Burgemeesters Rotterdam en Eindhoven: grote twijfels over wietpas

Wat de Eindhovense burgemeester Van Gijzel betreft moet het kabinet zijn huiswerk overdoen voor wat betreft de plannen voor een wietpas. Dat zei hij gisteren tijdens een commissievergadering in Eindhoven. Eerder uitte de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb al stevige kritiek op de kabinetsplannen voor coffeeshops.

De Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel (© Gonzo media)
De Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel (© Gonzo media)

Op verzoek van de lokale VVD-fractie besprak de raadscommissie Financiën en Bestuur gisteren de kabinetsbrief over coffeeshops van 27 mei. Voordat de burgemeester een plan voor een wietpas kan gaan maken, moet het kabinet zelf zijn plan tegen het licht houden. “Er valt nogal wat te repareren”, aldus Van Gijzel, geciteerd in het Eindhovens Dagblad van vandaag. ‘Bijna achteloos schoot Rob van Gijzel flinke gaten in het plan’, aldus de krant. Kunnen inwoners van Eindhoven bijvoorbeeld lid worden van alle vijftien coffeeshops in de stad? Wat moeten de leden doen van een coffeeshop die al dan niet tijdelijk wordt gesloten? Hoe zit het met de bewoners van omliggende gemeenten, die niet meer in Eindhoven naar de coffeeshop kunnen?

De kritiek van Van Gijzel komt bovenop die van het college van Burgemeester & Wethouders van Rotterdam. In antwoord op vragen uit de gemeenteraad over de wietpas schrijft het college in een brief van 28 juni:

Beeld: Revu
Beeld: Revu

“Het college betwijfelt of het voorgenomen pasjessysteem voor coffeeshops bijdraagt aan de uitgangspunten van het Rotterdamse coffeeshopbeleid. Zo kent de gemeente Rotterdam heden ten dage weinig tot geen drugstoerisme en lijkt handhaving op het pasjessysteem moeilijk uitvoerbaar. Verder stelt het college vast dat gefaseerde invoering van het pasjessysteem zoals de ministers aankondigen, kan leiden tot een aanzuigende werking op en overlast rondom de Rotterdamse coffeeshops. Daarnaast acht het college het onjuist dat de regering het plafond van het maximaal aantal leden per coffeeshop gaat bepalen, gezien het feit dat alleen op lokaal niveau inzicht bestaat over het totaal aantal gebruikers versus het aantal coffeeshops. Een dergelijk plafond zou ten minste lokaal bepaald moeten worden.”

Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam
Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam

Klik hier voor een PDF van de vragen en antwoorden over de wietpas in Rotterdam

De eerste burgemeester die duidelijk stelling nam tegen de wietpas was Eberhard van der Laan van Amsterdam. Op 19 november 2010 stuurde hij een brief aan minister Opstelten van veiligheid en justitie over de coffeeshopplannen van het kabinet (klik hier voor PDF). Hierin legt hij uit waarom ‘Amsterdam ernstige twijfel heeft over de effectiviteit en gevolgen van de aangekondigde maatregelen’. Citaat: “Als toeristen de toegang tot de coffeeshops ontzegd wordt, leidt dit in Amsterdam tot illegale (door)verkoop van softdrugs en straathandel en de daarmee gepaard gaande overlast, criminaliteit en gezondheidsrisico’s.” PvdA-raadslid Peggy Burke drukte zich minder diplomatiek uit; in Het Parool noemde ze de wietpas ‘een belachelijk idee met desastreuze gevolgen’.

Comment (1)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*