Verslag kranslegging VOC bij monument voor tolerantie Hilversum

Met het leggen van een wietkrans bij het monument voor tolerantie en verdraagzaamheid in Hilversum heeft de VOC de 35e verjaardag van het gedoogbeleid herdacht. De actie was daarnaast een protest tegen de repressieve kabinetsplannen voor cannabis en coffeeshops.

Joep Oomen en Doede de Jong leggen de wietkrans neer bij het monument (© Gonzo media)
Joep Oomen en Doede de Jong leggen de wietkrans neer bij het monument (© Gonzo media)

De kranslegging trok een flink aantal journalisten, o.a. van Geen Stijl, Powned, Radio 1 en De Gooi & Eemlander. Ook De Telegraaf, Spitsnieuws en De Pers deden verslag. VOC-woordvoerder Joep oomen verklaarde in De Pers: ‘Het gaat slecht met het gedoogbeleid. Als het aan dit kabinet ligt, krijgt cannabis straks een algeheel verbod. Dat zou tot gevolg hebben dat er nog veel meer criminaliteit in de samenleving zal zijn. Daarnaast heeft dat ook veel gezondheidsrisico’s, want kinderen onder 18 kunnen op die manier makkelijk aan wiet komen.’

Over het nieuwste idee uit Den Haag om cannabis met meer dan vijftien procent THC tot hard drugs te verklaren zei Oomen: ‘Dat is net zo idioot als bier en jenever als soft- en harddrugs te onderscheiden. Er zijn veel mensen die prima een aantal glazen jenever kunnen drinken, anderen worden enorm agressief. Dat is des te meer reden om het niet te illegaliseren, want dan is het toezicht er ook niet meer.’

Iets na elf uur hield VOC-woordvoerder Derrick Bergman een korte toespraak; de volledige tekst staat hieronder. Biologisch wietkweker en VOC-er Doede de Jong en Joep Oomen legden hierna de wietkrans bij het monument van beeldhouwer Edo van Tetterode.

© Gonzo media
© Gonzo media

Na afloop van de korte plechtigheid gaven de aanwezige VOC-ers interviews; vanwege de kou werd uitgeweken naar de nabij gelegen coffeeshop The Paradise. Opmerkelijk: Geen Stijl verslaggever Tom rookte een jointje mee en deelde koekjes en borrelnootjes uit…

Toespraak kranslegging VOC bij monument voor tolerantie Hilversum

Beste mensen,

We zijn hier vandaag bij elkaar om te herdenken dat de Nederlandse Opiumwet 35 jaar geleden ingrijpend werd gewijzigd. Sinds 1976 maakt die wet een onderscheid tussen enerzijds hard drugs als heroïne en cocaïne en anderzijds de producten van de hennepplant.

Dit onderscheid vormt het fundament van ons wereldberoemde gedoogbeleid en maakte de weg vrij voor de coffeeshops. Omdat er geen vertaling bestaat voor gedogen, werd deze revolutionaire nieuwe aanpak bekend als ‘Dutch tolerance’. Mede dankzij dit beleid kreeg Nederland wereldwijd het imago van een land waar verdraagzaamheid hoog in het vaandel staat, waar de overheid burgerrechten en vrijheden  respecteert en de vreedzame omgang met verschillen tussen mensen zoveel mogelijk bevordert.

VOC-woordvoerder Derrick Bergman (Foto: Darpan van Kuik / Canna Embassy)
VOC-woordvoerder Derrick Bergman (Foto: Darpan van Kuik / Canna Embassy)

De belangrijkste redenen voor de wijziging van de Opiumwet: de wetgever wilde  cannabisconsumenten niet langer criminaliseren en voorkomen dat zij in aanraking kwamen met hard drugs. Sinds 1976 is het aanwenden oftewel het gebruik van cannabis niet strafbaar in ons land. Bezit, teelt en handel zijn dat echter wel. En dat is waar de schoen de afgelopen 35 jaar steeds harder is gaan wringen.

