Rondetafelgesprek drugsbeleid Tweede Kamer: alle gespreksnotities en foto’s

Een karrenvracht aan informatie kregen de Kamerleden over zich heen tijdens het rondetafelgesprek over drugsbeleid afgelopen maandag 3 oktober. Onder de in totaal 27 sprekers uit binnen- en buitenland was ook VOC-woordvoerder Derrick Bergman.

Zij bleven wel de hele dag, v.l.n.r. Boris van der Ham (D66), Ard van der Steur (VVD), Andre Elissen (PVV), Nine Kooiman (SP) en Lea Bouwmeester (PvdA)
Zij bleven wel de hele dag, v.l.n.r. Boris van der Ham (D66), Ard van der Steur (VVD), Andre Elissen (PVV), Nine Kooiman (SP) en Lea Bouwmeester (PvdA)

Alle sprekers was de mogelijkheid geboden van tevoren een beknopte gespreksnotitie aan te bieden. Dit leverde 17 lezenswaardige stukken op: op deze pagina zijn ze allemaal in PDF beschikbaar. De gespreksnotitie van de VOC is hieronder ook als tekst te lezen.

Hoeveel de sprekers ook van elkaar verschilden, ze waren eensgezind in hun kritiek op de kabinetsplannen voor een wietpas, een besloten club en het afstandscriterium van 350 meter. Een ruime meerderheid van de deskundigen verklaarde voorstander te zijn van regulering van de achterdeur.

Tim Boekhout van Solingen: reguleren kan wél
Tim Boekhout van Solinge: reguleren kan wél

Reinout Wiers, hoogleraar ontwikkelingspathologie, pleitte voor verlaging van de maximale verkoophoeveelheid in coffeeshops van vijf naar één gram. Dat zou bezoek aan coffeeshops minder interessant maken voor toeristen en het doorverkopen van cannabis aan minderjarigen tegen gaan.

Criminoloog Tim Boekhout van Solinge rekende voor eens en altijd af met de mythe dat regulering van cannabis onmogelijk is vanwege de internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend.

Ard van der Steur (VVD) en Coşkun Çörüz (CDA)
Ard van der Steur (VVD) en Coşkun Çörüz (CDA)

Boekhout legde uit dat het onderzoek van het Asser Instituut dat vaak wordt aangehaald van een verkeerde vraagstelling uit gaat. De vraag van het kabinet aan het Asser Instituut was destijds of het juridisch mogelijk is het gedogen uit te breiden naar de teelt en aanvoer van coffeeshops. Dit kan niet, maar er is wel degelijk ruimte om het op een andere manier te doen en om experimenten op te starten. Daarvoor pleitte uiteraard Victor Everhardt, de Utrechtse wethouder die alles op alles zet om een experiment met teelt voor een Cannabis Social Club van de grond te krijgen in zijn stad.

Kees van der Staaij (SGP) en Lea Bouwmeester (PvdA)
Kees van der Staaij (SGP) en Lea Bouwmeester (PvdA)

De dag was opgedeeld in zeven blokken, met drie tot vijf sprekers per blok. De christelijke politici, Coşkun Çörüz (CDA) en Kees van der Staaij (SGP) lieten zich na de eerste pauze niet meer zien en misten dus vijf blokken. Grote afwezige was Tofik Dibi van GroenLinks, die ‘s morgens Twitterde: “Ik kan helaas niet bij hoorzitting drugsbeleid zijn vandaag. Van alle info wordt dankbaar gebruik gemaakt tijdens aankomende debat #dank”

Op korte termijn wordt het verslag dat de Tweede Kamer produceert verwacht. Onderaan deze pagina, in het eerste comment, staan links naar geluidsopnames van de hele dag.

Hieronder vind je het volledige programma, inclusief alle ingestuurde gespreksnotities. Rond half vijf was de VOC aan de beurt, in het blok organisaties. Dit is de volledige tekst van de gespreksnotitie van de VOC:

Gespreksnotitie rondetafelgesprek drugsbeleid, Tweede Kamer Den Haag, 3 oktober 2011

door Derrick Bergman, woordvoerder Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC)

Het Nederlandse cannabisbeleid is wereldberoemd. Maar anders dan de meeste mensen denken is cannabis in ons land nog steeds verboden. Sinds 1976 is alleen het ‘aanwenden’, het gebruik van cannabisproducten, wettelijk toegestaan. Bezit van kleine hoeveelheden wordt gedoogd, maar is volgens de Opiumwet nog altijd verboden.

