de wind uit de zeilen door staatsboerderijen te openen? Dan weet je namelijk ook direct wat er in zit.’
*:  volledige naam verwijderd op verzoek van vragensteller

Opstelten: ‘Ja… Dat vraagt u aan een liberaal? Ja, kijk… Nee, maar eh dat vind ik eh, dat is eh, kijk, er zijn natuurlijk veel mensen die in de kern eh en dat siert u eh gewoon het eh het gedoogbeleid niet accepteren, maar er ook niet aan kunnen wennen. Want het eh is natuurlijk eh alles is illegaal. En alleen dankzij mij, en mijn voorgangers, is er natuurlijk een kleine opening van gedoogbeleid gekomen, maar we gaan niet aan de achterkant eh natuurlijk aan de voorkant wel, maar aan de achterkant hou je natuurlijk dat rare systeem. Maar we gaan dan niet eh staatsboerderijen eh gaan toch niet drugs dealen, we worden werkelijk het eh, ja dan worden we totaal afgemaakt maar niet zo’n beetje alleen in ons land, maar door de hele wereld, die lacht zich hier rot om. Ik ben wel blij dat er weinig mensen zijn die eh die dit horen wat u vraagt. Nee, maar dat kan echt niet. Dit kan niet. Laten we daar mee stoppen. Gewoon ga nu, want dat is voor een liberaal ook een soort maakbaarheidsidee waar je natuurlijk je kop helemaal als overheid totaal in de strop steekt en wat mij betreft degene die dat doet, dan mag die strop behoorlijk aangetrokken worden.’(gelach en applaus in de zaal).

Beeld: VOC
Beeld: VOC

(…)
Alex Friso: ‘Goedenavond, mijn naam is Alex Friso en ik vroeg me af waarom u als kabinet op het ene terrein, zoals drugs, zegt: dat is slecht dus dat pakken we hard aan en op andere terreinen waarvan je zou kunnen zeggen: dat is slecht, zoals roken of heel hard rijden zegt: dat laten we gaan, dat is eigen verantwoordelijkheid?’

Opstelten: ‘Nou ja, we stellen daar ook eh onze grenzen. Ik dacht dat u het over de drank zou hebben, alcohol eh, daar ook, want daar hebben eh collega Schippers, Edith Schippers en ik ook eh de drankenwet gewijzigd, eindelijk, de gewijzigde drank & horecawet door de Tweede Kamer geloodst en die ligt nu bij de Eerste Kamer. Dus dat is eh ook eh belangrijk, dat je gewoon eh vanaf achttien jaar gewoon keihard aanpakt daar. Eh en eh, eh op de andere punten, ja, het antirookbeleid, dat kent u eh de situatie in de horeca kent u ook dus dat wordt gewoon gehandhaafd en bekeken. Eh dus ik denk wat dat betreft kunt u niet ontevreden zijn. Ik zie u ook al aarzelen of u de juiste vraag hebt gesteld.’ (gelach in de zaal).

Alex Friso: ‘Daar wil ik best op reageren. Nou ja, goed, het zijn voorbeelden natuurlijk, maar wat er volgens mij een beetje achter zit is het aan de ene kant hinken op streng zijn en aan de andere kant op meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven. En ik vraag me af of dat in de huidige constructie wel een beetje in harmonie met elkaar is.’

Ludiek protest tegen de wietpas tijdens Cannabis Bevrijdingsdag 2011: Ivo Op-stelten vraagt een bezoeker naar haar pas (© Gonzo media)
Ludiek protest tegen de wietpas tijdens Cannabis Bevrijdingsdag 2011: Ivo Op-stelten vraagt een bezoeker naar haar pas (© Gonzo media)

