6 politieke jongerenorganisaties: Stop repressie (soft)drugs, kies voor regulering

Zes politieke jongerenorganisaties protesteren in een persbericht tegen het drugsbeleid van het kabinet Rutte.

Vandaag ontving de VOC het onderstaande persbericht.

Politieke jongerenorganisaties: ‘Stop met de repressie van (soft)drugs, kies voor regulering’

De politieke jongerenorganisaties van GroenLinks, VVD, D66, PvdA, SP en Partij voor de Dieren zijn ontsteld over het voorgestelde drugsbeleid van het kabinet.

De JOVD is de jongerenorganisatie van de VVD
De JOVD is de jongerenorganisatie van de VVD

In de plannen van de regering moet de repressie van (soft)drugs stevig geïntensiveerd worden. Zo moeten talloze coffeeshops vrezen voor hun voortbestaan door de eis dat ze alleen nog toegankelijk mogen zijn voor Nederlandse clubleden. Dit zorgt voor een sterke daling van de toegang tot legale, gecontroleerde drugs, en een stijging van de illegale handel.

De jongerenorganisaties verwerpen repressie als oplossing voor de drugsproblematiek. Betere uitvoering van drugsregulering zien zij als het noodzakelijke alternatief. Volgens de jongerenorganisaties is de drugsrepressie van de afgelopen jaren er geenszins in geslaagd drugs uit de samenleving weg te houden. Wat de onderdrukking volgens hen wel bewerkstelligt, is het verhinderen van kwaliteitstoezicht op deze riskante stoffen.Rood is de jongerenorganisatie van de SP

De jongeren zijn van mening dat drugs beter gecontroleerd dan gecriminaliseerd kunnen worden. Dan kan ook adequaat ingegrepen worden bij misbruik en drugsoverlast.

De coalitie van jongerenpartijen concludeert dat verdere repressie alleen maar een averechts effect zal hebben. Naast de afname van het toezicht en de controleerbaarheid, vrezen de jongeren voor een sterke toename van de (georganiseerde) criminaliteit rond drugs.

Jonge_Socialisten_logoUit onderzoek van de Stichting Drugsbeleid blijkt dat het aandeel van de drugsproblematiek in de totale criminaliteit nu al is opgelopen tot 50%. Door verdere repressie zal dit aandeel nog toenemen. De kosten om in dit scenario de veiligheid te bewaken zijn fors. Uit hetzelfde onderzoek blijkt immers dat deze nu reeds €15 miljard op jaarbasis bedragen.Jonge_Democraten_logo

De politieke jongerenorganisaties stellen daar het goedkope alternatief van regulering tegenover. Belastingheffing op de productie en verkoop genereert voor de staatskas bovendien aanzienlijke inkomsten.

Dwars is de jongerenorganisatie van GroenLinks

De jongerenorganisaties verzoeken het kabinet  inzicht te verschaffen in de omvang van de criminaliteit en kosten die door verdere repressie zullen ontstaan. Daarnaast vragen ze de regering met klem alternatieven in de lijn van regulering te ontwikkelen voor de voorgestelde repressiemaatregelen.

Coördinatie en contact:
Stichting Drugsbeleid
Klik hier voor website

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*