Een Eindhovense coffeeshophouder aan het woord

Twee Eindhovense coffeeshophouders hadden spreektijd aangevraagd voor de gemeenteraadsvergadering over de coffeeshoppilot en de recente onrust in de regio Eindhoven. Aernout Ackermans: “Door de invoering van deze pilot worden alle positieve resultaten van dertig jaar gedoogbeleid in één klap teniet gedaan.”

Aernout Ackermans tijdens het raadsdebat op 7 december 2010 (© Gonzo media)
Aernout Ackermans tijdens het raadsdebat op 7 december 2010 (© Gonzo media)

De volledige tekst, uitgesproken in de Eindhovense gemeenteraad, dinsdag 7 december 2010:

“Geachte burgemeester, wethouders, raadsleden en alle overige aanwezigen.
Mijn naam is Aernout Ackermans, ik ben bedrijfsleider van coffeeshop Upstairs en vertegenwoordig in dezen een aantal coffeeshophouders die zich ernstige zorgen maken over de mogelijke gevolgen van de pilot. Gezien de gebeurtenissen van de afgelopen week en de korte spreektijd verzoek ik u om eventuele vragen en opmerkingen tot het einde te bewaren, dit om de mij toegewezen spreektijd ten volle te kunnen benutten.

Om maar meteen van start te gaan, aangaande de doelstellingen van de pilot. Over punt één, de link die telkenmale wordt gelegd tussen coffeeshops en de georganiseerde criminaliteit kan ik het volgende zeggen: het overgrote deel van mijn collega’s herkent zich hier op geen enkele wijze in en wij vinden het dan ook bijzonder vervelend dat hier telkens naar verwezen wordt. Ook volgens korpschef Midden & West Brabant Frans Heeres, is de georganiseerde criminaliteit voor het grootste deel gelinkt aan de export naar het buitenland en dus niet aan de coffeeshop.

Over punt twee wil ik opmerken dat wij zelfs volgens de burgemeester het heel goed doen en weinig tot geen overlast veroorzaken. Dus wij zien het probleem niet in de overlast.

Coffeeshophouders, politie en andere geïnteresseerden op de publieke tribune (© Gonzo media)
Coffeeshophouders, politie en andere geïnteresseerden op de publieke tribune (© Gonzo media)

Nu over de pilot zelf, beginnende bij punt vier uit de pilot: het verbod op contante betaling. Wij vragen ons af of het überhaupt mogelijk is om het gebruik van een wettig betaalmiddel te verbieden. Discussie hierover is naar onze mening dus totaal zinloos. Verder weigeren banken al jarenlang coffeeshops een bankrekening te geven, sterker nog: zelfs op dit moment worden er nog steeds rekeningen opgeheven, dus pinnen is dan onmogelijk.

Tevens zijn wij er van overtuigd dat een groot aantal klanten zullen weigeren om te pinnen, simpelweg omdat zij geen bankafschriften willen met de vermelding cq. registratie van een coffeeshoptransactie. Ook klanten zonder pinpas vallen hiermee buiten de boot.
Ik hoef u niet uit te leggen in welk circuit al deze mensen zullen belanden.

Burgemeester Rob van Gijzel en wethouder Stef Depla tijdens het debat (© Gonzo media)
Burgemeester Rob van Gijzel en wethouder Stef Depla tijdens het debat (© Gonzo media)

Punt vijf uit de pilot: het omstreden en reeds veelbesproken pasjessysteem. Naar onze mening is het volkomen zinloos om met de zoveelste voordeurmaatregel te pogen een achterdeurprobleem op te lossen. Verder zou dit inhouden dat iedereen die niet in aanmerking komt voor deze pas – en vergis u niet: we hebben het hier over een zeer grote groep, zoals alle mensen die niet geregistreerd wensen te worden, alle bewoners van de randgemeenten met een nuloptie, de rest van Nederland en alle toeristen dan wel tijdelijke verblijvers- dus geen toegang meer hebben tot de Eindhovense coffeeshops. Ook deze mensen zullen hier mee gedwongen worden om hun heil te zoeken in het illegale circuit. De vraag zal er immers niet minder om worden.

Er zal een groep ontstaan van mensen die zelf geen cannabis gebruikt, maar wel de beschikking kan hebben over een pasje. Dit zal drugsrunners in de hand werken, net als in Maastricht en Bergen op Zoom. Wist u overigens dat er pas op 16 december een uitspraak komt van het Europese Hof of het wel is toegestaan om buitenlanders te weren? Gisteren heeft de burgemeester bij Pauw & Witteman gezegd, dat coffeeshops besloten clubs worden met een pasjessysteem. Hiermee blijven we dus hetzelfde probleem houden en lossen we niets op. Naar onze mening is dit een heel erg slecht plan met dezelfde desastreuze gevolgen. In hoeverre hebben we het hier dan nog over een pilot?

© Gonzo media
© Gonzo media

Punt zeven van de pilot: voorlichting en productinformatie. Betreffende voorlichting over cannabis kan ik u alleen maar zeggen dat wij al jaren in ruime mate hierin voorzien. Aangaande productinformatie willen wij opmerken dat ons momenteel geen testmethoden ter beschikking staan om deze volledig te kunnen geven.

Punt elf van de pilot: intensivering van de controles. Momenteel worden coffeeshops reeds meer gecontroleerd dan welke beroepsgroep dan ook. We hebben het dan over BITE, Bibob, Belastingdienst, politie, brandweer, etcetera, etcetera. Wij kunnen niets bedenken wat hier nog iets aan kan toevoegen. Tussen twee haakjes: wist u dat meerdere Eindhovense coffeeshophouders al meer dan drie jaar wachten op een uitspraak aangaande de wet Bibob? Dit noemen wij onbehoorlijk bestuur. Ikzelf wacht dan ook al meer dan twee jaar op een uitspraak.

'Uitgelekt ontwerp voor wietpas Eindhoven' (bron: eindhoven.blog.nl)
'Uitgelekt ontwerp voor wietpas Eindhoven' (bron: eindhoven.blog.nl)

Dit alles op een rijtje zettend komen wij tot de volgende conclusies. Dat door de invoering van deze pilot alle positieve resultaten van dertig jaar gedoogbeleid in één klap teniet worden gedaan. Dat door de invoering van deze pilot alle voornoemde groepen zijn aangewezen op het illegale circuit met alle gevolgen vandien. Denk hierbij aan de scheiding der markten, leeftijdscontrole, toezicht voorlichting en veiligheid. Novadic/Kentron onderschrijft deze conclusie.

Tot slot zou ik nog willen opmerken dat wij als ervaringsdeskundigen het bijzonder betreuren dat wij op geen enkele wijze betrokken zijn bij de totstandkoming van deze pilot. De communicatie hierover heeft tot nu toe uitsluitend via de media en achteraf plaatsgevonden. Wij zijn zonder enige inspraak slechts met voldongen feiten geconfronteerd. Wij zouden graag zien dat hier in de toekomst verandering in komt en dat we samen tot een beter coffeeshopbeleid kunnen komen, waar iedereen zich in kan vinden.”

Klik hier voor de website van de VCE (Verenigde Coffeeshops Eindhoven)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*