De strijd om de wietpas: juridisch laakbaar, praktisch onuitvoerbaar

Afgelopen maand verscheen in het Advocatenblad een cover-artikel over de wietpas. De conclusie van de advocaten André Beckers, Maurice Veldman en Ilonka Kaman: de wietpas is juridisch laakbaar en praktisch onuitvoerbaar. 

Een aantal citaten uit het artikel, dat verscheen in Advocatenblad nummer 13, 23 september 2011, staan hieronder. Voor een PDF van het hele artikel: klik hier.

Advocatenblad_13_2011_wietpAls het aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie, zijn coffeeshops straks ‘besloten clubs’ en alleen nog toegankelijk voor meerderjarige inwoners van Nederland die over een lidmaatschapskaart beschikken. Deze club- of wietpas ontvangen ze als ze minimaal één jaar lid worden van een coffeeshop en per coffeeshop wordt een maximum ledenaantal bepaald. (…) Naast een golf van verontwaardiging vanuit verschillende disciplines over deze clubpas, betwijfelen advocaten de juridische haalbaarheid en vinden ze de gevolgen laakbaar.

André Beckers (Beckers & Bergmans Advocaten Maastricht): ‘Lokale wetgeving als aanvulling op de Opiumwet is verboden, dus de vraag wie de wietpas moet gaan afgeven, is interessant. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zou zo’n pas alleen kunnen afgeven vanuit medische of wetenschappelijke doeleinden. En de burgemeester heeft de bevoegdheid niet om een dergelijke pas toe te kennen. Passen verstrekken is formeel in strijd met de wet. (…) De coffeeshop wordt een besloten club, maar dat is helemaal niet haalbaar omdat het dan een vereniging moet worden. En een vereniging wordt bestuurd door leden, dat lijkt me in dezen geen gezonde gedachte.’

Coffeeshop Eurogarden, Eindhoven (© Gonzo media)
Coffeeshop Eurogarden, Eindhoven (© Gonzo media)

Maurice Veldman (Vink Veldman & Swier Advocaten Amsterdam): ‘De wietpas is rijp voor de prullenbak. De burgemeester is de enige bevoegde autoriteit die een coffeeshop wegens overlast kan sluiten. Een minister heeft daar niets over te zeggen. Bij het invoeren van de wietpas zal hij moeten bepalen of er objectieve en redelijke gronden zijn om toeristen te discrimineren. En die zijn er niet, dat heeft hij in zijn brief naar de minister al laten weten. (…) Stel, een coffeeshop wordt gesloten omdat niet-ingezetenen zijn toegelaten. Dan zal de rechter moeten toetsen of deze coffeeshop ernstige overlast heeft veroorzaakt dat als objectieve en redelijke grond kan gelden om inbreuk te maken op het discriminatieverbod. Het zal niet meevallen om aan te tonen dat er concrete bezwaren tegen buitenlanders zijn. De rechter zal de bestuursdwang kritisch beoordelen, omdat er sprake is van een inbreuk op grondrechten. De kans is groot dat deze de rechterlijke toets niet zal doorstaan.’

Ilonka Kamans (Kamans en Heemskerk Advocaten Rotterdam) over de invoering van het afstands-criterium voor coffeeshops in Rotterdam: ‘Er wordt getrokken aan het gedoogbeleid, terwijl onderzoek uitwijst dat de plek van een coffeeshop en het drugsgebruik onder jongeren geen invloed op elkaar heeft om de simpele reden dat minderjarigen geen cannabis mogen kopen. Naderhand is ook gebleken dat deze regel geen effect had.’

Coffeeshop Meneer Jansen, Den Haag (© Gonzo media)
Coffeeshop Meneer Jansen, Den Haag (© Gonzo media)

Ilonka Kamans over de wietpas: ‘Het is symboolpolitiek, zo van “kijk wat we doen tegen drugs”, maar ze sorteren een averechts effect. Volgens mij is er maar een simpele oplossing: gedogen of niet. Het idee achter het gedoogbeleid was dat Nederland anders tegen softdrugs aankijkt dan tegen harddrugs en deze van elkaar gescheiden houdt. Dit is goed gegaan, maar nu proberen ze datzelfde beleid om zeep te helpen. (…) Laatst was ik in Berlijn en daar rijden taxi’s met posters om softdrugs te legaliseren. Als alle EU-landen straks een gedoogbeleid nastreven dan is Nederland toch een lachertje met die wietpas? Maar ik vrees dat het kabinet een bepaalde koers heeft ingezet en daaraan blijft vasthouden.’

Zie ook: Hoogleraar rechtswetenschap: gemeenten kunnen wietpas negeren, VOC Blog, 24 februari 2011

Zie ook: Prof.mr.dr. Jan Brouwer: ‘Wietpas helpt niet bij bestrijden criminaliteit’, Website Rijksuniversiteit Groningen, 23 februari 2011

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*