Opstelten liegt over coffeeshops, Verhagen roept op tot import buitenlandse cannabis

  • SHARE:
  • Tweet this

October 9th, 2011 | 16:16
Door webmaster

De bokkensprongen van het kabinet in het dossier cannabis en coffeeshops worden steeds opmerkelijker. Na afloop van de ministerraad van 7 oktober vertelden zowel minister Opstelten als Verhagen aperte onjuistheden over coffeeshops. Verhagen raadde coffeeshophouders aan voortaan alleen nog buitenlandse cannabis te verkopen.

Opstelten in gesprek met de NOS, 7 oktober 2011

Opstelten in gesprek met de NOS, 7 oktober 2011

Tijdens de wekelijkse ministerraad stemde het kabinet op 7 oktober in met het voorstel om cannabis met een THC-gehalte van meer dan vijftien procent ‘tot hard drugs te verklaren’. In een interview met NOS Nieuws (zie video onderaan de pagina) meldde minister van veiligheid en justitie Ivo Opstelten (VVD) dat coffeeshops op dit moment al het THC-gehalte van cannabis vermelden op menukaarten.

Dit is een aperte leugen: geen enkele coffeeshop in Nederland vermeldt THC-percentages, omdat het voor een coffeeshopondernemer onmogelijk is zijn of haar cannabis deugdelijk te testen of te laten testen. Wat zei Opstelten precies?

“Ik weet niet of u wel eens in een coffeeshop geweest bent, ik heb me dat laten vertellen uiteraard. Als je daar binnen komt heb je gewoon menukaarten en daar staat het gewoon op: cannabis met dat percentage THC. Nou dat is eh… Dus wat dat betreft is er een gewone normale ontwikkeling. Die coffeeshophouders zijn hier al lang aan gewend. En verder zal de markt zich daar aan aanpassen.”

Vice-premier Maxim Verhagen (CDA), Gesprek met de minister-president 7 oktober 2011

Vice-premier Maxim Verhagen (CDA), Gesprek met de minister-president 7 oktober 2011

Heel strategisch vermeldt Opstelten dat hij zich dit heeft ‘laten vertellen’. Dat geeft op zijn minst aan hoe slecht de minister geïnformeerd wordt. Temeer omdat vice-premier Maxime Verhagen (CDA) dezelfde onwaarheid verspreidt. Omdat minister-president Rutte afgelopen vrijdag in Berlijn was, nam Verhagen diens plaats in tijdens het wekelijkse gesprek met de minister-president (zie video onderaan de pagina). Interviewer Pieter Jan Hagens stelde Verhagen een aantal vragen over het omstreden THC plan:

Hagens: ‘Er is in de ministerraad gesproken over nederwiet en er komt een maatregel om te voorkomen dat mensen steeds vaker psychoses en dergelijke zouden krijgen van nederwiet. Dan gaat het om het stofje THC dat er in zit, dat mag niet meer dan vijftien procent zijn. Dat verbod is kennelijk nodig, vindt u, op dit moment?’

Vice-premier Maxim Verhagen (CDA), Gesprek met de minister-president 7 oktober 2011

Vice-premier Maxim Verhagen (CDA), Gesprek met de minister-president 7 oktober 2011

Verhagen: “Ja, er wordt altijd een beetje lacherig vaak gedaan over de nederwiet, hè, een beetje een jointje, ja, wat maakt dat allemaal uit? En je ziet dus dat de ontwikkeling van cannabis in Nederland zo is dat het THC-gehalte inderdaad zo hoog wordt dat het gewoon een hard drug is. En dat je dus ernstige gezondheidsrisico’s krijgt, zeker bij jeugdig gebruik. Vandaar dat wij ook in navolging van een commissie die dit onderzocht heeft, de commissie Garretsen, gezegd hebben: dit is een hard drug, dan moet je het ook als een hard drug behandelen. En dan moet je niet doen of het gewoon even een jointje is, nee dan is het een hard drug en die is verboden.”

