Kort geding tegen de staat over wietpas

Vier advocaten, onder wie André Beckers en Maurice Veldman, spannen een kort geding aan tegen de Staat der Nederlanden over de invoering van de wietpas. Dit maakte het maandblad EssensiE gisteren bekend in een persbericht. Hun belangrijkste juridische argument: gemeenten kunnen niet verplicht worden om te discrimineren als er geen sprake is van ernstige overlast veroorzaakt door coffeeshops.

De eerste en laatste wietpas van Nederland?
De eerste en laatste wietpas van Nederland?

De volledige tekst van het persbericht staat hieronder. Eén van de advocaten in het juridische dreamteam, Maurice Veldman, is tevens columnist van het maandblad EssensiE. In het maart-nummer, dat aanstaande maandag verschijnt, schrijft Veldman over het kort geding tegen de staat.
Klik hier voor een exclusieve preview van deze column.

*** P E R S B E R I C H T ***

BREAKING NEWS

Kort geding tegen Staat der Nederlanden om invoering wietpas!

Haarlem, 23 februari 2012

Zoals bekend wil minister Ivo Opstelten van het ministerie van Veiligheid & Justitie een wietpas invoeren, met als doel van coffeeshops besloten ledenclubs te maken die maximaal 2.000 leden mogen tellen, uitsluitend geregistreerde ingezetenen van Nederland. Op 1 mei aanstaande wordt deze ‘clubpas’ ingevoerd in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De rest van het land volgt dan op 1 januari 2013.

Het verzet tegen de wietpas neemt hand over hand toe. Veel gemeenteraden en burgemeesters zien niks in zo’n verplichte pas, deels omdat zij vrezen voor juist meer (straat)overlast, deels omdat zij door de regering de verantwoordelijkheid voor controle en handhaving toegeschoven krijgen, zonder dat er een helder plan of doordacht pasjessysteem klaar ligt.

Ook de cannabisbranche zelf komt in verzet. Vier advocaten, waaronder advocaat en EssensiE-columnist mr. Maurice Veldman van het Amsterdamse advocatenbureau Vink, Veldman & Swier, spannen nu een kort geding aan tegen de Staat der Nederlanden. Ook die andere bekende ‘cannabisadvocaat’ van ons land, mr. André Beckers, is van de partij. Zij willen de invoering van de wietpas voorkomen. Hun belangrijkste juridische argument tegen de pas is dat het gemeenten niet verplicht kan worden te discrimineren als er geen sprake is van ernstige overlast veroorzaakt door coffeeshops. Daarnaast spelen er nog zaken op het gebied van privacywetgeving.

Coffeeshophouders, brancheorganisaties en individuele cannabisconsumenten kunnen zich aansluiten bij de eisers. Inmiddels is er vanuit het gehele land veel belangstelling voor deze rechtszaak tegen de Staat. De gezamenlijke advocaten spannen het kort geding zeer binnenkort aan, zodat de rechter nog ruim voor de datum van 1 mei aanstaande uitspraak doet, en daarmee de invoering van de wietpas wellicht op juridische gronden geen doorgang kan en zal vinden.

U leest er meer over in het artikel van mr. Veldman, dat hij schrijft voor het maartnummer van  EssensiE, Geestverruimend & Tuinbewust maandblad (zie pagina 11). EssensiE heeft hiermee de primeur van de aankondiging van het kort geding tegen de Staat der Nederlanden. Het maartnummer ligt vanaf maandag in alle betere coffeeshops en growshops van ons land.

Zie ook: Wietpas voorgelegd aan rechtbank, Nederlands Dagblad, 24 februari 2012

Zie ook: Rechter moet oordelen over wietpas, Metro, 23-2-2012

Kort_geding_tegen_staat_om_wietpas_dePers_24022012

Comments (5)

 • Erique 24/02/2012 at 8:16 pm Reply

  Kunnen ze ook niet eens kijken naar VN-Resolutie 2649 mbt zelfbeschikkingsrecht.

 • nol van schaik 24/02/2012 at 8:09 pm Reply

  ja, ik wist het al, ik was al verzocht om €2.500,- te storten.

 • nol van schaik 24/02/2012 at 8:11 pm Reply

  heb ik zekert een kut coffeeshop, bij mij ligt de Essensie niet….

 • H* 25/02/2012 at 2:02 am Reply

  Tsja, en gewoon de wet naleven dan advocaat-boys? Lekker procederen, zijn vast ook bedrijfsaftrekposten voor shops, maar dat zijn wetenschappelijke gedoogde cannabisscreenings zo ook, en waar schiet een shop nu het meeste mee op, denk toch wel aanzetje tot keurmerkje voor lekkere hasj in plaats van papieren briefje, ja want ook advocaten zijn gebonden aan het naleven van de wet en komt geen rechter maar gewoon de cannabist zelf aan ‘te pas’, gewoon lekkere stuff door eerlijke screen-info op aan/verkoop moment zelf! Ja verzoeken van advocaten mogen shops voor passen Nol! No nonsense – ja dat heet ook zelfbeschikking erique! Met dank aan afdeling farmacognosie UvH & RIVM! En klein kusje voor mr. Veldman – die me verzwijgt in alle talen – HK te A voor de droge horeca!!!

 • Badger 26/12/2013 at 11:43 pm Reply

  Maurice Veldman en zijn broer zijn niets meer dan een stel oplichters

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*