Miljoenennota: wietpas per 1 januari 2012

Het kabinet wil de wietpas per 1 januari 2012 invoeren. Dat staat in de begroting van het ministerie van veiligheid en justitie, onderdeel van de gisteren uitgelekte Miljoenennota 2012.

De letterlijke passage uit hoofdstuk 2, beleidsagenda (pagina 14):

Miljoenennota_2012_coverAanscherping van het coffeeshopbeleid

Overlast en criminaliteit rond coffeeshops moet stoppen. In dat kader wordt een einde gemaakt aan het huidige «open-deur-beleid» van de coffeeshops. Kleinschaligheid en beheersbaarheid staan centraal. In 2012 worden coffeeshops besloten clubs die er enkel nog voor de lokale markt zijn. Om dit te realiseren, krijgen alleen meerderjarige ingezetenen van Nederland toegang tot een coffeeshop op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en op basis van lidmaatschap van de desbetreffende coffeeshop. Het lidmaatschap wordt in de vorm van een clubpas verleend. Kleinschaligheid wordt bereikt door maximering van het aantal leden van de coffeeshop. De minimale afstand van coffeeshops tot scholen wordt 350 meter en drugsgebruik op scholen wordt stevig ontmoedigd. Een aanscherping van de gedoogcriteria behorende bij de aanwijzing Opiumwet zal per 1 januari 2012 een feit zijn. In 2012 worden tussen Rijk en coffeeshopgemeenten mede in dit kader afspraken over de handhaving gemaakt.

Gelet op het brede verzet tegen de wietpas van o.a. burgemeesters, gemeenteraden, verslavingszorginstellingen, rechtsgeleerden, Telegraaf-lezers, cannabisconsumenten en de cannabisbranche is het zeer de vraag of de Tweede Kamer in zal stemmen met het omstreden plan.

THC_model_2011_cover
Omslag van het THC-model

Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer en alle leden van het kabinet hebben inmiddels een brochure van het THC-model ontvangen. Behalve een concreet en haalbaar model voor regulering van cannabis in Nederland, bevat de brochure een aantal kanttekeningen bij de kabinetsplannen voor coffeeshops. Over de wietpas is het volgende te lezen:

Kanttekeningen bij de ‘wietpas’

De langverwachte uitspraak van de Raad van State van 29 juni jl. heeft niet de duidelijkheid gebracht waarop was gehoopt. De Raad van State gedoogt het discrimineren van niet-ingezetenen alleen als er aantoonbare overlast is door drugstoerisme, voor de duur van die overlast en alleen als die overlast met andere, minder zware maatregelen niet te bestrijden is. Duidelijk is in ieder geval dat dit vonnis geen juridische vrijbrief is voor landelijke invoering van een wietpas.

Een verplicht pasjessysteem zal voor de meeste coffeeshopbezoekers een onacceptabele drempel betekenen. Zij vragen zich terecht af waarom zij zich voor de aankoop van cannabis moeten registreren, terwijl alcohol en tabak -middelen die veel hoger scoren op de wetenschappelijke rangschikking naar schadelijkheid- vrijelijk verkrijgbaar zijn. Permanente registratie zal veel consumenten het gevoel geven dat zij geen consumenten zijn, maar patiënten of delinquenten.

Beeld: VOC
Beeld: VOC

Verwacht mag worden dat een aanzienlijk deel van de huidige coffeeshopbezoekers zal kiezen voor het illegale circuit om het pasjessysteem te omzeilen. Dat circuit zal dus groeien, met alle gevolgen van dien: ongecontroleerde productie, overlast van drugsrunners, scooter- en huisdealers, vermenging van de markten voor hard en soft drugs, ruimere beschikbaarheid van drugs voor jongeren etc.

Met de gecombineerde invoering van een ruimer afstandscriterium en een wietpas speelt de overheid criminelen in de kaart. De gewone burger betaalt de prijs: meer overlast in de buurt, meer criminaliteit, grotere risico’s voor de volksgezondheid en honderden miljoenen belastinggeld voor de falende handhaving van het onnodige en onhoudbare cannabisverbod.

Klik hier voor meer informatie over het THC-model

Klik hier voor een PDF van het THC-model

Comment (1)

  • enthousiast 22/09/2011 at 1:56 pm Reply

    goed initiatief dat THC-model verspreiden, hopelijk kunnen de bevooroordeelde en bange old-timers in den haag er nog wat van opsteken.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*