Brief Opstelten over aanscherping criteria coffeeshops

In een zeven pagina’s tellende brief aan de Tweede Kamer heeft minister van veiligheid en justitie Opstelten (VVD) zijn plannen voor coffeeshops nader uitgewerkt. In een eerste reactie op de brief meldt de Venlose burgemeester Bruls (CDA): “Wij wonen niet in Absurdistan”.

Ivo Opstelten (VVD), minister van veiligheid en justitie (© Gonzo media)
Ivo Opstelten (VVD), minister van veiligheid en justitie (© Gonzo media)

Opstelten schrijft onder meer dat een einde zal worden gemaakt “aan het huidige “open-deur-beleid”” van coffeeshops. “Per 1 januari 2012 zal de Aanwijzing Opiumwet (2011AO13) zijn gewijzigd met het oog op bovengenoemde aanscherping van het coffeeshopbeleid. De wijziging houdt in dat per 1 januari 2012 de huidige gedoogcriteria worden aangevuld met het besloten clubcriterium en het ingezetencriterium. Met dit aangescherpte coffeeshopbeleid wordt allereerst ervaring opgedaan in de drie zuidelijke provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. (…) Eén jaar (voorzien per 1 januari 2013) na deze start zal het nieuwe coffeeshopbeleid over de rest van het land worden uitgerold.”

Waar Opstelten eerder sprak over een maximum ledenaantal van 1000 tot 1500, noemt hij in de brief een maximum van 2000 leden per besloten club.

Ivo Opstelten (© Gonzo media)
Ivo Opstelten (© Gonzo media)

Opmerkelijk is ook de tijdsplanning van het afstandscriterium, de regel dat coffeeshops op minimaal 350 meter afstand dienen te liggen van scholen. Dit criterium wordt per 1 januari 2014 opgenomen in de Aanwijzing Opiumwet, schrijft Opstelten. “Dit om de zichtbaarheid van coffeeshops voor scholieren te verkleinen.”

Nog opmerkelijker: het begrip THC komt niet voor in de brief, ondanks het recente kabinetsbesluit om cannabis met meer dan 15% THC tot hard drugs te bestempelen. Hierover is niets terug te vinden in de brief. Een eerste reactie kwam van de Venlose burgemeester Bruls (CDA). Zijn kritiek is niet mals: “Een invoering per 1 januari 2012 impliceert een onrealistisch korte invoeringstermijn voor gemeenten, politie en coffeeshops. Een normale wet kost al snel 3 tot 6 maanden invoeringstijd. Deze maatregelen mbt. de aangescherpte gedoogcriteria kosten misschien nog wel meer tijd. Twee maanden is absurd kort en wij wonen niet in Absurdistan.”

Bruls hekelt het ontbreken van enige toezegging voor extra capaciteit bij politie en gemeente om alle nieuwe regels te handhaven. “In onderhavige brief wordt niet eens een begin gemaakt met het invullen van die randvoorwaarde. Ik blijf hier dus een groot bezwaar houden.”

Ludiek protest tegen de wietpas van Opstelten op de derde Cannabis Bevrijdingsdag in Amsterdam, 8 mei 2011 (© Gonzo media)
Ludiek protest tegen de wietpas op de derde Cannabis Bevrijdingsdag in Amsterdam, 8 mei 2011 (© Gonzo media)

Ook over het maximaal aantal leden is Bruls kritisch. “Er is sprake van een bovengrens van 2.000 leden per coffeeshop. Al eerder is voor de Venlose situatie helder gemaakt dat dit criterium de facto zou leiden tot een vergroting van het huidige aantal coffeeshops van 5. Alleen al voor de Nederlandse bezoekers zou dit aantal onvoldoende zijn.”

Aan het slot van zijn reactie verklaart de Venlose burgemeester: “Deze en een groot aantal andere vragen en opmerkingen zijn door de Zuid-Nederlandse gemeenten met coffeeshops al eerder aan het ministerie kenbaar gemaakt en helaas niet gehonoreerd. Van belang is nu wat de Tweede Kamer hiervan vindt. Tevens is overleg tussen de minister en de betrokken gemeenten noodzakelijk.”

Klik hier voor een PDF van de brief van Opstelten, gedateerd 26 oktober 2011

Zie ook: Afwijzende reacties op invoering wietpas, Nu.nl, 28 oktober 2011

Zie ook: Raadsman betwijfelt of besloten coffeeshops buitenlanders mogen weren, PZC, 28 oktober 2011

Zie ook: ‘Invoering wietpas per 1 januari onwenselijk’ (met video), Spitsnieuws, 28 oktober 2011

Beeld: Revu
Beeld: Revu

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*