Raad Maastricht blokkeert wietpas

Een meerderheid van de Maastrichtse gemeenteraad steunt een amendement dat invoering van een wietpas onmogelijk maakt. In een persbericht verklaren zeven fractievoorzitters vandaag: “Een wietpas, in welke variant dan ook, zal in praktijk leiden tot meer illegale handel en dus tot meer overlast in de wijken van de stad. Om deze reden zien partijen geen heil in invoering van een dergelijk pasje.”

Banner van het plan 'Limburg trekt z'n grens' uit 2009 (© Gonzo media)
Banner van het plan 'Limburg trekt z'n grens' uit 2009 (© Gonzo media)

Het nieuws komt op de dag dat het Europese Hof van Justitie oordeelde dat invoering van een wietpas niet strijdig is met Europese regels. Daarmee is de juridische strijd rond de wietpas nog niet voorbij. Het laatste woord is aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitspraak van dit orgaan in de zaak tussen de gemeente Maastricht en coffeeshophouder Marc Josemans, valt vermoedelijk voor de zomer van 2011, zo liet een woordvoerster vandaag weten.

De gemeenteraad van Maastricht heeft nu keihard duidelijk gemaakt dat zij hoe dan ook geen wietpas wil. Citaat uit het persbericht dat de fractievoorzitters van zeven raadsfracties vandaag verspreidden:

“PvdA, Groenlinks, D66, TON, SP, Stadsbelangen Mestreech en de CVP (samen 22 van de 39 zetels) hebben zich uitgesproken tegen de invoering van de wietpas. Een wietpas, in welke variant dan ook, zal in praktijk leiden tot meer illegale handel en dus tot meer overlast in de wijken van de stad. Om deze reden zien partijen geen heil in invoering van een dergelijk pasje. Juist vanwege deze praktische bezwaren zal het positieve antwoord uit Luxemburg over toepassing van het woonlandbeginsel het standpunt van partijen niet veranderen.”

Manon Fokke (PvdA) verklaarde vandaag tegenover het ANP:In 2005 hebben wij een ingezetenenbepaling in de APV opgenomen om een proefproces uit te lokken. Inmiddels is duidelijk dat je met de wietpas de zware criminaliteit niet kunt bestrijden. Wat we nu willen gaan doen is die ingezetenenbepaling weer uit de APV halen, en daarmee is deze landelijke pilot, die in 2005 in overleg met minister Donner van justitie is gestart, ter ziele.”

De genoemde partijen pleiten voor spreiding en verplaatsing van coffeeshops naar de randen van de stad, zoals in Venlo met succes is gebeurd.

Klik hier voor het persbericht van de zeven fractievoorzitters.

Zie ook: Raad Maastricht tegen wietpas (Algemeen Dagblad, 16 december 2010)

Zie ook: Invoering wietpas kan nog maanden duren (Het Parool, 16 december 2010)

Comment (1)

  • Cannawizard 16/12/2010 at 8:18 pm Reply

    Gelukkig kennen we nog zelfbestuur,
    als het europees mogelijk word gemaakt…
    Dubbeltje op zijn kant,
    nu nog de goeie kant!!

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*