Hoogleraar rechtswetenschap: gemeenten kunnen wietpas negeren

Gemeenten kunnen de invoering van een wietpas negeren en op de oude voet verder gaan met verkoop van cannabis. Dit zegt de Groningse hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer, tevens directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, een onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen.

Prof. Mr. Dr. Jan Brouwer (Foto: Rijksuniversiteit Groningen)
Prof. Mr. Dr. Jan Brouwer (Foto: RUG)

Brouwer doet zijn uitspraken vandaag in Het Parool. Brouwer: “De basis van een verkoopverbod van softdrugs aan buitenlanders moet in de plaatselijke verordening worden vastgelegd. Als de gemeenteraad het niet wil, kan het rijk hoog en laag springen, maar dan gebeurt het niet.”

Invoering van een wietpas en de omvorming van coffeeshops tot besloten clubs zal volgens Brouwer niet leiden tot minder maar juist meer criminaliteit en overlast:  ”Er is een reële kans dat de handel dan ondergronds gaat.”

Op de website van de Rijksuniversiteit Groningen benadrukte Brouwer dinsdag dat het weren van buitenlanders strijdig is met artikel 1 van de grondwet (‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’).

Beeld: MokumTV
Beeld: MokumTV

Brouwer: “We kunnen slechts onderscheid maken als daar een objectieve en redelijke rechtvaardigheidsgrond voor bestaat. De nu aangedragen verstoring van de openbare orde is niet zo’n grond. Dat veronderstelt namelijk dat alleen buitenlanders de orde verstoren rondom coffeeshops. Maar áls dat al gebeurt, doen Nederlanders het net zo hard.”

Samen met studenten Recht en ICT ontwikkelde Brouwer een alternatief voor de wietpas. “De wietpas is bedoeld om de stroom drugstoeristen in te dammen. We hebben gekeken hoe we dat kunnen doen zonder buitenlanders te discrimineren. We kwamen uit op een wietknip: een pasje dat te krijgen is bij een centraal uitgiftepunt, met een limiet van bijvoorbeeld twintig euro per dag. Dat maakt een bezoekje over de grens om alleen softdrugs te kopen minder interessant. Bijkomend voordeel is dat je in coffeeshops niet meer contant betaalt en zicht hebt op de geldstromen. Als we dan ook nog gaan controleren op de werkzame stoffen in softdrugs, dan zetten we twee stappen in de goede richting.”

Zie ook: ‘Stad mag de wietpas negeren’
Het Parool, 24 februari 2011

Zie ook: Prof. Dr. Mr. Jan Brouwer: ‘Wietpas helpt niet bij bestrijden criminaliteit’
Website RUG, 23 februari 2011

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*