‘Opstelten pleegt sluipmoord op de coffeeshop’

Vandaag heeft de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod een persbericht verspreid naar aanleiding van de nieuwe Aanwijzing Opiumwet die deze week in de Staatscourant is gepubliceerd.

Klik hier voor PDF-versie

Persbericht – 30 december 2011

‘Opstelten pleegt sluipmoord op de coffeeshop’

Door nog voor het drugsdebat een nieuwe Aanwijzing Opiumwet te publiceren pleegt  minister Opstelten van veiligheid en justitie sluipmoord op de coffeeshops. De coffeeshop zoals we die nu kennen wordt afgeschaft, zonder dat daarover een debat is gevoerd.

Op 27 december is de nieuwe Aanwijzing Opiumwet gepubliceerd in de Staatscourant. De toegang tot coffeeshops wordt beperkt tot ingezetenen van Nederland, een lidmaatschap wordt verplicht en de gedoogde bezitshoeveelheid voor persoonlijk gebruik wordt verlaagd van 30 naar 5 gram. Bovendien mogen cannabisconsumenten slechts van één “coffeeshopclub” lid worden. Door het beleid drastisch om te gooien voorafgaand aan het al sinds maart 2008 (!) uitgestelde drugsdebat, schoffeert minister Opstelten het parlement en de lokale overheden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan. Met de Aanwijzing wordt het gedoogbeleid voor cannabis zoals dat sinds 1976 bestaat, in feite afgeschaft.

Op lokaal niveau is er de afgelopen maanden stevige en goed onderbouwde kritiek gekomen op de plannen van Opstelten. Vrijwel elke gemeenteraad in het het Zuiden van Nederland heeft zich uitgesproken tegen de wietpas. Bovendien willen de zuidelijke gemeentes niet als proeftuin fungeren voor landelijk beleid. Ook dit aspect ligt nu echter vast: de nieuwe regels gelden per 1 januari 2012, maar worden in Brabant, Limburg en Zeeland gehandhaafd per 1 mei 2012 en in de rest van het land pas per 1 januari 2013. Wat de juridische status van de coffeeshops in de tussentijd is, is onbekend.  Ook het fel bekritiseerde maximum ledenaantal van 2000 ligt nu vast.

Ondertussen is nog volstrekt onduidelijk of de verplichte “controleerbare ledenlijst” in strijd is met de privacywetgeving en de eisen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Ook over de juridische houdbaarheid van de “besloten club” en het weigeren van niet-ingezetenen bestaat nog veel onduidelijkheid. In de jurisprudentie wordt uitdrukkelijk gesteld dat sprake moet zijn van overlast door buitenlandse bezoekers én dat alle minder vergaande maatregelen eerst beproefd moeten zijn. In nagenoeg alle coffeeshopgemeenten wordt niet aan deze voorwaarden voldaan.

Met deze Aanwijzing gaat de Hollandse hennepoorlog een nieuwe fase in: er zal nog meer belastinggeld worden verspild, criminelen zullen nog hogere winsten maken en nog meer burgers zullen vervolgd worden wegens hun voorkeur voor cannabis. Nu al doen straatdealers en “wiet-taxi’s” goede zaken, maar hun toekomst is dankzij dit kabinet rooskleuriger dan ooit. Zij zullen alle cannabisconsumenten opvangen die hun gegevens niet willen laten registreren, alle buitenlandse consumenten en alle consumenten in de 314 gemeenten zonder coffeeshop. Ook iedereen die buiten zijn woonplaats cannabis wil kopen, bijvoorbeeld wegens vakantie of werk, wordt het illegale circuit ingestuurd.

De politie zal het druk krijgen vanaf 1 januari: iedereen met meer dan vijf gram cannabis in huis of op zak moet immers een strafrechtelijke reactie krijgen. Ook aan kleinschalige telers zal de politie nog meer tijd en geld kwijt zijn dan nu al het geval is. Vanaf 1 januari worden telers met minder dan vijf planten ook strafrechtelijk vervolgd, als “sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige teelt”. Gebruik van al dan niet zelf gemaakte stekken en voorbemeste potgrond is daarvoor al voldoende. De VOC roept landelijke en lokale politici op zich te verzetten tegen deze weinig democratische gang van zaken, tegen de criminalisering van de cannabisconsument en tegen het van overheidswege stimuleren van de illegale verkoop van cannabis.

VOC-woordvoerder Joep Oomen: “Hiermee maakt Opstelten duidelijk dat de coffeeshops nog snel kapot gemaakt moeten worden voordat in een serieus en goed geïnformeerd debat zal blijken dat zij een waardevolle voorziening vormen. Dat is ook een van de conclusies van de Commissie van de Donk: ‘Op veel plaatsen vormen coffeeshops een nuttige voorziening voor de cannabisconsument die niet echt problemen veroorzaken’. Iedereen weet dat het probleem niet aan de voordeur van de coffeeshops zit, maar aan de achterdeur. Al deze maatregelen zijn schijnoplossingen voor niet bestaande problemen, die de belastingbetaler veel geld gaan kosten. De volksgezondheid en de veiligheid zijn de grote verliezers, het illegale circuit de enige winnaar.”
——————————————————————————————————————————————————

Meer informatie over de VOC vind u op onze website www.voc-nederland.org.
U kunt ook contact opnemen met een van onze woordvoerders:

Derrick Bergman    telefoon: 040-2572818    mail: d.bergman@gonzomedia.nl
Joep Oomen        telefoon: 00-32-495122644     mail: joep@voc-nederland.org

Comment (1)

  • Stefan 30/12/2011 at 4:35 pm Reply

    Het enige wat ik kan concluderen is dat Opstelten zelf banden heeft met de georganiseerde misdaad. Want deze speelt hij in de hand, dit is namelijk een pure win/win situatie voor de misdaad.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*