CDA Kamerlid Sabine Uitslag: ‘We moeten de shovel afsturen op alle coffeeshops’

Oproepen tot geweld door politici is blijkbaar geen probleem als het om coffeeshops gaat. Sabine Uitslag, Tweede Kamerlid voor het CDA, zei afgelopen zaterdag op Radio 1: “We moeten de shovel afsturen op alle coffeeshops.”

Sabine Uitslag, Tweede Kamerlid voor het CDA (Foto: Flickr)
Sabine Uitslag, Tweede Kamerlid voor het CDA (Foto: Flickr)

Uitslag deed haar oproep in het TROS-programma Kamerbreed (Radio 1). Een paar citaten uit het interview, afkomstig van de website van Binnenlands Bestuur:

“Het is troep. De THC-waarde (roesverwekkende waarde) van die drugs is heel hoog. De softdrugs worden steeds harder en zijn veel te makkelijk te verkrijgen. Alsof het niet schadelijk is. We moeten de shovel afsturen op alle coffeeshops.”
Uitslag vindt dat er door het systeem van coffeeshops ‘teveel reclame gemaakt wordt voor softdrugs’. Hierdoor zouden kinderen verlangen naar het moment dat ze oud genoeg zijn om die drugs te mogen kopen. Vandaar die shovel dus. Want: “Als je geen weet hebt van pindakaas, dan wil je ook geen pindakaas.”

Mocht u behoefte hebben om op deze uitspraken te reageren, het mail-adres van Sabine Uitslag is Sabine.Uitslag@tweedekamer.nl

Klik hier voor de hele uitzending van Kamerbreed van 4 december 2010 over drugsbeleid.

Zie ook: Suggestie parlementair onderzoek rond drugsproblemen (Binnenlands Bestuur, 4 december 2010)

Zie ook: Sabine Uitslag wil geen pindakaas (Spitsnieuws, 4 december 2010)

Comments (17)

 • Wernard Bruining 07/12/2010 at 3:57 pm Reply

  Ik zeg het niet graag en heb een hekel aan de kreet, maar dit is nou echt een dom blondje!

 • Shiva Spaarenberg 07/12/2010 at 4:24 pm Reply

  Whahaha

  100% mee eens Wernard!!

 • henk van den brand 07/12/2010 at 6:53 pm Reply

  Ik heb altijd gedacht erger dan Ciska Joldersma kan niet. Dus Toch.

 • Gepke de Leef 07/12/2010 at 7:09 pm Reply

  Haha. een paar jaren geleden zijn de toiletten van oa het Binnenhof nderzocht
  op sporen van cocaine en heroine YEP fase rood bij dat zooitje in pak en jurk.
  En nu willen ze ons ons blowtje afpakken.
  En ondertussen worden de kinderen volgestopt met weer fase rood pharma/drugs
  troep om ze in hun corrupte gareel te krijgen.
  Het begon in 1940 en is nooit meer gestopt.

  Gepke de Leef

 • Niek Sprakel 07/12/2010 at 5:18 pm Reply

  Laten we ons liever druk maken over religieuze indoctrinatie van kinderen, waardoor ze niet langer ontvankelijk zijn voor de opname van kennis in school (zoals de evolutietheorie). Ik stel voor dat we een leeftijdsgrens van 18 jaar instellen voor kerken en gebedshuizen en alle kerken binnen een straal van 250 meter in de buurt van scholen sluiten. Als je religieuze indoctrinatie van kinderen verbiedt, zul je zien dat er binnen een paar generaties nauwelijks volwassenen over zijn die lijden aan religieuze waandenkbeelden.

