20 april: Smoke out tegen wietpas en discriminatie in Amsterdam

  • SHARE:
  • Tweet this

January 3rd, 2012 | 15:59
Door webmaster

“Op 20 april 2012 komen cannabisliefhebbers van over de hele wereld naar Amsterdam. Zij komen om te laten zien dat ze zich niet zullen laten discrimineren door de Nederlandse overheid.” Dit meldt coffeeshopnieuws.nl vandaag in een persbericht.

420_Smokeout_Amsterdam_2012

Beeld: Coffeeshopnieuws.nl

Click here for English info & other languages.
De volledige tekst van het persbericht dat vandaag is gepubliceerd:

Op 20 april 2012 komen cannabis liefhebbers van over de hele wereld naar Amsterdam.
Zij komen om te laten zien dat ze zich niet zullen laten discrimineren door de Nederlandse overheid.

Het ‘wietpas’ beleid discrimineert Nederlanders tegenover gelijke andere Nederlanders door deze niet toe te laten in andere coffeeshops dan die waar de persoon zich officieel als lid aanmeld.

Hiermee jaagt dit beleid de Nederlandse cannabisgebruiker de illegaliteit in omdat deze dan buiten de eigen woongemeente aangewezen is op de straathandel.

Beeld: Coffeeshopnieuws.nl

Beeld: Coffeeshopnieuws.nl

De buitenlanders worden gediscrimineerd op basis van afkomst met een ongeldige reden daarachter, namelijk dat de overlast rond coffeeshops expliciet door buitenlanders veroorzaakt zou worden.
Zij worden geweigerd op basis van het zogenaamde ‘buurlandbeginsel’.

De tourist komt dus de coffeeshop dan niet meer in maar mag wel gewoon nog blowen en tot 5 gram wiet bij zich hebben in Nederland zonder daarmee tegen juridische problemen aan te lopen.

Logisch gevolg: de tourist keert zich ook tot de straathandel.

De basis en hoofdpilaar van het Nederlandse gedoogbeleid is de bescherming van de volksgezondheid, met als doel een scheiding der markten aan te brengen tussen hard- en softdrugs.

De coffeeshops waren daarvoor het uitgekozen middel werd toen besloten.
Daar konden diegenen die graag van het plantje genieten in alle veiligheid een blowtje of pijpje roken waarvan ze zeker wisten dat het een schone en goede kwaliteit had.
Zonder voor hun wietje naar de straathandelaren te hoeven gaan die behoudens een selectie van echte harddrugs vaak ook nog zeer onbetrouwbare wiet verkopen.

Eerst kon iemand (boven de 18) die eens cannabis zou willen proberen daarvoor dus terecht in de coffeeshop waar zij niet met harddrugs in aanraking kwamen.
Nu zal diegene JUIST aangewezen zijn op de straathandel.

Beeld: Druguserpeaceinitiative.org

Beeld: Druguserpeaceinitiative.org

Sporadische blowers die slechts een paar keer per jaar een jointje willen roken zullen zich niet registreren voor coffeeshop clubs.
Tuurlijk stoppen sommigen, maar een groot deel zal zich ook weer tot de illegale straathandelaren keren.

Het ‘wietpas’-beleid jaagt zowel de Nederlandse cannabisliefhebber als de buitenlandse canna-tourist de straat op.

Dit staat dus in volledig contrast met de basisbeginselen van het Nederlandse gedoogbeleid.

De handhaving van het nieuwe ‘wietpas’-beleid gaat pas per 1 mei 2012 in!

En daarom zullen blowers vanuit heel Nederland en uit veel Europese en internationale landen op 20 april 2012 naar Amsterdam komen.
Om nog 1 maal te kunnen genieten van de vrijheid om cannabis te gebruiken in de Nederlandse coffeeshops. En te laten horen dat zij zich niet zullen neerleggen bij de gestelde eisen.

Waarom 20 april 2012?
Happy_420
420 of 4-20 of 4:20 zijn getallen data en tijden die in de cannabis cultuur bekend zijn als het onderlinge ‘codewoord’ om een blowtje te roken. Dit stamt oorspronkelijk van een groepje studenten in de USA die na schooltijd dagelijks om 4:20 PM afspraken om samen dan een jointje te roken. Langzaamaan is dit verhaal zich onder de andere blowers van die school gaan verspreiden en uiteindelijk kregen de cannabis media hier lucht van en gingen dit ook gebruiken…

Zo is 4-20 de datum dus 20 April en 4:20PM de tijd geworden waarop vele cannabis gebruikers in groepen tezamen komen in parken en bij universiteiten om vreedzaam een joint te roken. Dit soort gelegenheden worden ‘Smoke-Out’ genoemd.

Dergelijke Smoke-Out’s worden ook gehouden op plaatsen waar cannabisgebruik verboden is zoals o.a. vele universiteiten in de USA. De politie treedt bij dergelijke gelegenheden meestal helemaal niet op, tenzij er gehandeld wordt. Iedereen brengt dan ook zijn eigen joint mee.
Dit fenomeen verplaatst zich de laatste jaren langzaam naar Nederland.

Met het komende nieuwe ‘Wietpas’-beleid zijn velen van plan om dit jaar op 20 april, dus voor de handhaving van deze regels, nog 1 maal te laten horen en zien in Amsterdam dat zij hierheen komen om te genieten van de Nederlandse vrijheid op het gebied van cannabisgebruik.

Er zullen zich die dag hoogst waarschijnlijk verschillende Smoke-Out’s vormen uit protest tegen de Discriminerende ‘Wietpas’ regels.

Voor meer informatie:
http://www.coffeeshopnieuws.nl

Peter Lunk, Cannabis Activist
Coffeeshop FAN! en medicinaal gebruiker.

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.