PvdA start handtekeningenactie STOP DE WIETPAS

Afgelopen vrijdag 9 december heeft de PvdA Venlo het startschot gegeven voor de campagne ‘Stop de Wietpas’. Inmiddels hebben ook de PvdA in Tilburg en Eindhoven deze handtekeningenactie overgenomen. 

Stop_de_Wietpas_400x324_NLIn een persbericht stelt de PvdA Venlo dat de petitie de landelijke politiek op andere gedachten moet brengen. “Binnen twee weken zullen er 10.000 flyers worden verspreid. Ook zal er een spotje te zien zijn op Omroep Venlo en zal de PvdA mensen oproepen om een petitie te ondertekenen tegen de invoering van de wietpas. De actie duurt nog tot 20 februari 2012: de internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid. Hierna zal de petitie in Den Haag worden aangeboden aan Tweede Kamerleden. Ondertekenaars van de petitie worden tegen die tijd benaderd met de vraag om daarbij aanwezig te zijn.”

De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod ondersteunt de actie van harte. Bij de VOC postercampagne tegen de wietpas die binnenkort in Zeeland start, zal worden verwezen naar de campagne en de bijbehorende website www.stopdewietpas.nl.

De VOC deelt de zorgen die de PvdA Venlo heeft over de wietpas. De analyse in het persbericht is glashelder: “De PvdA vreest dat er door de invoering van de wietpas een enorme markt ontstaat voor illegale drugshandel, omdat dan alleen Nederlanders nog welkom zijn in de gedoogde coffeeshops. Ruim 60 procent van de 90.000 regelmatige softdrugconsumenten is echter afkomstig uit het buitenland. Door deze bezoekers resoluut de toegang te weigeren verdwijnt de vraag naar softdrugs niet. Criminelen zullen in het gat in de markt springen. De voltallige gemeenteraad van Venlo heeft daarom, op initiatief van de PvdA-fractie, onlangs een motie aangenomen om de invoering van de wietpas te voorkomen. De PvdA wil nu ook inwoners een stem geven en roept daarom iedereen op om het signaal van de gemeenteraad kracht bij te zetten door de petitie te ondertekenen. Alleen op die manier denkt de partij de invoering nog te kunnen voorkomen.”

De campagne is inmiddels overgenomen door de PvdA in Tilburg en Eindhoven. Naar verwachting zullen nog meer gemeenten volgen: op lokaal niveau is er nauwelijks steun voor de wietpas. De meeste gemeenteraden hebben zich met een duidelijke meerderheid uitgesproken tegen invoering.

Klik hier om direct naar de petitie te gaan en deze te ondertekenen

Stop_de_wietpas_flyer_voorz

Comment (1)

  • Franklin Boon 16/12/2011 at 10:19 am Reply

    Als inwoner van de gemeente Eijsden-Margraten ervaar ik precies dezelfde problematiek, die vanaf 1 mei op ons af gaat komen.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*