 • Cannawizard 07/12/2010 at 7:31 pm Reply

  Het CDA wil graag werken aan een samenleving die gebaseerd is op gemeenschapszin en onderling vertrouwen. Een samenleving waarin culturen en religies met elkaar samenleven en niet tegenover elkaar komen te staan.

  een quote uit het CDA partij program.
  deze dame gaat hier nogal tegenin, met haar boute uitspraken.
  Zij ontwricht op deze manier het onderlinge vertrouwen wat zo moeizaam opgebouwd is.
  Zij situeert zich, in een shovel, rechtstreeks tegenover mij en vele cannabisten,
  op deze manier brengt zij het gedachtengoed van haar partij in diskrediet.

  Moet ik mij nu verlagen door een shovel naar de kerk te sturen?
  No way!!!

  Cannabis: voor een oprechte en vreedzame manier van samenleven,
  zonder shovels…..

 • Ren78 07/12/2010 at 6:38 pm Reply

  Niek… HULDE!!!

  Het word tijd voor een ECHTE scheiding van kerk en staat!
  Het is overduidelijk dat het religieus gedachtegoed te veel invloed heeft op politiek beleid in dit land en daar moet snel een einde aan komen!

  Christopher Hitchins en Richard Dawkins hebben volkomen gelijk!

 • Erique Vendeville 08/12/2010 at 12:59 am Reply

  Nieuwe lichting volksvertegenwoordiging getuigt weer van een goede intelligentie.Schijnbaar had het CDA nog een blik open staan met Ciska Joldersma achtige personen die ergens de klok hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt mbt Cannabis & de werkelijke feiten.Sterk spul he die Cannabis van tegenwoordig.Pffffft.

 • Tr4sh 08/12/2010 at 7:16 am Reply

  Met de shovels de kerken in, verban religieus extremisme!
  Alle kerken sluiten, of allerminst een pasjessysteem.

  Dan kunnen we over 10 jaar ,als big brother ontpopt is, in ieder geval makkelijk traceren welke van de viespeuken aan de kleintjes heeft gezeten!

  Ach hel, Stuur het leger erop af, de marechaussee , en laat ze knieschoten krijgen!

 • Cannawizard 08/12/2010 at 10:26 am Reply

  Geachte mevrouw Uitslag,

  U heeft mij erg doen schrikken door uw optreden in Kamerbreed 4 december jl..
  Ik nam aan dat uw uitspraak: de shovel door de coffeeshops, een uit de context gelichte uitspraak was.

  Na het beluisteren van het radioprogramma kom ik echter tot de conclusie dat u met uw uitspraken uw partij en de Nederlandse politiek in diskrediet brengt.
  Daarnaast voel ik mij als burger door u bedreigd.

  Het CDA heeft als belangrijk partijpunt:
  Het CDA wil graag werken aan een samenleving die gebaseerd is op gemeenschapszin en onderling vertrouwen.
  Een samenleving waarin culturen en religies met elkaar samenleven en niet tegenover elkaar komen te staan.

  Ik meen te mogen zeggen dat ik als cannabisconsument een gedoogde status heb als “subcultuur” groep.
  Ik vind het zeer ernstig dat u meent in de positie te staan om met dergelijke uitspraken de samenleving probeert te ontwrichten.

  Is dit de intentie van het CDA?

  Kunt u mij vertellen op welke manier u de gemeenschapszin in Nederland positief bevorderd met dergelijke uitspraken?
  Waarom vind u het gepast om mensen tot agressie aan te zetten?

  Is dit uw manier om onderling vertrouwen te scheppen en om een gesprekspartner aan tafel uit te nodigen?
  Mijn vertrouwen in u en de wil om een passende oplossing te vinden voor de cannabis problematiek is tot een dieptepunt gedaald.

  Realiseert u zich dat u de shovel wilt sturen naar duizenden medicinale gebruikers?
  Mensen die een officiële status hebben in Nederland, maar die (nog) niet goed geholpen kunnen worden door de overheid.
  Welke oplossing bied u deze groep mensen?

  U wilt de shovel sturen naar een ondernemersgroep die al jaren opereert in Nederland?
  Een groep die branche verenigingen kent en overleg organen om het onderwerp “cannabis” met de overheid en de maatschappij op een transparante manier bespreekbaar te maken.
  Uw shovel getuigt niet bepaald van een respectvolle houding naar deze partijen, nog van de wil om het gesprek aan te gaan met een belangengroep.

