Coffeeshops zijn geen drugspanden

(gepubliceerd in NRC/Next, 9 december 2010, klik hier voor PDF)

Het kabinet gaat gemeenten dwingen een wietpas in te voeren voor coffeeshops. Ook moet er een afstand van tenminste 350 meter tussen coffeeshops en scholen komen. In de Tweede Kamer noemde minister van OCW Van Bijsterveldt het afstandscriterium een “heel mooie maatregel op basis waarvan wij de drugspanden, de coffeeshops, op meer dan 350 meter van scholen mogen plaatsen”. Kent zij het verschil niet tussen een drugspand en een coffeeshop? En denkt zij werkelijk dat afstandscriteria en wietpasjes de problemen op scholen zullen oplossen? De vraag waaróm een deel van onze scholieren drugs gebruikt -of dat nou cannabis, alcohol of XTC is- wordt niet gesteld, laat staan beantwoord. Het is ook veel makkelijker om te wijzen naar ‘drugs’ en dan vooral cannabis als oorzaak van alle kwaad. Dan hoeft niemand verantwoordelijkheid te nemen voor de deplorabele staat van ons onderwijs, de falende jeugdzorg, de wegbezuinigde voorzieningen voor jongeren en de alomtegenwoordigheid van alcohol in onze maatschappij. Een wietpas leidt onvermijdelijk tot meer cannabisverkoop in het illegale circuit: op straat, door drugsrunners en in woonhuizen. Die woonhuizen, mevrouw van Bijsterveldt, dát zijn drugspanden. Ze hebben een ruim aanbod, zijn 24 uur per dag open en alle leeftijden zijn er welkom.

Derrick Bergman
Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod


Terug naar VOC in de pers

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*