Tweede Cannabis Debat in Eindhoven: weer hoog niveau

Het tweede Cannabis Debat, afgelopen zaterdag in coffeeshop Pink in Eindhoven, kende opnieuw een hoge kwaliteit en een serieuze benadering van de deelnemers. In totaal waren er zo’n twintig mensen, onder wie raadsleden van CDA en SP, vertegenwoordigers van coffeeshopbonden VCE, Eindhoven, De Achterdeur, Tilburg en ABC, Breda, experts Adriaan Jansen, Freek Polak en Koos Zwart, onderzoeker Guus Cruts van het Trimbos Instituut, alsmede een journaliste en fotograaf van het Eindhovens Dagblad.

Koos Zwart toont De Telegraaf met 72 procent tegenstanders van de wietpas (© Gonzo Media)
Koos Zwart toont De Telegraaf van 26 februari met 72 procent tegenstanders van de wietpas (© Gonzo Media)

Na een welkomstwoord van Myranda Bruin (Vereniging Rotterdamse Coffeeshophouders) presenteerde Joep Oomen (VOC, ENCOD) het concept reguleringsmodel ‘Van gedogen naar handhaven’, opgesteld door de Taskforce Handhaving Cannabis.  Oomen: “De bedoeling is uiteindelijk om een model te hebben waar zoveel mogelijk mensen van de cannabisbeweging, de consumenten, de branche, de organisaties die zich hiermee bezig houden, achter kunnen staan. Zodat we daarmee een heel sterk doortimmerd voorstel hebben waarmee we naar Den Haag kunnen gaan en waarmee we de politieke boer op kunnen, om het zo maar te zeggen.”

Joep Oomen presenteert het concept reguleringsmodel (© Gonzo Media)
Joep Oomen presenteert het concept reguleringsmodel (© Gonzo Media)

Oomen bracht de motie in herinnering die de Tweede Kamer al in april 2005 in meerderheid aannam en waarin de regering wordt opgeroepen experimenten te starten met regulering van de cannabisteelt. Met dit voorstel is niets gebeurd, evenmin als met het advies van de commissie Van de Donk. Ook op de duidelijke oproepen voor een einde aan het verbodsbeleid door mensen als Hans van Duijn, ex-voorzitter van de Nederlandse Politiebond, ex-minister president Dries van Agt en minister Gerd Leers tijdens de Cannabis Tribunalen kwam geen reactie uit de politiek. Op dit moment zijn het enkel elites die profiteren van het verbod op drugs; de gewone burger betaalt de prijs.

(© Gonzo Media)
Publiek en, uiterst rechts, Taskforce-lid Myranda Bruin © Gonzo Media)

Oomen: “Met het drugsverbod is het produceren, importeren en verhandelen van drugs tot een enorm lucratieve activiteit geworden, die de drugshandelaren in staat stelt enorme winsten op te strijken. Tegelijk is als gevolg van dat internationale verbod, dat als een taboe, een dogma in elk land bestaat, door de overheid een vijand geschapen waarbij ze steeds meer aandacht en geld nodig heeft om die te bestrijden. Terwijl elke rationele analyse uitwijst dat het bestrijden van drugsgebruik in het beste geval het najagen van een fata morgana is -er is nog nooit een drugsvrije samenleving geweest en die zal er ook nooit zijn- maar in het slechtste geval een bodemloze put, waar steeds meer geld, aandacht en inzet van de overheid in gepompt wordt. Zonder dat er gekeken wordt wat het oplevert.”

CDA-raadslid Ibrahim Wijbenga aan het woord (© Gonzo Media)
CDA-raadslid Ibrahim Wijbenga aan het woord (© Gonzo Media)

Na de pauze ontvouwde zich een open discussie tussen de bezoekers en de Taskforce Handhaving Cannabis: Marc Josemans (Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht), Derrick Bergman (VOC), Myranda Bruin en Joep Oomen.  CDA-raadslid Ibrahim Wijbenga stelde dat ook het CDA een eind zou willen maken aan het gedogen en beginnen handhaven, maar dat velen in zijn partij af willen van de zware criminaliteit rond de hennepteelt en dat dit het imago van de coffeeshop niet ten goede komt. Wijbenga is vóór het afstandscriterium omdat een coffeeshop volgens hem nu eenmaal niet als een normaal bedrijf kan worden beschouwd. Hij stelde ook dat in Roosendaal en Bergen op Zoom is gebleken dat sluiting van coffeeshops leidt tot afname van toeristen en overlast.

Publiek bij het tweede Cannabis Debat in de Pink, Eindhoven (© Gonzo Media)
Publiek bij het tweede Cannabis Debat in de Pink, Eindhoven (© Gonzo Media)

Ook SP raadslid Bianca Van Kaathoven merkte op dat er eigenlijk alleen maar tegenstanders van het gedoogbeleid zijn. De SP heeft al sinds haar oprichting legalisering van softdrugs in het programma staan, vertelde Van Kaathoven. Zij bracht wel tegen het model in dat er nog te weinig in staat over hoe de overheid de teelt en distributie zal controleren en pleitte voor het concept van Staatswiet. Ook stelde ze vragen bij het voorstel van de aankoop van maximaal 30 gram per dag. Die hoeveelheid staat weliswaar nog steeds in de Opiumwet, maar: “Als je ziet dat er nu al discussie is over verlaging van vijf gram naar drie of twee, dan is het misschien niet zo slim om die dertig gram als punt te behouden.”

