Commissie Garretsen over enorme schade drug X

De aandacht van pers en politiek ging rond de presentatie van het rapport van de commissie Garretsen vooral uit naar de aanbevelingen rond cannabis. Er worden echter meerdere drugs genoemd in het rapport, waaronder de zeer populaire drug ‘X’.

Over deze drug schrijft de commissie in het rapport:

Drugs_in_lijsten_cover“In Nederland gebruikt ongeveer 80% van de bevolking in min of meerdere mate X. X is een verslavende stof en het heeft een verdovende werking op de hersenen. Bij regelmatig gebruik van X treedt gewenning op en tolerantie. Overmatig gebruik van X (ook als dit incidenteel gebeurt) kan leiden tot ongevallen op het werk, thuis of in het verkeer. Een kwart van de daders van rijden onder invloed van X zijn jonge mannen tussen de 18 en 24 jaar. Daarnaast speelt X een grote rol bij agressie en geweld, vooral in het uitgaansleven. De consumptie van X is gerelateerd aan meer dan 60 ziektebeelden, waaronder lever- en alvleesklierontsteking, epilepsie, verschillende vormen van kanker, cardiovasculaire aandoeningen, beroertes en het heeft schadelijke effecten op het ongeboren kind.
Uit recent onderzoek is gebleken dat jonge mensen gevoeliger zijn voor de schadelijke effecten van X. Tijdens de adolescentie vertraagt X de ontwikkeling en groei van de hersenen. Overmatig gebruik van X door adolescenten is zeer schadelijk en tast de motivatie, het geheugen en het leer- en concentratievermogen aan. Dit kan een nadelig effect hebben op de schoolprestaties. Op 15-jarige leeftijd gebruikt 60% van de jongeren van 15 jaar maandelijks X. Meer dan 2 op de 3 gebruikende jongeren van 15 jaar gebruikt minstens één keer per maand 5 of meer shots X.”

De geciteerde passage staat op pagina 54 van het rapport ‘Drugs in lijsten’. Opmerkelijk genoeg adviseert de commissie drug X niet op te nemen in de Opiumwet. Klik hier voor volledig rapport in PDF

Comments (2)

  • Niek Sprakel 28/06/2011 at 9:21 pm Reply

    X=tabak?

  • Chris van Hooijdonk 03/07/2011 at 11:56 am Reply

    X= alcohol

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*