VOC deelt 250 dvd’s uit op Binnenhof: ‘What if cannabis cured cancer’

Gisteren heeft een VOC-delegatie zo’n 250 dvd’s van de Amerikaanse documentaire ‘What if cannabis cured cancer‘ afgeleverd op het Binnenhof in Den Haag. Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer hebben een pakketje met dvd en twee begeleidende brieven in hun postvak gekregen.

Marja van Bijsterveldt ontvangt de dvd 'What if cannabis cured cancer' (© Gonzo Media)
Marja van Bijsterveldt ontvangt de dvd 'What if cannabis cured cancer' (© Gonzo Media)

De dag begon vroeg voor de VOC-delegatie, bestaande uit Rick Brand, Freek Polak, Bart Vollenberg, Darpan van Kuik en Derrick Bergman. Voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad om 10.00 uur probeerden de VOC-ers de dvd-pakketjes te overhandigen aan de arriverende ministers en staatssecretarissen. Dit tot consternatie van de aanwezige beveiligers en politiefunctionarissen die duidelijk maakten dat ook het overhandigen van een dvd een ‘manifestatie’ is, waarvoor een vergunning vereist is. Uiteindelijk lukte het nog net om Marja van Bijsterveldt (CDA), minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, een dvd te overhandigen.

www.lendrichmondfilms.com
www.lendrichmondfilms.com

Hierna spoedde de VOC-delegatie zich naar de Griffie, waar de post voor de Tweede Kamer binnenkomt. De 150 pakketjes, voor elk Tweede Kamerlid één, werden bezorgd bij de postkamer. Even later vond hetzelfde ritueel plaats bij de postkamer van de Eerste Kamer aan de overkant. Elk pakketje bevat een dvd, een brief namens de VOC en een toelichting van Freek Polak.

De tekst van beide brieven staat hieronder, de geprinte versies zijn ook als PDF te downloaden:

Klik hier voor een PDF van de brief van de VOC.
Klik hier voor een PDF van de brief van Freek Polak.

Onderaan deze pagina kun je een trailer van ‘What if cannabis cured cancer’ bekijken. De documentaire wordt op 8 mei vertoond tijdens het Cannabis Filmfestival op Cannabis Bevrijdingsdag in het Westerpark in Amsterdam.

De begeleidende brief van de VOC:

Geacht Kamerlid,

Rick, Freek en Darpan bij de Griffie op het Binnenhof (© Gonzo Media)
Rick, Freek en Darpan bij de Griffie op het Binnenhof (© Gonzo Media)

Binnenkort bespreekt uw Kamer het beleid rond cannabis en coffeeshops. Niet elke politicus beschikt over een gedegen kennis van de geschiedenis, toepassingen en vermeende risico’s van cannabis. De documentaire What if cannabis cured cancer biedt een schat aan informatie over de historische, medische en politieke aspecten van de plant. Graag bieden wij u een dvd aan van deze film.

What if cannabis cured cancer verscheen in 2010 in de VS en is geregisseerd door Len Richmond. Aan het woord komt een reeks internationale topwetenschappers, onder wie Raphael Mechoulam, die in 1964 als eerste THC isoleerde. Hij legt uit dat tot midden jaren tachtig onbekend was hoe THC en de andere actieve stoffen in cannabis precies werken. Inmiddels is die kennis er wel en is hard bewijs geleverd voor de heilzame werking van cannabis bij o.a. depressie, Multiple Sclerose, glaucoom, migraine, misselijkheid, posttraumatische stress-stoornis en chronische pijn. En dat zonder de belastende bijwerkingen van ‘gewone’ medicijnen.

Hoe is het mogelijk dat een plant die de mens zoveel goeds te bieden heeft al een eeuw verboden is? Richmond’s documentaire geeft het ontluisterende antwoord op deze vraag.

Rick, Derrick en Freek bij de Eerste Kamer (Foto: Canna Embassy)
Rick, Derrick en Freek bij de Eerste Kamer (Foto: Canna Embassy)

Dr. Andrew Weil, aan Harvard opgeleid als arts en botanicus, zegt over de film: “Most medical doctors are not aware of this information and its implications for prevention and treatment. If we need more evidence that our current policy on cannabis is counterproductive and foolish, here it is.

Sinds 1996 is in de VS een cannabis-revolutie op gang gekomen. Ruim de helft van de bevolking heeft nu toegang tot legale cannabis, via duizenden ‘dispensaries’ in vijftien staten. De stad Los Angeles telt er meer dan duizend, ruim meer dan het totale aantal coffeeshops in Nederland (666). Ook in Europa wordt steeds duidelijker dat de ‘oorlog tegen cannabis’ op haar laatste benen loopt. In Spanje opereren honderden ‘Cannabis Social Clubs’, waarvan de leden op gereguleerde wijze cannabis kunnen kopen.

De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod is in 2009 opgericht om het debat over nut en noodzaak van het verbod op cannabis te stimuleren. Wij beschouwen dit wereldwijde verbod als een historische vergissing, die geen problemen oplost maar die juist versterkt of zelfs veroorzaakt.

VOC-ers en politieman (Foto: Darpan van Kuik)
VOC-ers en politieman (Foto: Canna Embassy)

Wij hopen dat u een uurtje uit wil trekken voor deze belangrijke film, om u op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek naar cannabis en uw achtergrondkennis over dit onderwerp te vergroten. Meer informatie over de VOC vind u op www.voc-nederland.org.

