Kom naar de Cannabis Debatten in A’dam, Eindhoven, Leeuwarden en Den Haag!

In februari en maart vinden door het hele land publieke debatten plaats over het concept reguleringsmodel cannabis van de Taskforce Handhaving Cannabis. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod en het Landelijk Overleg Coffeeshopbonden.

Concept_Model_THC_2011_cove
Omslag van het concept regulerinsmodel

De Taskforce Handhaving Cannabis (THC) is een onafhankelijke werkgroep, die in de zomer van 2010 is opgericht.  Door bundeling van expertise en ervaring hoopt de Taskforce een nuttige bijdrage te leveren aan de maatschappelijke en politieke discussie over de toekomst van ons cannabisbeleid.

Het Concept Reguleringsmodel ‘Van gedogen naar handhaven’ biedt een concreet voorstel voor een transparante en handhaafbare regulering van cannabis en coffeeshops. Tijdens de Cannabis Debatten krijgen alle betrokkenen en geïnteresseerden de kans om commentaar te leveren op dit model en suggesties voor verbetering aan te dragen. Doel is een werkbaar en breed gedragen alternatief voor de repressieve ramkoers van het gedoogkabinet Rutte-Verhagen.

Klik hier voor een PDF van het conceptmodel

De Cannabis Debatten duren steeds van 14.00 tot 17.00 uur, zijn toegankelijk voor iedereen (van 18 jaar en ouder) en er zijn boekjes van het THC conceptmodel beschikbaar. Leden van de Taskforce zullen het model uitgebreid toelichten.LOGO_THC_baja

Zaterdag 5 februari:
Cannabis College, Oudezijds Achterburgwal 124, Amsterdam

Zaterdag 26 februari:
Coffeeshop The Pink, Willemstraat 35, Eindhoven

Zaterdag 5 maart:
Koffieshop De Os, Korfmakersstraat 2, Leeuwarden

Maandag 21 maart:
Live 330 / Cremers, Korte Molenstraat 2, Den Haag

Kom dus naar Amsterdam, Eindhoven, Leeuwarden of Den Haag en praat mee over de toekomst van de coffeeshop en ons cannabisbeleid!

Vragen? Stuur een mailtje naar info@voc-nederland.org

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*