Opstelten: ‘Ook bij de drugs, de coffeeshop is er de eigen verantwoordelijkheid. Eh die is daar gewoon dat is natuurlijk duidelijk. Ik ben iemand die staat en begint bij iedereen ook voor het veiligheidsbeleid niet bij naar de overheid te kijken maar naar mezelf en naar u. U bent eh in de eh eerste plaats verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. Een ondernemer is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, om u moet de maatregelen nemen die in uw vermogen liggen om uw veiligheid eh te waarborgen. Voor zover dat niet kan moet u een beroep op de overheid kunnen doen, daarom is er ook politie, om een voorbeeld te noemen. Dat is het eh punt. Maar bij de voorbeelden die u noemt is gewoon bent u zelf verantwoordelijk. En eh u bent ook zelf verantwoordelijk of u straks lid wordt van zo’n besloten coffeeshop. Ik zou het niet doen als ik u een advies mag geven, ik zou me niet inschrijven. Als u het wel doet is er geen haan die er naar kraait behalve uw directe omgeving.’
(…)
Maarten Dirksen: ‘Mijn naam is Maarten Dirksen, ik ben duoraadslid hier in Leiden. Ik dacht even dat het moment voorbij was, maar omdat ze boven toch weer over coffeeshops begonnen…’

Opstelten: ‘Grijp uw kans. Zullen we er één sluiten, vanavond?’

Maarten van Dirksen: ‘Mijn vraag aan u is eigenlijk..’

Opstelten: ‘De enige die dat kan doen is de burgemeester.’

Ludiek protest tegen de wietpas op Cannabis Bevrijdingsdag, Amsterdam, 8 mei 2011 (© Gonzo media)
Ludiek protest tegen de wietpas op Cannabis Bevrijdingsdag, Amsterdam, 8 mei 2011 (© Gonzo media)

Maarten van Dirksen: ‘Mijn vraag is als volgt: het coffeeshopsysteem is eigenlijk een heel pervers systeem. We gedogen de aanschaf en het gebruik voor persoonlijke doeleinden van wiet, maar de rest die erbij komt kijken –die wiet materialiseert niet vanzelf in die coffeeshops- de rest van de keten is illegaal. De overheid houdt willens en wetens criminaliteit in stand. Voelt u zich niet geroepen om aan die onlogische situatie een einde te maken, of door het in zijn geheel te verbieden of door –en dan niet met een staatsboerderij- de productie te legaliseren? Zodat die criminaliteit uit de keten wordt gehaald?’ (aarzelend applaus uit de zaal)

Opstelten: Nee, dat eh ja, nee, ik begrijp het, maar dat zijn de mensen die bijna gingen klappen, maar die wisten net op tijd dat dat niet kan. Eh, dus mijn complimenten voor uw eh voor uw eh voor uw reactie en veerkracht, want het kan niet. Kijk, het eh, het coffeeshopbeleid is gewoon illegaal, er is één punt wat ik dus als minister mogelijk maak en dat is straks in die besloten clubjes gewoon dat je nog eh iets koopt. Eh vijf gram.’

Maarten van Dirksen: ‘Maar dat moet ergens vandaan komen?’

Opstelten: ‘Jazeker en eh en dat vinden wij toch beter, want legaliseren kan niet. Dan zijn we gekke Henkie in de hele wereld, wouden we even voorkomen. Eh gewoon staatsboerderijen gaan we ook niet eh doen eh zeker als liberalen gaan we dat ook niet doen, we gaan dat niet doen. Eh en we gaan het ook niet sluiten, want het is toch, dit systeem is net iets beter dan eh door alles eh alles te verbieden. Dat is het punt, we kunnen nét die mensen die het niet kunnen laten, die kunnen we nog de ruimte geven om eh dan in dat besloten clubje, niet meer dan één keer per dag daar naar toe te gaan en eh hun eh ja, eh hun jointje te roken. Dat is het gewoon.’

