Nieuwe Aanwijzing Opiumwet gepubliceerd in Staatscourant

Op 27 december is de nieuwe Aanwijzing Opiumwet gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin wordt onder meer de toegang tot coffeeshops beperkt tot ingezetenen van Nederland en wordt een lidmaatschap verplicht gesteld.

Beeld: VOC
Beeld: VOC

Met de nieuwe Aanwijzing wordt de coffeeshop zoals we die nu kennen afgeschaft. Minister Opstelten van veiligheid en justitie schoffeert de Tweede Kamer door nog voordat er een debat over het drugsbeleid heeft plaats gevonden dat beleid drastisch om te gooien. Ook de felle en goed onderbouwde kritiek van lokale overheden en gemeenteraden slaat hij in de wind: Zuid-Nederland wordt de proeftuin voor het nieuwe coffeeshopbeleid, dat in de rest van het land pas per 1 januari 2013 gaat gelden.
Klik hier voor de volledige tekst van de Aanwijzing

De meest omstreden maatregelen, de verplichte omvorming van coffeeshops tot besloten clubs en het uitsluiten van niet-ingezetenen worden als volgt geformuleerd, op pagina 6 van de Aanwijzing:

Voor coffeeshops in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland gelden per 1 januari 2012 tevens de volgende criteria:

B: een besloten club: dit houdt in dat uitsluitend toegang kan worden verleend en verkocht mag worden aan leden van de coffeeshop, waarbij bepaald is dat de coffeeshop in één kalenderjaar maximaal tweeduizend lidmaatschappen mag uitgeven en dit documenteert in de vorm van een controleerbare ledenlijst. Een coffeeshop heeft maximaal 2000 leden. Het lidmaatschap is beperkt tot één coffeeshop;

I: geen lidmaatschap voor de coffeeshop voor anderen dan ingezetenen van Nederland van achttien jaar of ouder.

Deze criteria gelden per 1 januari 2013 in heel Nederland.

Gemeenten kunnen aanvullende voorschriften opnemen. Gemeenten in andere delen van Nederland dan de drie zuidelijke provincies kunnen in afstemming met de driehoek tussentijds de nieuwe criteria voorschrijven.

Een opmerkelijke nieuwe aanscherping vinden we op pagina 7. De gedoogde hoeveelheid cannabis voor eigen gebruik wordt verlaagd van 30 naar 5 gram:

4. Een hoeveelheid minder dan 30 gram van de middelen op lijst II, zijnde hennepproducten

De grens van wat gedoogd wordt bij de verkoop van hennepproducten door de coffeeshops is gesteld op maximaal 5 gram. Het ligt in de rede eenzelfde grens te hanteren voor het aanwezig hebben van hennepproducten. In beginsel wordt niet strafrechtelijk opgetreden tegen het aanwezig hebben van hoeveelheden tot en met 5 gram, de geringe hoeveelheid voor eigen gebruik. Bij hoeveelheden tussen de 5 en de 30 gram volgt bij ontdekking een strafrechtelijke reactie.

De politie zal het druk krijgen vanaf 1 januari: iedereen met meer dan vijf gram cannabis in huis of op zak moet immers een strafrechtelijke reactie krijgen. Ook aan de kleinschalige teler zal de politie nog meer tijd en geld kwijt zijn dan nu al het geval is. Ook met minder dan vijf planten kan je voortaan strafrechtelijk vervolgd worden, als de politie vindt dat er ‘sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige teelt’. De formulering in de Aanwijzing, op pagina 5:

3.2.1. Teelt van hennep ( of de cannabis plant)

Deze aanwijzing gaat uit van twee situaties: er is sprake van ofwel beroeps- of bedrijfsmatige teelt, ofwel geen beroeps- of bedrijfsmatige teelt.

Niet bedrijfsmatige teelt van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik heeft, indien de verdachte volwassen is, geen prioriteit. Teelt door minderjarigen behoort steeds te leiden tot een strafrechtelijke reactie.

Prioriteit ligt bij de beroeps- of bedrijfsmatige teelt. Bij de vaststelling van hetgeen beroeps- of bedrijfsmatige teelt is, spelen de volgende factoren een rol:

– De schaalgrootte van de teelt: de hoeveelheid planten;

Bij een hoeveelheid van 5 planten of minder wordt in beginsel aangenomen dat er geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen. Deze situatie wordt gelijk behandeld als de situatie waarin wordt geconstateerd dat sprake is van een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik. Er volgt dan bij ontdekking politiesepot met afstand.

– De mate van professionaliteit, afgemeten aan het soort perceel waarop geteeld wordt, belichting, verwarming, bevloeiing, etc. (opgenomen in bijlage 1);

Indien, ongeacht de hoeveelheid planten, wordt voldaan aan twee of meer punten, genoemd in de lijst indicatoren met betrekking tot de mate van professionaliteit, zoals opgenomen in bijlage 1, wordt aangenomen dat er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen.

