‘Coffeeshop sluiten bij school is schijnoplossing’

Dagblad Trouw publiceerde afgelopen vrijdag een opinieartikel van Jorrit Nuijens, fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam over het afstandscriterium voor coffeeshops. Citaat: “Zo er al problemen zijn die voortkomen uit cannabisverkoop, worden ze veroorzaakt door het gebrek aan bestuurlijke moed om door te pakken naar regulering van de achterdeur. Dit gebrek verhullen door te kiezen voor verdere repressie en schijnoplossingen zoals afstandscriteria, terwijl aantoonbaar is dat je daar niets mee opschiet, lijkt mij het toppunt van gemakzuchtig populisme.”

De volledige tekst van Nuijens’ artikel, dat op 21 januari 2011 verscheen op de Podium pagina van Trouw:

Coffeeshop sluiten bij school is schijnoplossing

(Jorrit Nuijens, fractievoorzitter GroenLinks stadsdeel Amsterdam Centrum)

Cartoon © Fresh & DC Lama
Cartoon © Fresh & DC Lama

Het kabinet wil coffeeshops die binnen een straal van 350 meter van een school liggen sluiten. Hoewel er geen sprake is van een epidemie van blowende 9-jarigen, worden hier nu ook basisscholen mee bedoeld. Dit betekent het einde voor 6 van de 10 Nederlandse coffeeshops. In de grotere steden wellicht 8 op de 10. Met voor Amsterdam waarschijnlijk jaarlijks een verlies van 1 miljard aan toeristeninkomsten.

Vreemd is de klakkeloze aanname dat de afstand tot de coffeeshop van invloed is op de hoeveelheid cannabis die een jongere gebruikt, of op het totale aantal blowende jongeren. Als jongeren zonodig willen blowen, leggen ze daar heus wel een langere afstand voor af. Ook is het onwaarschijnlijk dat het sluiten van coffeeshops leidt tot geringere beschikbaarheid van cannabis; die kun je dan gewoon, net als op Amerikaanse en Franse schoolpleinen, heel handig kopen achter het fietsenhok. Afstandscriteria zijn een schijnoplossing voor een schijnprobleem.

"Alcoholgebruik is een algemeen geaccepteerd cultureel verschijnsel. Zelfs alcoholmisbruik is dat."
"Alcoholgebruik is een algemeen geaccepteerd cultureel verschijnsel. Zelfs alcoholmisbruik is dat."

Het aantal cannabisgebruikers, ook onder jongeren, is hoger in die landen waar cannabis strafbaar is. Ook zie je daar vaker dat cannabis een ‘gateway drug’ is; dezelfde dealer die je dat grammetje wiet verkoopt vraagt na verloop van tijd of je “niet eens iets anders wil proberen”. Ooit was Nederland zo wijs dit te voorkomen door het gedogen van softdrugsverkoop via de coffeeshop.

Helemaal bevreemdend is de oorverdovende stilte van de kant van de hoeders van de jeugd als het gaat om alcoholmisbruik onder jongeren. Ondanks de almaar alarmerender berichtgeving over jeugdalcoholisme, zuipketen, indrinken, comazuipen en breezersletjes hoor je nooit iemand beweren dat de alcohol uit de schappen van de supermarkt moet, of de slijterij om de hoek van het lyceum dicht. Alcoholgebruik is een algemeen geaccepteerd cultureel verschijnsel. Zelfs alcoholmisbruik is dat. Wiet en hasj? Da’s voor hippies en allochtonen! Kortom; een ’linkse hobby’. En die moeten allemaal op de schop, wist u nog?

Door zoveel coffeeshops te sluiten zonder dat de vraag afneemt, laat je de verkoop over aan mensen die je totaal niet kunt controleren.

'Plantage' met 17 wietplantjes: ruim drie keer het gedoogde aantal (© Gonzo Media)
'Plantage' met 17 wietplantjes: ruim drie keer het gedoogde aantal (© Gonzo Media)

Verreweg de meeste coffeeshophouders kijken wel mooi uit voordat ze hun broodwinning in gevaar brengen door te verkopen aan iemand onder de 18. Illegale straatdealers hebben zulke scrupules niet, zijn totaal oncontroleerbaar en verkopen ook harddrugs.

Zelfs als je aanneemt dat er een woekerend cannabisprobleem is onder jongeren en dat coffeeshops nabij scholen hiervan de oorzaak zijn, zijn er minder ingrijpende oplossingen te verzinnen, zoals het sluiten van coffeeshops tijdens schooluren.

Anti-coffeeshop kruisvaarders hebben wel één terechte klacht; een aantal van de beschikbare soorten cannabis is veel sterker dan het geval was toen het gedoogbeleid vorm kreeg. Dit kan schadelijk zijn voor verslavingsgevoelige cannabisgebruikers, en dus zeker voor verslavingsgevoelige jongeren.

Het ondergronds duwen van de verkoop is daarvoor echter geen oplossing. Alleen het reguleren van de productie helpt. Regulering geschiedt het best via legalisatie maar kan ook door oplossingen zoals de gemeenteplantage.

Zo er al problemen zijn die voortkomen uit cannabisverkoop, worden ze veroorzaakt door het gebrek aan bestuurlijke moed om door te pakken naar regulering van de achterdeur. Dit gebrek verhullen door te kiezen voor verdere repressie en schijnoplossingen zoals afstandscriteria, terwijl aantoonbaar is dat je daar niets mee opschiet, lijkt mij het toppunt van gemakzuchtig populisme.

Legalisering van de achterdeur voorkomt criminaliteit in grensstreken en door telers. Het levert volgens het Trimbos Instituut ongeveer 260 miljoen aan belastinginkomsten op. Die kunnen dan wellicht gestoken worden in goed onderwijs voor al onze jongeren en in bestrijding van het toenemende alcoholprobleem.

Klik hier voor het artikel op de website van Trouw.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*