VOC: Brief Opstelten over wietpas is lapwerk

  • SHARE:
  • Tweet this

December 16th, 2011 | 13:00
Door webmaster

”Juridisch lapwerk”, zo karakteriseert VOC-woordvoerder Joep Oomen de brief van minister Opstelten van veiligheid en justitie over de invoering van de wietpas.

Gisteren heeft de VOC onderstaand persbericht verspreid, naar aanleiding van de brief. Klik hier voor PDF.

Persbericht – 15 december 2011

Brief Opstelten over wietpas is lapwerk

Wietpas-controle op Cannabis Bevrijdingsdag, Amsterdam, 8 mei 2011 (© Gonzo media)

Wietpas-controle op Cannabis Bevrijdingsdag, Amsterdam, 8 mei 2011 (© Gonzo media)

”Juridisch lapwerk”, zo karakteriseert VOC-woordvoerder Joep Oomen de brief van minister Opstelten van veiligheid en justitie over de invoering van de wietpas.

Vandaag stuurde Opstelten een brief aan de Tweede Kamer over de geplande aanscherping van de gedoogcriteria voor coffeeshops. De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod is fel tegenstander van deze aanscherping, die de uitgangspunten van het succesvolle Nederlandse cannabisbeleid op losse schroeven zet: bescherming van de volksgezondheid en decriminalisering van de cannabisconsument.

VOC-woordvoerder Joep Oomen: “De brief behelst geen enkel concreet antwoord op de vele vragen die de afgelopen maanden gesteld zijn door ambtenaren van de Zuid-Nederlandse gemeenten, die het eerst met de wietpas te maken zullen krijgen. De minister heeft juridisch lapwerk geleverd; zo worden in de brief twee verschillende data genoemd waarop de maatregel zou worden ingevoerd: 1 januari en 1 mei 2012.” De “controleerbare ledenlijst” die coffeeshops verplicht aan zouden moeten leggen is bovendien in strijd met de privacywetgeving. Daarmee lijkt de maatregel nu al juridisch aanvechtbaar.

Beeld: PvdA Venlo

Beeld: PvdA Venlo

Oomen: “De wietpas is vooral bedoeld als een stokpaardje van deze minister, die zich hardnekkig vastklampt aan de illusie dat hij daarmee overlast en criminaliteit kan  terugdringen. Het tegendeel is waar, en daar raken ook steeds meer gemeenteambtenaren van overtuigd. Voor het echte probleem, de nog altijd volledig illegale en ongecontroleerde aanvoer van de coffeeshops, bieden de plannen nog niet het begin van een oplossing.” Het beperken van de toegang tot coffeeshops door de omvorming tot besloten clubs zal leiden tot een toename van het aanbod via het illegale circuit. Dit betekent ruimere verkrijgbaarheid van álle drugs, zeker ook voor minderjarigen. Buitenlandse consumenten en Nederlanders die zich niet wensen te registeren zullen hun toevlucht zoeken tot straat- en huisdealers of eigen teelt.

Beeld: Revu

Beeld: Revu

Ook het afstandscriterium voor coffeeshops is onnodig en contraproductief; minderjarigen mogen nu al onder geen beding in coffeeshops komen. Onderzoek van Bureau Intraval naar de effecten van het 250 meter afstandscriterium in Rotterdam laat ook zien dat deze maatregel geen invloed heeft op het gebruik onder jongeren, noch op hun normbesef over cannabis. Oomen: “Voor dealers is de wietpas een geschenk uit de hemel; zij laten vandaag de champagnekurken knallen.”

Klik hier voor een PDF van de brief van Opstelten van 15 december 2011

Klik hier om petitie STOP DE WIETPAS te tekenen

.

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.