Gemeenten dreigen slachtoffer te worden van ondoordachte invoering wietpas

De zeventien Zuid-Nederlandse coffeeshopgemeenten dreigen als eerste slachtoffer te worden van de ondoordachte invoering van de wietpas per 1 januari 2012. Minister Opstelten heeft in zijn brief aan de Kamer van 26 oktober jl. een aantal cruciale zaken niet benoemd. Dit blijkt uit een analyse van advocaat en drugsbeleidspecialist Mr. André Beckers.

De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod brengt de raadsleden en colleges van B&W van alle 104 coffeeshopgemeenten deze week op de hoogte van de risico’s en valkuilen.

Klik hier voor de VOC-brief aan de raadsleden en colleges van B&W van alle coffeeshopgemeenten

Klik hier voor de analyse van Mr. André Beckers

Opstelten_NOS_17_11_2010In zijn brief over de aangescherpte gedoogcriteria voor coffeeshops van 26 oktober legt Opstelten het primaat voor de handhaving bij de gemeenten. Daarmee geschiedt die handhaving voor rekening, risico en verantwoording van de gemeenten. Dat is slecht nieuws als de rechter alsnog roet in het eten gooit: de gemeenten draaien dan op voor eventuele schadeclaims van coffeeshops.

Opstelten wil dat Brabant, Limburg en Zeeland al per 1 januari 2012 een wietpas en een besloten clubmodel invoeren. Zijn brief laat echter cruciale vragen onbeantwoord. Beckers toont aan dat juridische procedures tegen de nieuwe regels kansrijk zijn. De relevante jurisprudentie van de Raad van State en het EU Hof (zaak Josemans) is zeer specifiek.

Zo stelt de Raad van State dat er “redelijke gronden” moeten zijn om discriminatie van niet-ingezetenen toe te staan. Voor het doorstaan van die redelijkheidtoets geeft Opstelten de gemeenten geen enkel handvat. Het EU Hof is er van uit gegaan dat Maastricht alle alternatieve maatregelen voor een ingezetene-criterium heeft beproefd. Dit is echter geenszins het geval.

VOC-woordvoerder Joep Oomen
VOC-woordvoerder Joep Oomen

VOC-woordvoerder Joep Oomen: “Opsteltens brief laat een hoop vragen onbeantwoord en schuift problemen vooruit richting de gemeenten. Welke gegevens moeten coffeeshops registeren? Wie krijgt daar inzage in? Hoe wordt de privacy gewaarborgd? Aan welke eisen moet de clubpas voldoen? Hoe zit het met de kosten van handhaving? En met de daling van belastinginkomsten door omzetderving van coffeeshops? Wij roepen gemeenten op goed na te denken over de consequenties van dit ondoordachte en onnodige plan. Iedereen weet dat het probleem niet aan de voordeur van de coffeeshop zit, maar aan de achterdeur. Laten we dat nu eens goed regelen.”

Zie ook: Brief Opstelten over aanscherping criteria coffeeshops, VOC-Blog, 29 oktober 2011

Zie ook: De strijd om de wietpas: juridisch laakbaar, praktisch onuitvoerbaar, VOC-Blog, 8 oktober 2011

Comments (2)

  • Has 08/11/2011 at 8:32 pm Reply

    Goede actie!

  • charlotte 10/11/2011 at 11:01 am Reply

    Het word tijd dat wij burgers eens wakker worden. Wij leven in een democratie maar zolang wij de politiek niet in de weg staan om hun belachelijke, kromme, nutteloze ideeen uit te voeren, die ons alleen maar geld kosten, zal het alleen maar erger worden. Nou ja de paus staat in ieder geval achter ze, dat is al wat hmm….

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*