Shops Maastricht: buurlandcriterium, Groningen: protest tegen wietpas

De Maastrichtse coffeeshops voeren per 1 oktober een zogenaamd buurlandcriterium in. Dit betekent dat alleen nog Nederlanders, Belgen en Duitsers in de shops worden toegelaten. Zo’n 300 kilometer noordwaarts protesteert de Vliegende Hollander in Groningen tegen het weren van buitenlanders uit coffeeshops.

vocm-1-okt-2011-poster
(klik voor grote versie)

Marc Josemans, voorzitter van de Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht (VOCM), liet op Maastricht Aktueel weten: “We zijn niet trots op wat we gaan doen, we hebben evenwel geen andere keus. Den Haag doet niks, niets dat duidelijkheid verschaft in ieder geval.” Sinds twee weken worden de bezoekers van coffeeshops in Maastricht met flyers en posters geïnformeerd over de nieuwe regels per 1 oktober. Onder het kopje ‘Waarom nemen wij deze stap?’ staat in de flyer te lezen:

Omdat het aantal bezoeken aan onze coffeeshops aanzienlijk moet worden teruggebracht. Er is namelijk sprake van een (te) grote verkeersdruk op het centrum waardoor Maastrichtse burgers overlast kunnen ondervinden. Het voortbestaan van de Maastrichtse coffeeshops staat op het spel.
Het weigeren van buitenlanders is volgens de hoogste Nederlandse rechter geen discriminatie!
In Nederland werd verwacht dat andere landen inmiddels ook een systeem zouden hebben voor verkoop en consumptie van cannabisproducten. Dat is echter niet gebeurd waardoor er steeds meer buitenlandse bezoekers naar de Maastrichtse coffeeshops komen.
Het enige wat jullie kunnen doen is aandringen bij jullie eigen stad en/of regering op een realistisch cannabisbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van besloten cannabis clubs of coffeeshops.

Foreign_People_Vliegende_Ho
(klik voor grote versie)

Ongeveer tegelijk met de Maastrichtse actie beplakte de Groningse coffeeshopondernemer Theo Buissink de raam van zijn coffeeshop De Vliegende Hollander met posters waarop de onderstaande tekst prijkt:

FOREIGN PEOPLE ARE STILL MOST WELCOME!
The Dutch government is planning to make coffeeshops accessible only to Dutch people, which leaves foreigners out. The plan is to introduce the so called ‘wietpas’ or ‘weedcard’ that must be shown together with an ID before purchasing marijuana in a coffeeshop.

We find this a terrible plan and we will do everything in our power not to comply, once the rules have been enforced.
All foreigners are most welcome at De Vliegende Hollander, which is the reason we have the welcoming messages in many languages on our windows.

For now it’s still a plan. The ‘wietpas’ will be introduced in Limburg and Brabant first. There, the people say they suffer the most problems because of foreigners buying marijuana in the bordertowns.

If the ‘wietpas’ is taken into effect in Groningen, we will try our best to make sure foreigners can still buy weed or hashish.

WIETPAS?      NO!

Ivo Opstelten (© Gonzo media)
Ivo Opstelten (© Gonzo media)

Minister van veiligheid en justitie Ivo Opstelten (VVD) lijkt vast van plan zijn wietpas door te zetten, ondanks het verzet van vrijwel alle coffeeshopgemeenten, de cannabisconsument en de cannabisbranche. In antwoord op Kamervragen van Lea Bouwmeester verklaarde hij: “Thans wordt de landelijke invoering van de maatregelen uit het regeerakkoord waaronder het ingezetencriterium -door middel van opname van dit criterium in de aanwijzing in de Opiumwet- nader uitgewerkt. Overigens laat de invoering van het ingezetencriterium de maatregel tot vorming van een besloten club -waarvan de invoering van een clubpas onderdeel is- onverlet.”

Opstelten laat verder weten dat de wietpas ‘zo nodig gefaseerd’ en ‘uiteraard zorgvuldig en gedegen’ zal worden ingevoerd. “Na bekendmaking van de maatregelen zal aan betrokken partijen en dus ook aan gemeenten een overgangsperiode worden gegund.” Aan het slot van zijn antwoord lijkt Opstelten de gemeenten ruimte te bieden om af te wijken van de landelijke lijn: “In voornoemde brief heeft het kabinet -aan de hand van het regeerakkoord-  uiteengezet hoe aan het Nederlandse drugsbeleid een nieuwe impuls wordt gegeven. Het is aan de gemeenten om hun coffeeshopbeleid in dat kader vorm te gaan geven.”

Logo Taskforce Handhaving Cannabis
Logo Taskforce Handhaving Cannabis

De VOC is altijd principieel tegenstander geweest van de wietpas en het afstandscriterium voor coffeeshops nabij scholen. Dat geldt ook voor de Taskforce Handhaving Cannabis (THC), een werkgroep met vertegenwoordigers van de VOC en de cannabisbranche. Vorige maand publiceerde de THC een uitgewerkt model voor regulering van cannabis, ‘Van gedogen naar handhaven’. In september zal een boekje van het model gepresenteerd worden aan de Tweede Kamer en de pers. In de inleiding van het model karakteriseert de taskforce de plannen voor een wietpas en een verruimd afstandscriterium als ‘contraproductieve symboolpolitiek’:

“De échte problemen spelen immers niet aan de voordeur, maar aan de achterdeur: bij de aanlevering van de coffeeshop. Door de criminogene situatie aan de achterdeur te handhaven en tegelijk de drempel voor coffeeshopbezoekers enorm te verhogen creëert dit kabinet wat zij zegt te willen bestrijden: criminaliteit en overlast. Ondertussen blijven honderdduizenden consumenten verstoken van deugdelijke productinformatie over en controle op het roesmiddel van hun keuze.”

Tijdens de rondetafelgesprekken over drugsbeleid in de Tweede Kamer zal de VOC het THC-model aanbevelen als alternatief voor de repressieve koers van het kabinet.

Beeld: VOC
Beeld: VOC

Voorafgaand aan de rondetafelgesprekken op 3 oktober organiseert de VOC een demonstratie op het Binnenhof. Ook rond het langverwachte plenaire drugsdebat, waarvan de datum nog onbekend is, worden acties en demonstraties gepland. Wil je de VOC steunen? Klik hier om te zien hoe dat kan…

Klik hier voor het volledige antwoord van Opstelten op de Kamervragen over de wietpas, d.d. 16 augustus 2011

Klik hier voor een PDF van het THC-model ‘Van gedogen naar handhaven’

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*