Dit verbod is niet alleen overbodig, het heeft een hele reeks schadelijke effecten. De ‘achterdeur-problematiek’ van coffeeshops is u genoegzaam bekend. Vriend en vijand beschouwt dit als een fundamentele weeffout in het beleid. Een winkel die iets mag verkopen, zal immers ook in moeten kopen. 35 jaar lang heeft de politiek nagelaten deze weeffout te herstellen. Een dure vergissing.

Door de repressieve koers van de afgelopen tien jaar is het aantal coffeeshops drastisch verminderd, zijn de prijzen van cannabis gestegen, is de kwaliteit achteruit gegaan en is sprake van een verharding in het ongecontroleerde circuit van kwekers. Zeker in steden waar geen of bijna geen coffeeshops meer over zijn, vullen straatdealers en drugsrunners het ontstane gat in de markt. Ondertussen wordt er geen joint minder gerookt en blijft het aantal opgerolde kwekerijen stijgen.

De VOC heeft een lijst opgesteld met achttien negatieve effecten van het cannabisverbod. De tijd ontbreekt om ze allemaal te bespreken; de lijst is op papier beschikbaar en staat ook op onze website. Wat ik u vooral mee wil geven is dat deze schadelijke effecten zeker niet alleen de coffeeshopbranche treffen.

Ook de consument is de dupe: elke vorm van betrouwbare productinformatie is onmogelijk zolang de teelt niet wordt gereguleerd. Hetzelfde geldt voor structurele controle op het gebruik van pesticiden, verontreiniging of kunstmatige verzwaring van cannabis. Informatie over het gehalte THC, CBD en andere werkzame stoffen is er niet, anders dan bij de cannabis dispensaries in de Verenigde Staten. Adviezen voor een maximaal THC-percentage staan volledig buiten de werkelijkheid zolang de teelt niet op een of andere manier wordt gereguleerd.

Een consument die in zijn huis zelf wat plantjes kweekt, riskeert anno 2011 al gauw huisuitzetting en plaatsing op de zwarte lijst van alle woningbouwverenigingen. Een sanctie die niet geldt voor moordenaars, verkrachters of bankovervallers. Zeker bij medicinale cannabisgebruikers die hun eigen medicijn kweken, leidt de jacht op kwekers tot mensonterende situaties.

Ook de gewone burger lijdt onder de schadelijke effecten van het cannabisverbod. Voormalig minister van financiën Wouter Bos legde in februari 2010 bij NOVA uit dat er honderden  miljoenen belastinggeld besteed worden ‘aan rechters en politiemensen die bezig zijn om een drugsmarkt te controleren, die ze niet kúnnen controleren.’ ‘Als we dat op een verstandige manier onder een vergunningenstelsel zouden brengen’, aldus Bos, ‘zou er een heleboel geld vrij komen dat gewoon gebruikt kan worden voor blauw op straat. Dat lijkt me een veel slimmere manier van aanwenden.’

Of het nu gaat om overbelasting van politie en justitie, overlast van dealers en drugsrunners, onveilige situaties bij cannabisteelt in huizen of de toegankelijkheid van cannabis voor jongeren: zolang regulering uitblijft, dweilt de overheid met de kraan open en betaalt de burger de prijs voor falend beleid.

Door invoering van symboolmaatregelen als de wietpas en het afstandscriterium zet het kabinet de kraan nog verder open. Consumenten die geen pas willen of er geen kunnen krijgen zullen hun heil in het illegale circuit zoeken.
Dat circuit zal dus groeien en daarmee de verkrijgbaarheid van alle soorten drugs, ook voor minderjarigen. Illegale dealers zijn niet geïnteresseerd in leeftijd, maximale hoeveelheid, scheiding der markten of andere criteria waaraan coffeeshops zich strikt moeten houden.

