VOC vanavond in koekoeksklok Madiwodovrijdagshow

  • SHARE:
  • Tweet this

February 4th, 2011 | 15:01
Door webmaster

VOC-er Hans van Duijn verschijnt vanavond in de ‘koekoeksklok’ van de Madiwodovrijdagshow om te vertellen over de Cannabis Debatten, die de VOC in februari en maart organiseert. 

Hans van Duijn, Cannabis Tribunaal 2010, Den Haag (© Gonzo media)

Hans van Duijn, Cannabis Tribunaal 2010, Den Haag (© Gonzo media)

Hans van Duijn, voormalig voorzitter van de Nederlandse Politiebond, werkte zowel in 2008 als in 2010 mee aan het Cannabis Tribunaal. Sinds zijn pensionering zet hij zich met verve in voor een einde aan het verbod op cannabis en andere drugs, onder meer met zijn website Lesscrime.nl, binnen de VOC en als Nederlandse vertegenwoordiger van de Amerikaanse organisatie LEAP, Law Enforcement Against Prohibition.

Fragment van het recente artikel ‘Aanval op drugscriminaliteit of versterking positie criminelen?‘:

“Er zijn nauwelijks problemen met de volwassen wietgebruiker. Er zijn wel problemen met jonge wietgebruikers die zich bedienen van de illegale markt. Net zo goed als er problemen zijn bij de jonge alcoholgebruiker die zich legaal of illegaal coma zuipt. Waarvan ouders stelselmatig zeggen: dat doet mijn kind niet, respectievelijk het kind al op vroege leeftijd laat wennen aan alcohol.
Hoe dom kun je zijn?

En natuurlijk wilden we met de coffeeshop de meerderjarige gebruiker behoeden van alle ellende die is gekoppeld aan de illegale handel en verkoop. Dat is ook gelukt!Koekoeksklok_Paul_de_Leeuw

Maar ja, de problemen werden gecreëerd met het verbod voor coffeeshops om hun ‘handel’ legaal in te kopen. Ze mogen het wel verkopen, maar niet inkopen. Zelfs een kind begrijpt dat zoiets niet kan.”

De Madiwodovrijdagshow (BNN/VARA) wordt live uitgezonden op Nederland 3, vanaf 21.50 uur.

Zie ook: Kom naar de Cannabis Debatten in A’dam, Eindhoven, Leeuwarden en Den Haag! (VOC-blog, 21 januari 2011)

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.