  Sterker nog; door uw “shovelhouding” lijkt het alsof het u niet gelukt is om u juist te informeren op een brede manier.
  U stelt verschillende dingen die haaks staan op de bevindingen van het Nederlandse gedoogbeleid waardoor u de Nederlands burger,
  dus ook mijn kinderen een onnodig risico laat lopen door een bloeiende straathandel.
  Als u met uw shovel gaat rijden, stelt u mijn kinderen bloot aan een groter risico om hard drugs te gebruiken.
  U schaadt dus de volksgezondheid op nationaal niveau, zoals onlangs in Bergen en Roosendaal is gebeurt.

  Natuurlijk blijft dit een inhoudelijke discussie waarin de meningen blijven verschillen.
  De wijze waarop u zich heeft geuit staat mijn inziens erg ver af van de “normale”manier om met elkaar om te gaan.
  En zeker vanuit christelijk oogpunt vind ik dergelijke formuleringen ontoelaatbaar.
  U schaadt de algemeen heersende opvatting dat (christelijke) omgang en het gesprek met een medemens vanuit een respectvolle houding wordt gevoerd.

  Juist in een tijd waarin het zo belangrijk is om begrip te hebben voor ieders mening en overtuiging,
  zodat we het gesprek in gang kunnen houden.
  Uw shovelopmerking is binnen dit kader totaal ongepast en zet mogelijk aan tot agressie.

  Hoogachtend,

  cannawizard

 • sudden 08/12/2010 at 1:07 pm Reply

  Waarschijnlijk is ze een ex wiet roker ofzo… ex rokers zijn veelal extreem als ze zelf zijn gestopt..
  eigenlijk moet de gehele politiek een keer aan de paddos ofzo.. is goed voor ze 😉

 • Peter Cohen 09/12/2010 at 8:01 pm Reply

  Niet zo schelden op die arme Kamerleden. Ze worden uitgekozen op uiterlijk,etnische afkomst en bereidheid de fractievoorzitter te steunen.Het is een klubje arme sloebers dat voortdurend zijn best met doen om niet door het partijbestuur te worden verwijderd. Volksvertegenwoordigers worden gekozen door de fractievoorzitter, al heel lang niet meer door het volk.Dus wat mevrouw Uitslag zegt is pagina 23 alinea 7 van het instructie- schriftje van Verhagen.Richt je gram liever op hem wees wat beleefder tegen de mensen die de rotbaan van stemvee hebben.

 • Sharron Clemons 22/12/2010 at 12:23 am Reply

  Met de shovels de kerken in, verban religieus extremisme! Alle kerken sluiten, of allerminst een pasjessysteem. Dan kunnen we over 10 jaar ,als big brother ontpopt is, in ieder geval makkelijk traceren welke van de viespeuken aan de kleintjes heeft gezeten! Ach hel, Stuur het leger erop af, de marechaussee , en laat ze knieschoten krijgen!

