Legaliserings-petitie Stichting Drugsbeleid online

De Stichting Drugsbeleid lanceerde afgelopen weekend een petitie die iedereen kan tekenen om de Tweede Kamer op te roepen het debat over regulering van hard- en softdrugs aan te gaan. “Veel politici gaan dit debat liever uit de weg,” aldus voorzitter Raymond Dufour in een persbericht, “maar met 40.000 handtekeningen komt het onderwerp op de agenda en moet de Kamer het bespreken.”

Beeld: Baerveldt Vormgeving
Beeld: Baerveldt Vormgeving

De Stichting Drugsbeleid is voor het toestaan van productie, verkoop en bezit van drugs, met strikte regels voor een zo gering en veilig mogelijk gebruik. “Regulering dringt de criminaliteit met tientallen procenten terug en bespaart miljarden. Precies de speerpunten van de regeringscoalitie!”, aldus voorzitter Raimond Dufour. Bovendien maakt regulering de gezondheidsrisico’s beheersbaar.

Het huidige verbod van soft- en harddrugs veroorzaakt minstens de helft van alle criminaliteit in Nederland. Daarmee kost het burgers en bedrijven dik 15 miljard per jaar.  Dufour: “Door drugs te reguleren kunnen politie en justitie zich bezig gaan houden met zinnigere zaken. Daarnaast levert regulering de Nederlandse schatkist miljarden op, omdat accijns kan worden geheven en er niet langer geld verdwijnt in de bodemloze put van het drugsverbod.” Regulering leidt niet tot meer gebruik, stelt de Stichting Drugsbeleid.

Dufour (uiterst rechts) presenteert de petitie tijdens een VOC vergadering in het Cannabis College, 16 november 2010 (© Gonzo media)
Dufour (uiterst rechts) presenteert de petitie tijdens een VOC vergadering in het Cannabis College, 16 november 2010 (© Gonzo media)

“De coffeeshops noch de gedoogregels bij de andere drugs hebben de gevreesde rampspoed gebracht. Integendeel: in Nederland wordt juist minder gebruikt dan in repressievere landen als Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten. Regulering leidt tot drastische beperking van het aantal verkooppunten, tot kwaliteitscontrole en geloofwaardige voorlichting. Een veel effectievere manier om drugsmisbruik tegen te gaan!”

De VOC ondersteunt de petitie van harte en werkt mee aan de campagne om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Je kunt de petitie online tekenen op www.drugsbeleid.petities.nl

Klik hier om naar de website van de Stichting Drugsbeleid te gaan.
Petitie_St_Drugsbeleid02

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*