Hagens: “Nou zeggen die coffeeshophouders: dat is niet te controleren, vijftien procent, daar heb je laboratoria voor nodig om dat precies vast te stellen en die hebben we niet.”Vice-premier Maxim Verhagen (CDA), Gesprek met de minister-president 7 oktober 2011

Verhagen: “Ja, ik weet niet of u wel eens in zo’n coffeeshop geweest bent, maar daar hebben ze hele…”

Hagens: “Ik wou die vraag eigenlijk aan u stellen.”

Verhagen: “Ja, op werkbezoek wel, ja, niet als gebruiker. Maar daar zie je keurig juist dat ze er reclame mee maken, dat ze lijstjes hebben van ‘dit is cannabis met dit en dit percentage’, dus blijkbaar zijn zij zelf daar ook toe in staat. Maar dat is ook niet rele…”

Hagens: “Even toch, want dat is toch wel belangrijk, ook het Trimbos Instituut zegt: als je dat echt wil vaststellen, of die vijftien procent die u als norm hanteert, of dat er is, dan heb je daar heel veel geld en mankracht voor nodig. En het Trimbos Instituut, gerespecteerd op dit gebied, zegt: dat is er niet nu.” Verhagen_Gesprek_MP07102011_04

Verhagen: “Nou het is zo dat juist de coffeeshophouder zelf verantwoordelijk is om zeker te stellen dat de cannabis die hij verkoopt, dat dat gewoon een softdrug is en dus minder dan vijftien procent THC-gehalte heeft.”

Hagens: “Maar hoe moet de coffeeshophouder dat onderzoeken?”

Verhagen: “Die is daarvoor verantwoordelijk, ik bedoel, ik…”

Hagens: “Maar hoe?”

Verhagen: “Eh, hij kan dat zelf eh, kan hij dat testen. Hij kan dat ook nu aangeven, want hij doet dat nu al. En als hij dat risico niet wil lopen, dan geef ik hem één raad en dat is gewoon: verkoop geen Nederlandse cannabis meer. Dan ben je ook klaar.

Al met al voldoende stof voor een aantal pittige Kamervragen. Kan de minister vertellen welke coffeeshops het THC-gehalte van de aangeboden cannabis op de menukaart vermelden, of er zelfs ‘reclame mee maken’, zoals Verhagen beweert? Blijft Verhagen bij zijn raad aan coffeeshophouders om geen Nederlandse cannabis meer te verkopen en dus alleen nog geïmporteerde cannabisproducten aan te bieden? Is het behoorlijk bestuur om van ondernemers iets te eisen dat zij juridisch en praktisch niet kunnen uitvoeren en hun ondernemingen te sluiten als zij niet aan deze onuitvoerbare eisen voldoen?

Nog belangrijker is de vraag of cannabis met meer dan vijftien procent THC inderdaad ‘ernstige gezondheidsrisico’s’ met zich mee brengt of veel grotere risico’s dan cannabis met minder THC. Wetenschappelijk doortimmerd bewijs voor die stelling ontbreekt. De commissie Garretsen erkent dat ook met zoveel woorden in haar advies ‘Drugs in lijsten’. Drugsexpert Peter Cohen toont in zijn artikel ‘Minder THC, meer volksgezondheid?’ overtuigend aan dat de hele redenering achter het verbod op ‘zware wiet’ niet klopt en geen positief effect zal sorteren. Klik hier voor Cohen’s artikel.

Net als de wietpas, de growshopwet en het afstandscriterium is ook dit plan niets dan symboolpolitiek om de aandacht af te leiden van het echte probleem: het ontbreken van een normaal gereguleerde aanvoer van de coffeeshops. Zoals NRC-columnist Bas Heijne het verwoordt in de krant van 8 oktober: ‘Gevraagd wordt een doordacht drugsbeleid. Regel de aanvoer nou eens. Schippers besluit is het zoveelste slot op de voordeur. Aan de achterdeur gaan we onze gang.’

Ivo Opstelten in gesprek met NOS Nieuws, 7 oktober 2011:

Maxime Verhagen, gesprek met de minister-president 7 oktober 2011 (vanaf 5.03 minuten over THC-plan):

Get Microsoft Silverlight
Of bekijk de flash versie.

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.