‘Invoering wietpas is aanzetten tot discriminatie’

Het invoeren van een wietpas is aanzetten tot discriminatie volgens artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht. Dat is de overtuiging van Nol van Schaik, coffeeshopeigenaar te Haarlem. Hij roept iedereen op de wietpas te weigeren: “Discriminatie deugt niet, dus de ‘Wietpas’ deugt ook niet!”

Nol van Schaik, Cannabis Bevrijdingsdag 2009 (© Gonzo Media)
Nol van Schaik, Cannabis Bevrijdingsdag 2009 (© Gonzo Media)

Onderstaande artikel verzond Van schaik vandaag aan de VOC. Eerder dit jaar organiseerde hij een landelijke coffeeshopstaking op de dag van de Tweede Kamer verkiezingen. Klik hier voor zijn website.

Invoering ‘Wietpas’ is aanzetten tot discriminatie volgens art. 137d

Artikel 137d Wetboek van Strafrecht verbiedt het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld. Om te bepalen of extremistische websites illegale content bevatten, moeten de uitingen aan dit artikel getoetst worden.

Artikel 137d Wetboek van Strafrecht, tekst per 11 november 2004:
1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Poster van de coffeeshopstaking op 9 juni 2010
Poster van de coffeeshopstaking op 9 juni 2010

Dit wil dus zeggen dat het weigeren van buitenlanders door coffeeshopmedewerkers beschouwd kan worden als discriminatie. Dit wil ook zeggen dat wij als coffeeshophouders strafbaar zijn volgens lid 2 van art. 137d, aangezien wij er een gewoonte van maken door dit als beleid te nemen. Het wil ook zeggen dat wij ons tegen de wietpas kunnen verzetten door degene die de Wietpas invoert in de coffeeshops, en zich dus schuldig maakt aan het aanzetten tot discriminatie, in dit geval minister van Justitie Ivo Opstelten, aan te klagen.

Verder is de ‘Wietpas’ tegen de EU  regel dat elke ingezetene van de EU in alle EU-landen dezelfde rechten en plichten heeft als de inwoners van het land waarin de EU-er zich bevindt. Elke Duitser of Belg zou zich op deze regel kunnen beroepen om toegang tot een Nederlandse coffeeshops te verkrijgen. Het is verder verboden om iemand het lidmaatschap van een vereniging te weigeren op grond van art.137d.

De ‘Wietpas’ is dus drie keer tegen de geldende wetten, en kan niet ingevoerd worden in Nederland.

Discriminatie deugt niet, dus de ‘Wietpas’ deugt ook niet!

Weiger de ‘Wietpas’, je hebt er recht op.

Nol van Schaik.
Coffeeshop Willie Wortel
Haarlem, NL

Comment (1)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*