– Het doel van de teelt.

Indien er sprake is van het telen van hennep om geldelijk gewin te verkrijgen, wordt, ongeacht de hoeveelheid planten, aangenomen dat er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen.

De lijst met indicatoren voor “professionaliteit” staat hieronder. Eén lamp en gebruik van verrijkte aarde, potgrond of steenwol is dus voortaan voldoende om als professionele, bedrijfsmatige kweker vervolgd te worden.

De Hollandse Hennepoorlog gaat een nieuwe fase in: er zal nog meer belastinggeld worden verspild, criminelen zullen nog hogere winsten maken en nog meer prima functionerende en belasting betalende burgers zullen vervolgd worden wegens hun voorkeur voor de plant cannabis. Nu al doen straat- en huisdealers en “wiet-taxi’s” goede zaken, maar hun toekomst is dankzij dit kabinet rooskleuriger dan ooit tevoren.

Klik hier om de petitie STOP DE WIETPAS digitaal te ondertekenen

Bijlage01_Factor_professionaliteit_Staatscourant_2011_22936

Comments (7)

 • Patient-Zero 28/12/2011 at 8:03 pm Reply

  jottum! dus ik ga van patient tot tot crimineel in één felle beweging van de minister-pen. leuk.
  dus het verhaal van drugs beleid uit oogpunt van volksgezondheid gaat kennelijk niet meer op.

 • rob 28/12/2011 at 8:39 pm Reply

  schandelijke zaak, opstelten is totaal de weg kwijt, de wietpas is een prestigezaak geworden, iedereen is tegen, maar Ivo dendert door… rampkabinet Rutte maakt meer kapot dan je lief is…

 • marc 31/12/2011 at 9:40 pm Reply

  Vind het werkelijk belachelijk wat deze regering doet…ze moeste zich diep schamen

 • hanspy 09/01/2012 at 7:08 pm Reply

  Dit is helemaal te zot. Ik ben helemaal verbaast, bovendien is dit nu het antwoord van de minister Opstelten? Dit is gewoon een totale overval.
  Als het aan mij lag dan gaan we met z’n allen naar Den Haag en zetten die hele gvd regering even op zijn kop. Hoeveel blowers zijn er? 50 duizend? volgens mij heel wat meer.Kunnen we nu niet eens een echte vuist maken? Ik ben 59 jaar en krijg nu zin om nu wel eens burgerlijk ongehoorzaam te worden. Met een knuppel die Opstelten het land uit slaan bv.

 • hanspy 09/01/2012 at 7:11 pm Reply

  En nog iets. Kunnen en zullen we niet alle buitenlanders gaan haten? Die hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat wij er last van hebben.
  Ik bedoel het niet zo maar denk wel” Die gvd kut Belgen/fransen/duitsers.” Daar ga je met je goede bedoelingen.
  59 jaar en nog nooit buitenlanders gehaat, maar begin er dus nu anders over te denken.

 • webmaster 11/01/2012 at 1:15 pm Reply

  @hanspy: Buitenlandse coffeeshopbezoekers zijn niet het probleem, het uitblijven van fatsoenlijke regulering van productie van cannabis is het probleem. In de praktijk veroorzaken buitenlandse coffeeshopbezoekers vrijwel nergens in Nederlands voor overlast. Als er al sprake van overlast is, gaat het over parkeerproblemen. Die zijn eenvoudig op te lossen, zoals blijkt in Venlo, waar twee coffeeshops vanuit het centrum verhuisd zijn naar een plek met veel parkeergelegenheid buiten het centrum. Een doorslaand succes, volgens alle betrokkenen.

  De argumentatie van minister Opstelten over de doelstellingen van de nieuwe maatregelen verandert regelmatig: dan weer noemt hij het bestrijden van overlast, dan weer het bevorderen van kleinschaligheid of het “beschermen van de jeugd”. Alle maatregelen, van de besloten club tot de wietpas en de absurde 15% THC-grens, zijn vormen van symboolpolitiek om de aandacht af te leiden van het echte vraagstuk: hoe reguleren we de cannabisteelt?

  De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod is principieel tegenstander van het weren van buitenlanders door coffeeshops. Dat is namelijk discriminatie en verboden in artikel 1 van onze Grondwet:

  “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

 • Hans Koek 24/02/2015 at 10:55 am Reply

  Het enige wat we met z’n allen kunnen doen is een figuurlijke vuist maken. Om het beleid verandert te krijgen is een massale demonstratie in Den Haag het aangewezen middel.
  In de tachtiger jaren van de vorige eeuw hebben we de grote kerndemonstraties gehad, twee keer 400.000 mensen op de been.

  In deze tijd zal het niet moeilijk zijn om een half miljoen mensen naar Den Haag te krijgen. Wat mij betreft houden we deze demonstratie begin april, het eerste of tweede weekend.
  Zegt het voort!!! Zegt het voort!!!

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*