Brandbrief verslavingszorg: koers kabinet is paard achter de wagen

In een brandbrief leveren tien instellingen voor verslavingszorg forse kritiek op de kabinetsplannen voor coffeeshops. ‘De huidige maatregelen hebben aantoonbaar nadelige effecten op de volksgezondheid.’

De vier pagina’s tellende reactie, ‘Coffeeshopbeleid: paard achter de wagen’, is geschreven door Krijn in ‘t Veld, bestuursvoorzitter van Novadic-Kentron. De brief is ondertekend door tien instellingen voor verslavingszorg, waaronder Jellinek, Brijder Centrum, Mondriaan en Verslavingszorg Noord Nederland.

© Gonzo media
© Gonzo media

Klik hier voor een PDF van de reactie

Een paar citaten:

“Sinds een paar jaar staan de Nederlandse coffeeshops onder druk. In 2008 werden, om het drugstoerisme tegen te gaan, in enkele grenssteden coffeeshops gesloten. Nu worden nieuwe maatregelen getroffen. Het drugsgeweld in Brabant, specifiek rond Eindhoven, en de criminaliteit aan de achterdeur worden aangegrepen om ons internationaal door deskundigen geprezen gedoogbeleid -en daarmee de coffeeshops- verder af te bouwen.”

“De wietpas wordt ingevoerd en in de slipstream daarvan wordt de afstand tot scholen verruimd. Dat zou de laatste stap kunnen zijn voor het definitief afschaffen van het onderscheid tussen hard- en softdrugs waar deze regering op af lijkt te stevenen. Daarmee dreigt vanzelf een einde te komen aan het gedoogbeleid en de coffeeshops. In deze open reactie willen de gezamenlijke verslavingszorginstellingen duidelijk maken dat ze van mening zijn dat deze nieuwe koers nadelige effecten zal hebben op de volksgezondheid.”

Coffeeshop Eurogarden, Eindhoven (© Gonzo media)
Coffeeshop Eurogarden, Eindhoven (© Gonzo media)

“De huidige maatregelen hebben aantoonbaar nadelige effecten op de volksgezondheid. Dat is ook af te lezen uit de conclusies van de commissie Van de Donk in het rapport “Geen deuren maar daden”. Deze commissie is ingesteld door de vorige ministers van VWS, Justitie en BZK om te adviseren over een toekomstbestendig drugsbeleid. (…) Het rapport beveelt onder andere aan:

• Beleid te maken voor gereguleerde bevoorrading van de coffeeshops en daar onderzoek naar te doen

• Coffeeshops te handhaven voor de lokale markt;

Het is duidelijk dat het beleid rond de coffeeshops geen recht doet aan het advies.”

“Onduidelijk blijft wat de doelstelling is van het beleid van de regering anno eind mei 2011. Als het doel is criminelen de wind uit de zeilen te nemen werken het afschaffen van het gedoogbeleid via het ombouwen van coffeeshops tot besloten clubs en het verhogen van het afstandscriterium tot scholen averechts. Er wordt zelfs een nieuwe groep criminelen gecreëerd, namelijk de illegale straathandelaar die niet beperkt wordt door de regels die nu in het belang van de volksgezondheid voor de coffeeshops van toepassing zijn.”

The Grass Company, Tilburg (© Gonzo media)
Coffeeshop The Grass Company, Tilburg (© Gonzo media)

“Misschien is de overtuiging dat alleen een repressief beleid gebruikt vermindert of voorkomt. Dat is een loze en bewezen niet-effectieve beleidsdoelstelling. Vrijwel geen enkele deskundige heeft de illusie dat het gebruik van cannabis door de sluiting van coffeeshops zal afnemen. Uit de Nationale Drugs Monitor 2007 en onderzoek van de World Health Organisation blijkt dat er geen causaal verband is tussen een repressief beleid en het aantal druggebruikers in verschillende landen.”

“Gereguleerde verkoop van cannabis blijft een succesvolle strategie om het gebruik van softdrugs in ons land zoveel mogelijk van risico’s te ontdoen. Deze verkoop kan in de toekomst wellicht op een andere manier dan via coffeeshops gaan plaatsvinden. Tot die tijd hebben coffeeshops belang bij een positief imago. De branche is daarom ook gebaat bij een relatie met de verslavingszorg en het naleven van de regelgeving. Bij overtreding van de regels of het niet handhaven van kwaliteitseisen kunnen burgemeesters coffeeshops sluiten.

Dat gegeven, aangevuld met de onderlinge concurrentie, zorgt ervoor dat de shops zorgvuldig met hun klanten omgaan. De coffeeshops verkopen daarom kwalitatief goede hasj en wiet, verkopen geen andere risicovolle drugs, verkopen niet aan jongeren en hebben oog voor en belang bij preventie van problematisch gebruik en consumentenvoorlichting en willen daarvoor samenwerken met instellingen voor verslavingszorg. Die voordelen wil de huidige regering kennelijk niet onder ogen zien.”

Beeld: VOC
Beeld: VOC

“Het cannabisbeleid zou mensen die niet verslaafd zijn de mogelijkheid moeten bieden om te gebruiken zonder de maatschappij overlast te bezorgen en zonder contact te hebben met het criminele circuit. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid zou een veilige omgeving gecreëerd moeen worden voor gebruikers. (…) Als gebruikers niet via de coffeeshops aan cannabis kunnen komen, is het aannemelijk dat ze cannabis via het illegale -vaak criminele- circuit verkrijgen. Dit houdt in dat ze makkelijker in aanraking komen met harddrugs, maar ook dat niemand op de kwaliteit van de softdrugs let.”

“Vanuit gezondheidsperspectief is het belangrijk om de verkoop van cannabis in de volle breedte te kunnen blijven volgen. Die mogelijkheid komt met het voorgenomen regeringsbeleid sterk onder druk te staan.”

Brabants Paars, buiten geteeld (© Gonzo media)
Brabants Paars, buiten geteeld (© Gonzo media)

“Volksgezondheid lijkt in het politieke debat over drugsbeleid een ondergeschoven kindje, terwijl dat volgens ons het vertrekpunt zou moeten zijn. In de brief van 27 mei 2011 van VWS over het drugsbeleid is dit aspect naar onze mening onderbelicht. We willen graag meedenken en meepraten met de verantwoordelijke beleidsmakers. Onze kennis en ervaring zou een wezenlijke bijdrage aan het politieke debat zijn. Met deze reactie willen we, vooruitlopend op een uitnodiging, onze visie op het coffeeshopbeleid kenbaar maken.”

Namens

Brijder,
Centrum Maliebaan,
Iriszorg,
Jellinek,
Lievegoed Zorggroep,
Mondriaan,
Novadic-Kentron,
Tactus Verslavingszorg,
Verslavingszorg Noord Nederland,
Vincent van Gogh instituut,

Vught, 6 juni 2011

Drs Krijn in ‘t Veld MBA
Voorzitter Raad van Bestuur Novadic-Kentron

Comment (1)

  • nol van schaik 19/06/2011 at 4:29 pm Reply

    Ik begin zo langzamerhand blij te worden van Ivo’s gebluf met de wietpas, want we komen eindelijk positief in de pers…Dat zal zeker niet zijn bedoeling zijn geweest, hetgeen aangeeft dat hij er echt niets van begrijpt. De enige persoon die de Wietpas wel wil is Ivo, de rest van Nederland, en niet alleen de cannabis gebruikers, ziet er helemaal geen brood in.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*