Een hartelijke groet, namens de VOC,

Derrick Bergman

Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod
—————————————————————–

‘What if Cannabis Cured Cancer’
door Len Richmond
Toelichting bij dvd

Ben Knapen (staatssecretaris buitenlandse zaken, CDA) en Rick Brand (© Gonzo media)
Ben Knapen (staatssecretaris buitenlandse zaken, CDA) en Rick Brand (© Gonzo media)

door Freek Polak (Stichting Drugsbeleid, Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod)

De dvd ‘What if Cannabis Cured Cancer‘ gaat over therapeutische effecten van cannabis die grotendeels niet of te weinig benut worden, en vaak helemaal niet onderzocht. Dit is een direkt gevolg van het wereldwijde drugsverbod, ook al staan de internationale drugsverdragen wetenschappelijke en medische toepassing toe. Deze dvd illustreert op overtuigende wijze drie punten van kritiek, die elk op zich al ernstig genoeg zijn.

1. Er wordt te weinig onderzoek gedaan naar een reeks van mogelijke therapeutische effecten van cannabis, en het heeft er de schijn van dat zulk onderzoek wordt tegengehouden onder invloed van de farmaceutische lobby.

2. Een aantal therapeutische effecten van cannabis zijn inmiddels voldoende vastgesteld, maar artsen zijn daarvan te weinig op de hoogte. Zij passen de geneeskrachtige werking van cannabis bij talrijke aandoeningen te weinig toe.

3. Het verbod van cannabis voor recreatief gebruik berust op bedrog. Het eerste van de 5 delen van de dvd gaat over de geschiedenis van cannabis, en laat zien hoe in de Verenigde Staten na het einde van de Drooglegging in 1933 op basis van bedrog het verbod van cannabis werd ingevoerd. Zo kon de bestrijdingsbureaucratie gewoon kon blijven doorwerken.

Veel andere verboden roesmiddelen (o.a. MDMA, ibogaïne, ayahuasca en psilocybine) hebben ook therapeutische effecten die te weinig worden toegepast. Onderzoek hiernaar vindt zelden en slechts op kleine schaal plaats, waardoor aan miljoenen mensen effectieve – en bovendien relatief goedkope – behandeling van hun ziekte of klachten wordt onthouden.

De VOC, Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod, en de SDB, Stichting Drugsbeleid, en andere organisaties die pleiten voor vervanging van het drugsverbod door wettelijke regulering, protesteren tegen de beperking van het onderzoek naar deze therapeutische toepassingen. Door het drugsverbod worden zowel het onderzoek naar zulke therapeutische effecten, als de toepassing van middelen met vastgestelde therapeutische waarde in ernstige mate belemmerd.

Het toonaangevende Amerikaanse NIDA, National Institute on Drug Abuse (de naam geeft al aan dat ze alleen in misbruik en schadelijke effecten van drugs geїnteresseerd zijn) heeft een budget van ongeveer 1 miljard dollar per jaar, en betaalt daarmee wereldwijd 80 % van de research. Het NIDA houdt vol dat cannabis geen therapeutische effecten heeft.

Eén van de bijzondere eigenschappen van cannabis is het grote aantal verschillende aandoeningen waarbij aanwijzingen bestaan voor therapeutische effecten, naast een aantal ziekten waarbij deze werking al voldoende is aangetoond. Door deze grote verscheidenheid aan therapeutische effecten wordt het pleidooi voor cannabis als geneesmiddel voor sommige mensen minder geloofwaardig. Verslavingsarts Jeffrey Hergenrather zegt hierover:

People have a hard time believing that cannabis can have all of these fantastic effects that are described. But what we’re doing is just stimulating a natural system that is already there.

Hij doelt op het natuurlijke systeem van menselijke cannabinoïden. Zijn theorie is dat dit systeem tot ver in de 19e eeuw de mens nog beschermde tegen al die ziekten, maar dat dit inmiddels door de grote veranderingen in menselijke voeding en leefwijze niet meer voldoende werkt. Hier komt de plant cannabis ons natuurlijke, inwendige cannabinoïden-systeem te hulp. Dit kan de brede therapeutische werking van cannabis verklaren.

In Nederland en een aantal andere landen, en ook in een toenemend aantal Amerikaanse staten is cannabis officieel erkend als geneesmiddel. Met een recept van huisarts of specialist kan iedereen medicinale cannabis bij de apotheek verkrijgen. Men moet dit dan wel zelf betalen, omdat mediwiet niet in het basispakket zit, reden voor de meeste zorgverzekeringen het niet te vergoeden. Bovendien aarzelen veel artsen dit kruid voor te schrijven.

Op recept zijn op dit moment slechts drie varianten verkrijgbaar, met verschillende gehaltes aan THC en CBD, terwijl in de natuur talrijke varianten bestaan. Deze zouden door veel mensen thuis gekweekt worden, als dit was toegestaan. Ook deze voor de hand liggende oplossing voor de gebrekkige beschikbaarheid van cannabis voor medicinale toepassing kan door de beperkende wetgeving niet toegepast worden.

Veel mensen hebben gemerkt dat cannabis voor hun ziekte of aandoening een goed middel is, maar dat de procedure te moeizaam is en de medische verstrekking te duur of onvoldoende werkzaam. Zij zijn dus op de coffeeshop aangewezen. Daar is de precieze aard van de wiet echter niet bekend. De kwaliteit is wisselend en er kan tijdens de kweek van alles zijn toegevoegd. Dit is niet de schuld van de coffeeshops, maar van het halfslachtige gedoogbeleid waardoor de teelt en aanvoer nog altijd gecriminaliseerd zijn.

Bij adequate regulering zouden al deze problemen niet bestaan.

Freek Polak, psychiater, Amsterdam

bestuurslid Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod i.o. (www.voc-nederland.org)
bestuurslid Stichting Drugsbeleid (www.drugsbeleid.nl)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*