U weet als geen ander hoe schaars de capaciteit van politie en justitie is. De zinloze en contraproductieve ‘oorlog tegen cannabis’ slokt een steeds groter deel van die capaciteit op. Ondertussen is er internationaal steeds minder eensgezindheid over het nut van de war on drugs.  In Portugal, Spanje, Tsjechië, België en dertien Amerikaanse staten is decriminalisering van cannabis al een feit.

Het argument dat verdere regulering van cannabis onmogelijk is vanwege de internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend, gaat al een paar jaar niet meer op. Experimenten met regulering zijn sowieso toegestaan, ook door de VN. De Europese Commissie heeft duidelijk gesteld dat regulering een zaak van de lidstaten zelf is, zolang de export wordt bestreden.

De Taskforce Handhaving Cannabis, een werkgroep met vertegenwoordigers van de VOC en de cannabisbranche, heeft een werkbaar en haalbaar model ontwikkeld voor een rationeel en transparant cannabisbeleid. Vorige maand heeft u een brochure van dit model ontvangen. De belangrijkste principes van het THC-model:

-regulering van bezit en teelt voor persoonlijk gebruik
-normalisering van de coffeeshop
-gedoogontheffingen voor professionele teelt

Nederland heeft een unieke voortrekkersrol gespeeld in de wereld door het fenomeen drugs te benaderen vanuit een harm reduction perspectief en in te zetten op decriminalisering. Veel eerder dan de rest van de wereld zagen wij in dat het strafrecht geen effectief wapen is tegen de nadelige effecten van gebruik en handel in drugs. Het kabinet lijkt vast van plan de klok terug te draaien: op preventie en voorlichting wordt bezuinigd terwijl de repressie wordt opgevoerd. Frits Rüter, professor strafrecht, heeft in dit verband opgemerkt dat drugsbestrijding verslavender is dan drugs.

Geachte commissie: wie zich zorgen maakt over misbruik of gezondheidsschade van cannabis, moet zich hard maken voor regulering van de hele cannabisketen en gedegen, effectieve en neutrale voorlichting over alle roesmiddelen, inclusief alcohol. De discrepantie tussen het alcoholbeleid en het cannabisbeleid begint groteske vormen aan te nemen.

Deze maand maakte het CBS bekend dat liefst zestig procent van de 15-jarigen regelmatig alcohol drinkt. Toch hoor je geen politicus pleiten voor een afstandscriterium voor café’s en supermarkten in de buurt van scholen. Hetzelfde geldt voor een ‘alcohol-pas’ of een maximale verkoophoeveelheid. Deze hypocrisie is onverdedigbaar en onhoudbaar.

Verstandige ouders leren hun kinderen dat elk roesmiddel gezondheidsrisico’s kent en dat ze geen van allen op school thuis horen. Verstandige ouders leggen de nadruk op het stimuleren van weerbaarheid van hun kinderen en het verstrekken van adequate informatie.

Een verstandige overheid laat teelt en groothandel van cannabis niet over aan criminelen, zodat  controle en kwaliteitsbewaking onmogelijk zijn. Evenmin discrimineert of criminaliseert zij burgers die er voor kiezen om cannabis te consumeren.

Laten we het kind niet met het badwater weggooien door cannabis nog verder te criminaliseren: regulering is de enige duurzame oplossing. Niet de plant is het probleem, maar het verbod.

PROGRAMMA RONDETAFELGESPREK DRUGSBELEID TWEEDE KAMER 3 OKTOBER 2011:

V.l.n.r.: Tim Boekhout van Solingen,  Marije Wouters, Marianne van Ooyen-Houben en Nicole Maalsté
V.l.n.r.: Tim Boekhout van Solingen, Marije Wouters, Marianne van Ooyen-Houben en Nicole Maalsté

Blok 1: Wetenschap

Reinout Wiers, Universiteit van Amsterdam. Klik hier voor gespreksnotitie.

Nicole Maalsté, Onderzoeker Universiteit van Tilburg. Klik hier voor gespreksnotitie.

Marije Wouters, Bonger Instituut voor Criminologie UvA. Klik hier voor gespreksnotitie.

Marianne van Ooyen-Houben, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Klik hier voor gespreksnotitie.

