Opstelten en Schippers over cannabis en coffeeshops

De draconische plannen voor coffeeshops en cannabis van het nieuwe kabinet, moeten uitgevoerd worden door Ivo Opstelten, minister van veiligheid en Edith Schippers, minister van volksgezondheid. Wat hebben deze VVD-ers in het verleden over dit onderwerp gezegd?

Ivo Opstelten (Foto: Wikimedia)
Ivo Opstelten (Foto: Wikimedia)

Ivo Opstelten was van 1999 tot eind 2008 burgemeester van Rotterdam. In het voorjaar van 2007 presenteerde hij een nieuw beleid voor coffeeshops. Door strikte toepassing van het afstandscriterium zouden 27 van de 62 coffeeshops moeten sluiten. Het werden er uiteindelijk zestien. Een paar citaten van Opstelten:

“Het gedoogbeleid moeten we – maar dan strikt zoals we het in Rotterdam doen – overeind houden. Ik ben niet tegen een coffeeshop, ik vind alleen dat het er teveel zijn. En daarom hebben we in Rotterdam normen gesteld….. Op de CoffeeshopTop heb ik niets te zoeken. En dat geeft mij de vrijheid te doen en te laten wat ik zelf het meest effectief vindt voor onze stad.”
Begrotingsdebat Rotterdam, 13 november 2008

“Legaliseren is onzin, als je dat wilt, moet je de hele wereld veranderen. Dan moet je dus een wiettop houden bij de Verenigde Naties in New York, niet in Almere. Helemaal verbieden lukt ook niet. Ik kies dus voor gedogen, al vinden we wel dat het aantal coffeeshops flink terug moet.”
Binnenlands Bestuur, 21 november 2008

(Beeld: Comedy Central)
(Beeld: Comedy Central)

“Mijn statement hier vandaag is: Blowen is niet normaal.”
Bij de presentatie van het nieuwe Rotterdamse coffeeshopbeleid, 31 mei 2007

“We willen onze schoolgaande jeugd in bescherming nemen, en gedragsstoornissen en leerachterstanden tegengaan.”
NRC/Handelsblad, 31 mei 2007

“Dit kan ik op eigen kracht uitvoeren. De burgemeester is de enige die bevoegd is om coffeeshops te sluiten.”
Over de geplande sluiting van 27 coffeeshops nabij scholen, Reformatorisch Dagblad, 31 mei 2007

“De coffeeshops leveren een een belangrijke bijdrage aan de scheiding der markten, waardoor coffeeshops niet uitgebannen worden. Er blijft een aanbod van coffeeshops dat passend is voor een grote stad als Rotterdam met een regionale functie, zodat softdrugsgebruikers niet aangewezen zijn op illegale verkoop. (…) Blowen is niet normaal, is de boodschap van het nieuwe Rotterdamse coffeeshopbeleid.”
Brief aan de gemeenteraad over het nieuwe coffeeshopbeleid, 31 mei 2007

Edith Schippers (Foto: VVD)
Edith Schippers (Foto: VVD)

Edith Schippers werkte voor werkgeversvereniging VNO-NCW en was vanaf 2003 lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Bij de laatste verkiezingen stond ze nummer twee op de lijst. Veel uitspraken over cannabis en coffeeshops zijn van haar niet bekend. Belangrijkste uitzondering is een interview op BNR tijdens de afgelopen verkiezingscampagne. Aanleiding voor het gesprek was het pleidooi van VVD prominent Frits Bolkestein voor legalisering van alle drugs.

Het item, uitgezonden op 19 mei 2010 is via deze link in zijn geheel te beluisteren. Schippers maakte twee blunders, constateerde NRC/Handelsblad in de rubriek Verdraaide Feiten.  Hieronder de letterlijke transcriptie van het laatste deel, over cannabis en coffeeshops:

BNR: Waar bent u voor?

Schippers: “Ja, ik ben het niet de heer Bolkestein eens. Kijk, het is niet meer zo dat de kweek van wiet met zes plantjes op een balkonnetje gaat. Dat romantische beeld bestaat al lang niet meer.”

BNR: Maar dat stellen zij ook niet, zij stellen alleen: de criminaliteit die nu, omdat drugs verboden is, rondom drugs hangt kost de samenleving heel veel geld. Politie en justitie kunnen zich beter met iets anders bezig houden, als we dit gewoon reguleren. En je zult zien dat de verslavingsproblematiek daardoor niet toeneemt. Nou, tel uit je winst.

Schippers: “Ja, maar omdat die kweek al lang niet meer gaat met die romantische potjes op het balkon, maar echt in handen is van harde criminaliteit…”

BNR: Ja, omdat het verboden is, hè?

Schippers: “… als je daarbij ziet dat 85 procent van wat er gekweekt wordt in Nederland geëxporteerd wordt naar het buitenland, dan moet je er niet aan denken dat wij dat in Nederland vrijgeven als klein eilandje in een heel grote wereld waar dat verboden is. Ik denk dat alle mais- en tarwevelden in Nederland rap plaats zullen…”

BNR: Met alle respect, maar het klinkt niet als een sluitende redenering

Schippers: “Maar ik maak hem ook niet af, omdat u mij onderbreekt. Als je in Nederland dat vrijgeeft, dan zul je zien dat alle mais- en tarwevelden vervangen worden door wietvelden, omdat wij een enorme exporteur, nog veel groter, gaan zijn. Omdat je hier gewoon kunt kweken zonder opgepakt te kunnen worden en in het buitenland kan dat niet.”