Koos Zwart zet de puntjes op de -i, naast hem Freek Polak en Adriaan Jansen (© Gonzo Media)
Koos Zwart zet de puntjes op de -i, naast hem Freek Polak en Adriaan Jansen (© Gonzo Media)

De Taskforce was verheugd met de komst van Koos Zwart, de man die jarenlang de ‘beursberichten voor wiet en hasj’ op de radio doorgaf en als zoon van Irene Vorrink -minister van volksgezondheid ten tijde van de geboorte van het gedoogbeleid in 1976- over ongeëvenaarde kennis van de materie beschikt. Hij stelde dat de druk op Nederland om te voldoen aan de internationale verdragen niet moet worden onderschat en dat het altijd moeilijk zal blijven om de Nederlandse regering voorop te laten lopen in een nieuwe stap op het gebied van cannabis. De verdragen laten echter wel openingen voor medisch gebruik: Nederland zou bijvoorbeeld een experiment kunnen starten met een stadstuin voor medicinaal cannabisgebruik voor geregistreerde leden van een patiëntenvereniging.

'Coffeeshop-econoom' Adriaan Jansen (© Gonzo Media)
'Coffeeshop-econoom' Adriaan Jansen: inktzwart scenario (© Gonzo Media)

Econoom Adriaan Jansen, vooraanstaand deskundige op het terrein van drugsbeleid en cannabis, schetste een inktzwart scenario voor de coffeeshops. Volgens Jansen komt er uiteindelijk wel een regulering van de cannabismarkt, maar dan op Europees niveau, en dan zal het Spaanse model met de Cannabis Social Clubs als voorbeeld dienen. De commercialisering van cannabis zal hoe dan ook een halt worden toegeroepen. Nederland speelt weliswaar al jaren een voortrekkersrol, maar dit zal de komende jaren steeds minder worden. Jansen: “Het is een sympathiek model, maar het politieke realiteitsgehalte is nul. Sluit je aan bij de Europese toestanden en zeg: wij willen als consumenten productie voor eigen gebruik. Die coffeeshops moeten blijven, vooral, maar dat verliezen we. Dat verliezen we. Jullie moeten veel meer de nadruk leggen op de kosten en de absurditeit van het beleid.”

Linda Hoffman van het CDJA tijdens het tweede Cannabis Debat in Eindhoven (© Gonzo Media)
Linda Hoffman van het CDJA tijdens het tweede Cannabis Debat in Eindhoven (© Gonzo Media)

Freek Polak (VOC, Stichting Drugsbeleid, ENCOD)  bracht hiertegen in dat er internationaal toch ook ontwikkelingen zijn in de richting van meer discussie, meer respect voor gedecentraliseerd drugsbeleid, en dat volgens hem er binnen vijf à tien jaar een doorbraak zal zijn tegen het drugsverbod op internationaal niveau.

Linda Hoffman vertegenwoordigde het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA. Zij pleitte voor het ‘No Nonsense’ model dat het CDJA in september vorig jaar heeft gepubliceerd, en waarin een soort Holland Casino model wordt beschreven. Coffeeshops zouden clubs worden die alleen voor leden toegankelijk zijn – in ruil kan de aanvoer dan gereguleerd plaatsvinden.

Lisa Lankes, bedrijfsleidster van de Pink en gastvrouw van het debat, benadrukte dat er nog steeds veel onterechte vooroordelen bestaan over cannabisconsumenten en coffeeshops. Uit een grootschalig onderzoek dat het PCN (Platform Cannabisondernemingen Nederland) in de Eindhovense coffeeshops liet houden, blijkt zonneklaar dat die vooroordelen niet kloppen. Coffeeshopbezoekers werken of studeren, brengen slechts korte tijd in de coffeeshop door en gebruiken verstandig cannabis.

Joep Oomen en Marc Josemans (© Gonzo media)
Joep Oomen en Marc Josemans (© Gonzo media)

Verschillende deelnemers legden uit dat het geweld waarover zoveel te doen is een rechtstreeks gevolg is van de verboden status van cannabis. Derrick Bergman: “Hoeveel liquidaties zijn er de laatste tijd geweest in de alcoholwereld, tussen de firma Heineken en de firma Bavaria? Je moet je afvragen hoe je liquidaties kan voorkomen: door normalisering. Waar komt het geweld vandaan bij de wietkwekers? Dat komt omdat ze niet naar de politie kunnen gaan als bijvoorbeeld hun hele oogst wordt gestolen. Want die politie zal ze meteen inrekenen.  Pas als je gaat reguleren, doe je echt iets tegen het geweld.”

De openhartigste uitspraak van de middag kwam van CDA-raadslid Ibrahim Wijbenga: “Ik weet het wel, maar ik ben bang voor de quotes in de krant.”

Het Eindhovens Dagblad plaatste zondag een beknopt verslag op haar website, onder de kop ‘Reguleren coffeeshops kent alleen voordelen’.
Klik hier voor een PDF van het volledige artikel in het Eindhovens Dagblad van 28 februari 2011.

Dank aan alle bezoekers en aan Lisa Lankes & het personeel van coffeeshop Pink.

Het derde Cannabis Debat vindt plaats op zaterdag 5 maart in koffieshop De Os, Korfmakersstraat 2, Leeuwarden, opnieuw van 14.00 tot 17.00 uur.

banner_debatten

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*