Voormalig minister president Dries van Agt, met Irene Vorrink verantwoordelijk voor de wetswijziging van 1976, vertelde tijdens het tweede Cannabis Tribunaal in 2010 met welke verwachting het gedoogbeleid destijds werd ingevoerd. Citaat:

“Iedereen heeft toen begrepen, het is duidelijk gezegd, in het parlement en ver daar buiten, dat dit natuurlijk een aanloop was, een begin, waarop een vervolg zou moeten komen. En welk dat vervolg ongeveer zou zijn had nagenoeg iedereen wel begrepen. Dat vervolg heeft niet alleen decennia lang op zich laten wachten, tot op heden, maar nu zijn we bezig in een politiek waarin de zaak helemaal andersom aan het draaien is.”

Toen van Agt deze woorden sprak moest het kabinet Rutte-Verhagen nog worden gevormd. Inmiddels weten we wat deze regering met de coffeeshops van plan is: een verplichte wietpas, alleen verkrijgbaar voor ingezetenen, verplichte omvorming van elke coffeeshop tot een besloten club met maximaal 1500 leden, een minimale afstand van 350 meter tussen coffeeshops en scholen en als klap op de vuurpijl het etiket hard drugs op cannabis met meer dan vijftien procent THC.

Het is moeilijk te zeggen welke maatregel het meest stompzinnig en contraproductief is. Dit is het kabinet van de straatdealers, de drugsrunners en alle andere al dan niet georganiseerde criminelen die rijk willen worden met cannabis. Alleen zij zullen profiteren als deze absurde plannen doorgaan.

Bovendien komt met deze kabinetsplannen een einde aan het principe van het Nederlandse gedoogbeleid. Het stigma op cannabis en degenen die dit middel aanwenden wordt versterkt, in plaats van verdraagzaamheid te bevorderen draagt de overheid bij tot de criminalisering en marginalisering van honderdduizenden mensen.

Wij zijn hier vandaag bij elkaar om te protesteren tegen deze repressieve ramkoers en tegen de afbraak van ons cannabisbeleid, dat is gebaseerd op tolerantie en verdraagzaamheid. Wij zien dat het tij internationaal aan het keren is, in Portugal, in Spanje, in Tsjechië en België en niet in de laatste plaats in de Verenigde Staten.

Dit kabinet voert een oorlog die failliet is en liquideert een beleid dat succesvol is en wereldwijd erkenning en navolging vindt. We moeten niet achteruit, maar vooruit. We moeten eindelijk de volgende stap te zetten: fatsoenlijke regulering van de teelt voor coffeeshops en voor persoonlijk gebruik.

Wij weten dat de cannabisplant in alle opzichten een wonder van de natuur is, een kostbaar geschenk aan de mensheid. Niet alleen als roesmiddel en medicijn, maar ook als duurzame grondstof voor tienduizenden producten. Daarom willen wij dat het verbod op cannabis wordt opgeheven, in Nederland en in de rest van de wereld!

Zie ook: Jarig gedoogbeleid geen feestje, De Pers, 18 oktober 2011

Zie ook: Meer pers dan jointjes bij wietkranslegging, Gooi & Eemlander, 18 oktober 2011 (met video)

Zie ook: VOC legt in Hilversum wietkrans, Gooi & Eemlander, 17 oktober 2011

Zie ook: 35 jaar gedoogbeleid: VOC legt ‘wietkrans’ bij monument voor tolerantie in Hilversum, Persbericht VOC, 10 oktober 2011 (PDF-bestand)

© Gonzo media
© Gonzo media

Comments (2)

  • nol van schaik 21/10/2011 at 10:15 am Reply

    Ik heb gisteren de bijdrage van PowNed over deze gebeurtenis mogen aanschouwen. Ik moet zeggen dat het tenenkrommend was, en absoluut niet heeft bijgedragen aan positieve beeldvorming over coffeeshops, cannabis en haar gebruikers.

  • Joep Oomen 21/10/2011 at 3:57 pm Reply

    De verslaggeving van Powned is inderdaad tenenkrommend. Zij hebben het over het “Monument tegen zinloos geweld” terwijl de correcte titel is: “Monument voor Verdraagzaamheid”. Dat zegt genoeg over Powned. Die houden niet zo van verdraagzaamheid.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*