 • Marisol Perry 22/12/2010 at 4:49 am Reply

  Geachte mevrouw Uitslag, U heeft mij erg doen schrikken door uw optreden in Kamerbreed 4 december jl.. Ik nam aan dat uw uitspraak: de shovel door de coffeeshops, een uit de context gelichte uitspraak was. Na het beluisteren van het radioprogramma kom ik echter tot de conclusie dat u met uw uitspraken uw partij en de Nederlandse politiek in diskrediet brengt. Daarnaast voel ik mij als burger door u bedreigd. Het CDA heeft als belangrijk partijpunt: Het CDA wil graag werken aan een samenleving die gebaseerd is op gemeenschapszin en onderling vertrouwen. Een samenleving waarin culturen en religies met elkaar samenleven en niet tegenover elkaar komen te staan. Ik meen te mogen zeggen dat ik als cannabisconsument een gedoogde status heb als “subcultuur” groep. Ik vind het zeer ernstig dat u meent in de positie te staan om met dergelijke uitspraken de samenleving probeert te ontwrichten. Is dit de intentie van het CDA? Kunt u mij vertellen op welke manier u de gemeenschapszin in Nederland positief bevorderd met dergelijke uitspraken? Waarom vind u het gepast om mensen tot agressie aan te zetten? Is dit uw manier om onderling vertrouwen te scheppen en om een gesprekspartner aan tafel uit te nodigen? Mijn vertrouwen in u en de wil om een passende oplossing te vinden voor de cannabis problematiek is tot een dieptepunt gedaald. Realiseert u zich dat u de shovel wilt sturen naar duizenden medicinale gebruikers? Mensen die een officiële status hebben in Nederland, maar die (nog) niet goed geholpen kunnen worden door de overheid. Welke oplossing bied u deze groep mensen? U wilt de shovel sturen naar een ondernemersgroep die al jaren opereert in Nederland? Een groep die branche verenigingen kent en overleg organen om het onderwerp “cannabis” met de overheid en de maatschappij op een transparante manier bespreekbaar te maken. Uw shovel getuigt niet bepaald van een respectvolle houding naar deze partijen, nog van de wil om het gesprek aan te gaan met een belangengroep. Sterker nog; door uw “shovelhouding” lijkt het alsof het u niet gelukt is om u juist te informeren op een brede manier. U stelt verschillende dingen die haaks staan op de bevindingen van het Nederlandse gedoogbeleid waardoor u de Nederlands burger, dus ook mijn kinderen een onnodig risico laat lopen door een bloeiende straathandel. Als u met uw shovel gaat rijden, stelt u mijn kinderen bloot aan een groter risico om hard drugs te gebruiken. U schaadt dus de volksgezondheid op nationaal niveau, zoals onlangs in Bergen en Roosendaal is gebeurt. Natuurlijk blijft dit een inhoudelijke discussie waarin de meningen blijven verschillen. De wijze waarop u zich heeft geuit staat mijn inziens erg ver af van de “normale”manier om met elkaar om te gaan. En zeker vanuit christelijk oogpunt vind ik dergelijke formuleringen ontoelaatbaar. U schaadt de algemeen heersende opvatting dat (christelijke) omgang en het gesprek met een medemens vanuit een respectvolle houding wordt gevoerd. Juist in een tijd waarin het zo belangrijk is om begrip te hebben voor ieders mening en overtuiging, zodat we het gesprek in gang kunnen houden. Uw shovelopmerking is binnen dit kader totaal ongepast en zet mogelijk aan tot agressie. Hoogachtend, cannawizard

 • Latoya Bridges 22/12/2010 at 11:31 am Reply

  Ik heb altijd gedacht erger dan Ciska Joldersma kan niet. Dus Toch.

 • Nona Mills 23/12/2010 at 12:22 am Reply

  Waarschijnlijk is ze een ex wiet roker ofzo… ex rokers zijn veelal extreem als ze zelf zijn gestopt.. eigenlijk moet de gehele politiek een keer aan de paddos ofzo.. is goed voor ze 😉

 • John 07/09/2011 at 4:57 pm Reply

  Beste Sabine,

  Ik las uw opmerking over de shovel door alle coffeeshops. Ik heb u niet 1 keer gehoord over alcohol …. moet er niet een bom geplaatst worden in de gall en gall? of een knokploeg naar een cafe? …. ik vind uw opmerking dom, misplaatst en hypocriet …. ik bedoel, heb nooit gehoord van iemand die stoned thuiskomt en zijn vrouw in elkaar slaat …. het is wetenschappelijk bewezen dat alcohol slechter is voor het brein, de gezondheid en de sociale contacten, dan wiet ….. waarom heb ik u niet gehoord over alcohol? …. misschien omdat onderwerp niet populair is? …. met alcohol afschaffen krijgt men geen stemmen.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*