‘Niet bang voor de grote boze wietpas’…

Myranda Bruin, coffeeshophoudster in Rotterdam en actief binnen de VOC en de Taskforce Handhaving Cannabis, is niet bang voor de wietpas. Lees haar reactie op de plannen van Ivo Opstelten, onze liberale minister van veiligheid en justitie.

Cannabis Bevrijdingsdag 2011: 'Opstelten' vraagt naar wietpas (© Gonzo media)
Cannabis Bevrijdingsdag 2011: 'Opstelten' vraagt naar wietpas (© Gonzo media)

Via de VOC mailing list verspreidde Myranda onderstaande reactie. Wil je opgenomen worden op de VOC mailing list, stuur dan een mailtje naar joep@voc-nederland.org

Ben niet bang voor de grote boze wietpas:

Buiten de problemen met de praktische uitvoering van zo’n ledenadministratie is de wietpas afgelopen week onmogelijk gemaakt door twee moties die ingediend zijn in de Eerste Kamer met betrekking tot de evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens. De moties Franken (CDA) en Tan (PvdA) zijn beiden met steun van tien partijen aangenomen ter vergadering 24 mei j.l., met van dhr. Franken het verzoek aan de regering bij wetsvoorstellen vijf criteria in de besluitvorming te betrekken. Tan verzoekt om een wetsvoorstel identiteitsmanagement. Dag Wietpas.

Door de Minister wordt gerefereerd aan de (goedkeurende) uitspraak van het Europese Hof. Ter herinnering: het Hof heeft geoordeeld dat het ingezetenencriterium WEL tegen de Europese grondwet is, maar tijdelijk ingezet mag worden tegen overlast door drugstoerisme voor de periode dat die overlast bestaat. Bepaald geen vrijbrief voor het landelijk invoeren van een pas met lokale functie.

Myranda Bruinsma en Joep Oomen bij het eerste Cannabis Debat over het THC-model, Cannabis College Amsterdam, 5 februari 2011 (© Gonzo media)
Myranda Bruin en Joep Oomen bij het eerste Cannabis Debat over het THC-model, Cannabis College Amsterdam, 5 februari 2011 (© Gonzo media)

Ook de komende uitspraak van de Raad van State inzake Maastricht-Josemans wordt in de brief genoemd. Chapeau Josemans, u hebt geschiedenis geschreven. Het gaat de boeken in als het ‘Josemansarrest’, zoals dat ook genoemd werd door de rechter van de Raad van State. Wij wachten met spanning af (en ik met 70% vertrouwen in een goede afloop). Hoop dat het ook een hoop ellende af kan weren in Maastricht zelf, want daar hebben jullie het helemaal niet makkelijk.

Dan verwacht ik hem met zijn 350 meterregel heel snel, in Rotterdam om te beginnen. Ook dat zal verwerkt worden in de nieuwe richtlijnen per 1 juli 2011. Opstelten schermt met de kerncijfers 2009 van Ladis, zij hebben in april een bulletin uitgegeven “15 jaar Cannabishulpvraag in Nederland”. Voor liefhebbers ook onder de knop, hoe groot is nu eigenlijk die groep verslaafden en kwetsbare jongeren, waar al deze maatregelen voor zijn?

Edith Schippers (VVD), minister van VWS (Foto: VVD)
Edith Schippers (VVD), minister van VWS (Foto: VVD)

Van de 18.000 cannabisconsumenten in de verslavingszorg in 2009 met allerhande andere verslavingen, is 13% onder de 20 jaar, dat zijn hooguit 2340 jonge probleemgebruikers van o.a. cannabis. (Slechts 14 van de 18.000 hebben alleen cannabisgebruik als enige probleem). De hulpvraag is ook gestegen, maar vooral onder de leeftijdsgroep 30-50. Iemand enig idee van het aantal (probleemloze) volwassen consumenten in Nederland, schattingen lopen nogal uiteen?

Het lijkt me ook een goed plan om eens aan Schippers te vragen in welk opzicht deze maatregelen bijdragen aan de volksgezondheid. Waar is een van de pijlers van ons gedoogbeleid gebleven: de bescherming van de consument ?

Grt, Myranda

Zie ook: Brief drugsbeleid Opstelten en Schippers (VOC-blog, 28 mei 2011)

Zie ook: Rutte, laat Snoop Dogg toch met rust!
(Bas Paternotte op Geen Stijl, 29 mei 2011)

Comments (2)

 • nol van schaik 06/06/2011 at 11:58 am Reply

  Lid worden van een cannabis bende?

  Minister Opstelten heeft het allemaal al uitgewerkt, gedoogde cannabis coffeeshops moeten zich omvormen naar verenigingen met geregistreerde leden, dan zal het volgens hem snel afgelopen zijn met de aan de coffeeshops gelieerde criminaliteit.
  Dat klopt dus van geen kant, ten eerste omdat de coffeeshop problematiek zich niet afspeelt bij de voordeur van de coffeeshop, maar bij de niet zichtbare achterdeur, waar de wiet wordt ingekocht.
  Ivo Opstelten heeft in 1969 zijn doctoraal Rechten behaald, en is dus Meester in de Rechten, een titel die doet vermoeden dat zijn kennis van het recht en de wet in Nederland veel beter is dan van b.v. een coffeeshophouder.

  Ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat onze huidige Justitie Minister zijn studie Rechten al lang vergeten is, want hij blijft maat drammen dat de Wietpas er gaat komen, terwijl volgens mij de invoering van dit onding meer criminalitiet gaat veroorzaken dan bestrijden.
  Het lijkt me logisch dat veel meer mensen hun cannabis gaan kopen op straat, en niet alleen de geweigerde buitenlandse cannabisten, de meerderheid van mijn klanten peinst er niet over om zich te laten registreren als cannabis gebruiker bij een Wietclub.

  Dat Ivo hiermee een golf aan rechtszaken vanwege discriminatie gaat veroorzaken staat al vast, want veel buitenlandse bezoekers, en vooral de inwoners van de EU, zullen zich gediscrimineerd voelen, en hier tegen in het geweer komen. Volgens mij kan elke buitenlander die zich in Nederland gediscimineerd wordt (gratis) rechtsbijstand aanvragen om naar de rechter te stappen, en ik hoop dat ze dat allemaal doen.

  Er is echter nog een groter struikelblok voor de invoering van de Wietpas, zoals omschreven door Prof. Jan Brouwer, ik citeer uit een artikel van zijn hand:

  “Tot nu toe wordt een coffeeshophouder gedoogd als hij geen reclame maakt, geen hard drugs verhandelt, geen overlast veroorzaakt, niet verkoopt aan jeugdigen, slechts een kleine hoeveelheid per transactie verkoopt en geen grote voorraad aanhoudt. Daar komt nu een nieuwe gedoogvoorwaarde bij: de coffeeshophouder dient een vereniging op te richten waarvan zijn klanten lid zijn. Het is zeer de vraag of dit juridisch toelaatbaar is. Het gaat niet om een gewone vereniging, maar een vereniging die op structurele basis strafbare feiten pleegt. De Rechtbank Almelo heeft in 2001 een dergelijke vereniging verboden en ontbonden op vordering van de officier van justitie wegens strijd met de openbare orde. Die vereniging stelde zich ten doel de belangen van cannabisconsumenten te behartigen. Zij spande zich in voor het verkrijgen en verstrekken van schone cannabisproducten.”

  Prof. Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Rijksuniversiteit Groningen en medewerker Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid.
  http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/nieuw-drugsbeleid-onhoudbaar/

  Bovenstaande wil dus zeggen dat Wietclubs, zoals Ivo Opstelten deze voor ogen heeft en verplicht wil gaan invoeren, door Justitie beschouwd kunnen worden als een criminele organisatie, en dus als zodanig vervolgd kunnen worden.

  Minister Opstelten is dus voornemens om in Nederland 666 nieuwe criminele organisaties in het leven te roepen, en wil van elke cannabis gebruiker een bendelid maken.
  Deze wetenschap zal de animo om eventueel lid te worden van een Wietclub niet ten goede komen, want op deze manier staat een Wietpas praktisch garant voor een strafblad.

  Minister Opstelten heeft blijkbaar een opfrissings cursus Rechtswetenschap nodig, want hij komt op mij over als een bijzonder incompetent politicus, hij maakt een bende van zijn Wietpas plannen.

  Nol van Schaik.
  Coffeeshophouder te Haarlem.
  Toekomstig Bendeleider, alias: Al Cannapone.

 • Stephan van Driel 27/06/2011 at 2:44 pm Reply

  Het lijkt erop dat de invoering van de wietpas tot doel heeft het drugstoerisme te doen afnemen.
  Ten eerste denk ik dat de drugstoeristen toch wel blijven komen, alleen nu ze bij de illegale handel terechtkomen, nog meer wiet tegelijk mee kunnen nemen, die daarnaast van minder gecontroleerde kwaliteit is dan coffeeshop wiet. Immers, de gemiddelde coffeeshophouder wil toch de kwaliteit blijven bieden die zijn klanten gewend zijn?

  Mocht er toch zo nodig een verbod moeten komen op de verkoop aan buitenlanders, dan zie ik nog het nut van een wietpas niet in. Ik bedoel, elke Nederlander is verplicht te allen tijde een geldig identiteitsbewijs op zak te hebben, alsmede zich daarmee bij de coffeeshop te legitimeren.

  Het lijkt er dus op dat de wietpas stiekem tot doel heeft de Nederlandse cannabisconsumenten in kaart te brengen, en is zodoende met valse argumenten verdedigd om weer net een klein beetje privacy van ons af te snoepen….
  Beetje jammer dit.

  Stephan van Driel
  Recreatief gebruiker te Almelo
  Toekomstig bendelid “The Twente Connection”

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*