Eindhoven wil coffeeshops wiet laten telen

De Eindhovense burgemeester Van Gijzel (PvdA) wil de vijftien coffeeshops in zijn stad omvormen tot besloten clubs, die namens en voor hun klanten wiet telen. Van Gijzel presenteerde vandaag zijn plan voor een pilot met het coffeeshopbeleid.

Rob Van Gijzel op de 'Wiettop' in Almere, november 2008 (© Gonzo media)
Rob Van Gijzel op de 'Wiettop' in Almere, november 2008 (© Gonzo media)

Van Gijzel meent dat zijn ‘coffeeshopclubs’ als collectief het recht hebben om namens hun leden een veelvoud van de nu gedoogde vijf planten per persoon te telen. Een redenering die in België wordt toegepast door de vereniging Trekt Uw Plant.

Eindhoven is een van de tien gemeenten die subsidie krijgt van de rijksoverheid om pilotprojecten met lokaal coffeeshopbeleid op te zetten. Geplande kosten van de Eindhovense pilot: 1,1 miljoen euro, waarvan 645.000 euro uit Den Haag en de rest uit de gemeentebegroting.

De pilot begint op zijn vroegst op 1 januari 2011 en behelst de volgende maatregelen:

-een verbod op contante betaling

-invoering van een toegangspasjessysteem

-ontwikkeling van een ‘registratie systeem voor controleerbaarheid van de verkochte hoeveelheid, waardoor het onmogelijk wordt bij verschillende coffeeshops meer dan de toegestane voorraad per dag te kopen’

-beperking maximale verkoophoeveelheid aan ‘jeugdige gebruikers’ (onder de 23 jaar) tot drie gram

-intensivering van de controle van coffeeshops

Coffeeshop De Apotheker, Eindhoven (© Gonzo media)
Coffeeshop De Apotheker, Eindhoven (© Gonzo media)

In ruil voor deze nog strengere eisen aan de coffeeshops, wil Van Gijzel een handelsvoorraad van een kilo toestaan, twee keer meer dan het huidige voorraadmaximum. Willemijn Bronzwaer, woordvoerder van de burgemeester, laat expliciet weten dat de gereguleerde teelt en de ruimere voorraad “geen onderdeel zijn van de pilot die hopelijk op 1 januari van start gaat.” Oftewel: eerst de lasten voor de shops en hun klanten en geen zicht op de lusten, te weten gereguleerde teelt.

Van Gijzel wil over zijn plannen overleg gaan voeren met het college van procureurs-generaal. De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 november over de pilot.

Klik hier voor een PDF van de brief van van Gijzel aan de gemeenteraad over de pilot d.d. 8 november 2010

Klik hier voor een PDF van het persbericht van de gemeente Eindhoven d.d. 10 november 2010

Zie ook: Eindhoven dient voorstel voor wiet-pilot in bij Hirsch Ballin (VOC-Blog, 21 juni 2010)

Zie ook: Coffeeshopplan is rampzalige haastklus (Eindhovens Dagblad, 14 juli 2010)

Comment (1)

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*