18 oktober: VOC herdenkt 35 jaar gedoogbeleid in Hilversum

  • SHARE:
  • Tweet this

October 15th, 2011 | 12:40
Door webmaster

Op 18 oktober a.s. is het precies 35 jaar geleden dat het gedoogbeleid voor softdrugs van kracht werd in Nederland. Ter gelegenheid van dit feit en om te protesteren tegen de ramkoers van dit kabinet, zal een VOC-delegatie rond 11.00 uur een ‘wietkrans’ leggen bij het monument voor tolerantie en verdraagzaamheid in Hilversum.

Monument voor tolerantie en verdraagzaamheid in Hilversum

Monument voor tolerantie en verdraagzaamheid in Hilversum

De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod werd begin 2009 opgericht en verenigt alle personen, partijen en organisaties die af willen van het onnodige en contraproductieve verbod op cannabis. Regulering van de teelt is de enige logische en duurzame oplossing voor de problemen die nu spelen rond cannabis. Zeker nu landen als Spanje, België, Tsjechië, de VS en Portugal cannabis hebben gedecriminaliseerd, is daar ook internationaal voldoende politieke ruimte voor.

VOC-woordvoerder Joep Oomen: ‘De voorstellen van dit kabinet, de wietpas, het 350 meter afstandscriterium, het onzalige plan om zogenaamd sterke wiet tot hard drugs te verklaren: het is louter symboolpolitiek die geen problemen oplost, maar wel nieuwe ellende oplevert. Volksgezondheid speelt geen rol meer bij de bepaling van het cannabisbeleid. Waarschuwingen en adviezen van wetenschappers, lokale bestuurders en de verslavingszorg worden botweg genegeerd. Het kabinet voert een volstrekt contraproductieve oorlog tegen een plant, terwijl een nuchtere kijk op cannabis, tolerantie en harm reduction internationaal juist in opmars zijn.’

Tijdens het rondetafelgesprek over drugsbeleid in de Tweede Kamer op 3 oktober jl. bleek opnieuw dat experimenten met regulering van de achterdeur van coffeeshops zonder meer mogelijk zijn binnen de internationale verdragen die ons land heeft ondertekend. VOC_kaart_01_klein
Oomen: ‘Na 35 jaar doen alsof de cannabis die coffeeshops verkopen uit de lucht komt vallen, moet de overheid eindelijk zijn kop uit het zand halen en werk maken van transparante regulering van de teelt.’

Het monument voor tolerantie en verdraagzaamheid staat voor het NS station in het centrum van Hilversum. De VOC roept sympathisanten en betogers nadrukkelijk op zich waardig en respectvol te gedragen tijdens de betoging.

Dinsdag 18 oktober
Stationsplein Hilversum
Vanaf 11.00  uur

Zie ook: Vereniging voor opheffing cannabisverbod legt wietkrans, Omroep Brabant, 11 oktober 2011

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.