Tim Boekhout van Solinge, Willem Pompe Instituut, Universiteit van Utrecht. (geen notitie ingeleverd)

V.l.n.r.: Victor Everhardt, Eric van der Burg en Han Polman
V.l.n.r.: Victor Everhardt, Eric van der Burg en Han Polman

Blok 2: Bestuur

Han Polman, burgemeester van Bergen op Zoom. Klik hier voor gespreksnotitie.

Eric van der Burg, wethouder Zorg en Welzijn van Amsterdam. Klik hier voor gespreksnotitie.

Victor Everhardt, wethouder Utrecht. Klik hier voor gespreksnotitie.

Blok 3: Internationaal

David Nutt, hoogleraar Imperial College te Londen en oud-voorzitter van de Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD). Klik hier voor gespreksnotitie.

Vl.n.r. P. Tardioli-Schiavo & assistent/tolk, Martin Jelsma, Robert Lousberg en David Nutt
Vl.n.r. P. Tardioli-Schiavo & assistent/tolk, Martin Jelsma, Robert Lousberg en David Nutt

Dana Spinant, Head of the Unit Anti-Drugs Policy in the Directorate-General for Justice of the European Commission. NB: vervangen door P. Tardioli-Schiavo. Klik hier voor gespreksnotitie.

Robert Lousberg, Vice-president International Narcotics Control Board. (geen notitie ingeleverd)

Martin Jelsma, Transnational Institute Drugs Democracy Programme. (geen notitie ingeleverd)

Blok 4: Handhaving en Opsporing

V.l.n.r: Heeres, De Bruin, Poortman, Penne-te Strake en Van der Burg
V.l.n.r: Frans Heeres, Noud de Bruin, Anneke Poortman, Annemarie Penn-te Strake en Gerrit van der Burg

Gerrit van der Burg, Hoofdofficier van Justitie Landelijk Parket. (geen notitie ingeleverd)

Frans Heeres, Politieregio Midden en West Brabant (geen notitie ingeleverd)

Annemarie Penn-te Strake, Hoofdofficier Arrondissementsparket Maastricht. (geen notitie ingeleverd)

Anneke Poortman, Nederlands Forensisch Instituut. (geen notitie ingeleverd)

Noud de Bruin, Nationaal Netwerk Drugsexpertise. (geen notitie ingeleverd)

Blok 5: Organisaties

Raymond Dufour, Stichting Drugsbeleid. Klik hier voor gespreksnotitie.

Derrick Bergman, Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod. Klik hier voor gespreksnotitie.

E. de Leeuw, Nederlandse afdeling van Europe Against Drugs (Werkgroep EURAD). (geen notitie ingeleverd)

V.l.n.r.: J. Teeuwisse, Frans Koopmans, Ninette van Hasselt en Roel Kerssemakers
V.l.n.r.: J. Teeuwisse, Frans Koopmans, Ninette van Hasselt en Roel Kerssemakers

Blok 6: Verslavingszorg

Roel Kerssemakers, Jellinek. Klik hier voor gespreksnotitie.

Ninette van Hasselt, Trimbos Instituut. Klik hier voor gespreksnotitie.

Frans Koopmans, Stichting De Hoop. (geen notitie ingeleverd)

J. Teeuwisse, Verslavingszorg Noord Nederland afdeling Bauhuus (geen notitie ingeleverd)

Blok 7: Ondernemers

Marc Josemans, Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht. Klik hier voor gespreksnotitie.

V.l.n.r: Michael Veling, Ron Janssen, Myranda Bruin en Marc Josemans
V.l.n.r: Michael Veling, Ron Janssen, Myranda Bruin en Marc Josemans

Myranda Bruin, Vereniging Rotterdamse Coffeeshop Ondernemers (geen notitie ingeleverd)

Ron Janssen, Coffeeshop Roots Oase te Venlo. Klik hier voor gespreksnotitie.

Michael Veling, Coffeeshop De Kuil te Amsterdam. Klik hier voor gespreksnotitie.

—————————————————-

Zie ook: Fotoverslag + video VOC demonstratie Tweede Kamer 3 oktober, VOC Blog 5 oktober 2011

Comment (1)

  • Niek Sprakel 05/10/2011 at 10:49 pm Reply

    Bedankt voor de audio opnamen!

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*