Comments (13)

  • Mnr. van der W. 18/03/2012 at 5:11 pm Reply

    Mnr. de Mini-ster – Ivo Opstelten – heeft het over de ‘rest van de wereld’. Met wereldwijd 5 milj. Tabaks-, 2,5 milj. Alcohol- 0,5 milj. Hard-Drugs- en 0 Cannabis Doden per jaar, is het niets meer dan logisch onze jeugd in handen te laten vallen van de synthetische cannabis verkopende straatdealers, wat onschuldig lijkt maar ook al voor doden heeft gezorgd. Wat jammer dat #Ivo #Opstelten het te druk heeft gehad, om de rest van wereld eens in ogenschouw te nemen, of naar de video te kijken van de Global Commission on Drugs Policy – Debat in Londen ( http://www.youtube.com/watch?gl=NL&v=gSrN2zIRwN8 ). Er werd een vraag gesteld, tweemaal, voor het debat en erna, De cijfers waren duidelijk, van 60% naar 90% is VOOR het beëindigen, van de strijd tegen drugs Van 15 naar 5% is tegen deze drugs-oorlog beeindiging. De rest, van 15% naar 3% wist het niet…Wou Mnr. Balkende nog het braafste jongetje zijn, dit lijkt meer op het ‘ ingeslapen ‘ jongetje….

  • Domi 18/03/2012 at 5:54 pm Reply

    Misschien moet ik em dan ook maar per direct vragen hoeveel zo een gram opstelten mag kosten op de illegale markt? euro of 20?
    Ik ken een hele mooie vergelijking tussen opstelten en een grammetje opstelten… ze hebben meer gemeen dan men zou denken.
    En volgens mij was uw nederlandse minister van Justitie zo zat als 10 ton garnalen in rode port. Dat de nederlandse bevolking dat nog pikt, dat snapt zelfs een Belg niet!

  • lyo 18/03/2012 at 6:24 pm Reply

    opstelen is a very old man who dont know what the reality is,he support the drug mafia and has no plan about anything,please people in the nederlands dont vote for him.

  • p leferink 18/03/2012 at 6:28 pm Reply

    als je dit leest zal je denken dat onze minister al korsakov heeft….

  • Michael 18/03/2012 at 8:07 pm Reply

    Wat een verschrikkelijk mannetje is dat toch, heeft iemand Ivo ooit gevraagd waarom hij wiet zo slecht vind?

  • Patient-Zero 18/03/2012 at 8:10 pm Reply

    wauw. Ik ben sprakeloos. Deze man kan amper uit zijn eigen woorden komen. Maar toch ziet hij kans om de “drugs gebruiker”, in zijn ogen, als een stuk vuilnis neer te zetten. de bewuste gebruiker mag nog net de shop binnen zonder weg gesleept te worden door justitie. Ik vraag me af wat er gaat gebeuren als ze zien dat je in een auto stapt als je je 5 gram hebt gehaald.
    Het is niet te bevatten. Deze mankan letterlijk geen zinnig woord uitspreken, en toch schijnt “vredelievend” Nederland achter hem aan te hobbelen. Hij noemt géén bronnen en verwijst niet naar onderzoeken. “het, eh, is, eh, ge, eh, eh, gewoo, eh, on, slecht.” Ja, lekker duidelijk. En waarom kan de staat niet regelen dat er goed spul wordt verbouwd voor de shops? Voor de apotheken doen ze dat toch ook….

  • jvdheuvel 18/03/2012 at 10:04 pm Reply

    Jullie linkje van de podcast doet het niet. De punt NL ontbreekt.

  • webmaster 18/03/2012 at 10:12 pm Reply

    @jvdheuvel: Bedankt voor de tip, link is inmiddels aangepast.

  • hanspy 19/03/2012 at 3:15 am Reply

    Ik ben al dik 40 jaar blower.Zie er wel even stukken beter uit dan Opstelten. En mijn denken over tegenstanders en mensen die het niet eens zijn met mij is ook wat netter.Opstelten?Wat is er nu zo slecht aan blowen? Ik vind alcohol heel slecht en gevaarlijk.”Pasje” ook daarvoor?

  • Willem 19/03/2012 at 3:26 pm Reply

    Wat opvalt is dat politici die tegen zijn voor geen enkel tegenargument oren hebben.
    Keiharde tegen geluiden worden zonder pardon van tafel geveegd en er wordt al helemaal geen beleid op gevoerd.
    Dat zo’n man, in dit geval, dan de macht heeft om 30 jaar gedoogbeleid keihard om zeep te helpen en een gehele branch kansloos te maken dat steekt!
    Een branche die zich jarenlang heeft ingespannen voor klant en personeel om een goed, transparant bedrijf neer te zetten waar het goed vertoeven is ziet zijn zorgvuldig opgebouwde zaak uit zijn handen glippen.
    Ondernemers in coffeeshopland zullen de komende tijd naast hun normale werk ontslagvergunningen moeten gaan regelen en wil hij of zij nog doorgaan met de coffeeshop moeten gaan investeren om de omzet naar beneden te krijgen.

    Wordt toch wakker Opstelten en neem feiten mee in het beleid en geen persoonlijke haat tegen blowend Nederland.

  • Wernard Bruining 19/03/2012 at 3:36 pm Reply

    Wat een geklungel van die Opstelten hé?
    De man weet absoluut waar hij over praat.
    Heel zwak verhaal
    Waarom wordt hij eigenlijk serieus genomen door activisten en cannabisten.
    Waarom willen de cannabista’s dat mensen die er totaal geen verstand van hebben erover gaan discusieren? Dat levert alleen maar nog meer problemen op, zie laatste babbel in 2e kamer.

    Wat mij opvalt is de cannabis consumenten zomaar zich mee laten slepen in de illusie dat het gaat om verkoop en productie, consumtptie, sterke wiet, zwakke wiet, achterdeur en voordeur. Wij weten toch dat er geen achterdeur bestaat? Wij weten toch dat sterke of zwakke wiet er niet toe doet? Het gaat erom hoeveel je naar binnen werkt.

    Wat mij opvalt is dat het enige waar je recht van spreken over hebt, het recht om te receeren en te socialiseren met het genotmiddel naar keuze in een horeca gelegenheid nar keuze nergens naar voren wordt gebracht.

    Daar heb je als burger recht op en dat kan niet ontkend worden door niet consumenten.
    Dus waarom mag een alcohol gebruiker wel een pilsje drinken in een cafe en een blower geen joint roken in een coffeeshop.
    En ga dan niet roepen dat het zo onschadelijk is en alcohol een hard drug, dat leidt alleen maar af. Dan ga je weer mee in ondeskundig geklets.

    Als burger heb je het recht dat te doen en na te streven wat bijdraagt aan je eigen geluk en welbevinden, punt uit! Dat staat gewoon in de rechten van de mens.

  • Stefan 23/03/2012 at 1:58 pm Reply

    Hij komt over als Boris Jeltsin in zn laatste jaren als machthebber, totaal oncapabel.
    Enge gedachte om zo’n onverantwoord persoon als minister te hebben. Ik snap best dat hij ook wel goede dingen doet, maar die wegen niet op tegen dit slechte beleid t.o.v. het gedoogbeleid.

  • hanspy 06/04/2012 at 1:03 am Reply

    Gewoon bij de volgende verkiezingen er voor zorgen dat blowend nederland WEL naar de stembus gaat.
    En ons niet laten verleiden door mooie praatjes vlak voor de verkiezingen.
    Die wietpas moet gewoon weg en het gedoog beleid ook. Er moet maar eens een goede regeling komen.Kofie shops zijn geen bijna criminele organisaties.Wat is dat voor schijn vertoning? Voor de belasting en premieheffings instanties zijn het gewone bedrijven maar voor justitie en ministers zijn het gevaarlijke zaken. En zoals ik al vaker schreef, het volk is er niet voor de ministers, de ministers zijn er voor het volk. En het volk zijn ook de blowers.
    En persoonlijk voor Mr Opstelten, Kom bij mij aan de deur, en ik beloof je een gratis facelift.Noem het maar ”weed-madness””Volgens mij ken je die film wel!!

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*