BNR: Maar dan heb je het over de export, het gaat toch om binnenlands gebruik? We kunnen het toch voor onszelf zo regelen dat het hier in Nederland gebruikt mag worden en dat je dan niet wordt vervolgd, zoals dat nu voor softdrugsgebruik ook gebeurt?

Schippers: “Nee, voor softdrugsgebruik wordt je niet vervolgd. Maar voor de kweek… en 85 procent gaat al naar het buitenland, dus dat betekent al dat maar vijftien procent voor de eigen markt is. Kun je nagaan als wij het enige land zijn.”

BNR: Ik heb weleens zo’n kweker gesproken en die zei: ik hoop dat het nooit gelegaliseerd wordt, die achterdeur, want dan verdien ik er niks meer aan.

Schippers: “Nou, ik heb weleens de politieman gesproken die in Nederland verantwoordelijk is voor die handel en die kweek in softdrugs en ik ben echt van mijn stoel gevallen wat voor harde criminaliteit daarmee samenhangt.”

BNR: Maar het zit toch ook in de criminele sfeer? Als je het vrijgeeft, zit het niet meer in de criminele sfeer.
Schippers: “Ja maar we zijn toch geen eiland in de wereld? We hebben open grenzen, als wij als enige land in de wereld dat toestaan, dan wordt heel Nederland toch gewoon één grote wietplantage?”

BNR: Maar u noemt dus een praktisch bezwaar, geen principieel bezwaar.

Schippers: “Nee, maar de wereld bestaat niet alleen uit principiële discussies. Kijk, als de hele wereld…”

BNR: Dan gaan we even naar de hard drugs, u bent iemand die zich hard maakt voor het zelfbeschikkingsrecht van mensen, een volwassen mens kan zelf zijn keuzes maken, maar hij mag dus niet zelf bepalen of hij hard drugs neemt?

Schippers: “In Nederland is het zo dat gebruik van hard drugs en gebruik van soft drugs is al helemaal niet strafbaar.”

BNR: Nou… nee, gebruik niet, maar bezit wel. Bezit van hard drugs is strafbaar.
Schippers: “Nee, nee, bezit voor eigen gebruik is niet strafbaar. En dat komt omdat we in Nederland deze kwestie benaderen vanuit een medische invalshoek. We kijken dus in Nederland of je… je kan zelfs…

BNR: Zegt u dat het bezit van hard drugs niet strafbaar is in Nederland?

Schippers: “Voor eigen gebruik niet.”

BNR: Ja, dat komt omdat.. ze treden er niet tegen op als het een paar gram is.

Schippers: “Voor eigen gebruik kun je in Nederland dus gewoon hard drugs en soft drugs op zak hebben. Waar het natuurlijk om gaat is die hele grote criminaliteit er omheen en die enorme overlast daar omheen. En als u denkt dat dat een probleem is wat je door eigengereid beleid in Nederland…”

BNR: Dat denk ik niet, dat denkt uw eigen grijze wijze leider.

Schippers: “Ja, ik heb daar zeer veel respect voor, maar ik ben het hier niet met hem eens. En ik denk dus als je denkt dat je dat in Nederland een beetje in je eentje kan oplossen door hier een vrijhaven te zijn in de wereld, dan trek je het tuig van de wereld aan wat zich hier in Nederland vestigt en hier gewoon een exportbedrijf gaat beginnen. Daar heb ik helemaal geen trek in.”

BNR: Maar je zou kunnen zeggen: als je het in Nederland reguleert, dan hou je heel veel justitiecapaciteit over om juist die export aan te pakken.

Schippers: “Maar dat hebben we toch met de softdrugs gedaan, je ziet dat in coffeeshops. Er is nog wel iets aan de hand, nog een zaakje aan de hand met softdrugs, dat het niet meer zo soft is dan het twintig, dertig jaar geleden was. Toen was het veel minder verslavend dan nu.”

BNR: Maar u wil het alleen maar over de veiligheid hebben, terwijl Bolkestein en de zijnen het juist hebben over de andere kanten die eraan zitten, namelijk: het recht om daar zelf over te kunnen beslissen en de besparing die dat oplevert.

Schippers: “Maar het recht om daar zelf over te beslissen, dat hebben we al. Want iedereen boven de 16 jaar kan naar een coffeeshop gaan en kan daar wiet kopen. En het vrijgeven van softdrugs, want daar hebben we het hier dus over, van de kweek van softdrugs, dat is dus niet nodig om dat op te lossen. Want dat probleem hebben we niet, want we hebben in Nederland legale coffeeshops, daar zijn we bekend voor over de hele wereld.”

BNR: Maar dan blijft de VVD dus, in de woorden van Bolkestein, een steunpilaar van de drugsmaffia.

Schippers: “Nee. Nee, als wij het vrijgeven -want we zitten een beetje in een cirkel te redeneren- als we het vrijgeven, dan worden we het afvoerputje van de wereld, want dan krijgen wij hier de hele wereldkweek, die hier legaal kan kweken en uitvoeren, die krijgen wij hier in Nederland. En daar bedank ik voor.”

BNR: Maar het klopt wel dat hier binnen de VVD verschillend over wordt gedacht, hè?

Schippers: “Dat blijkt wel, wij hebben heel veel leden en die hebben allemaal een mening.”

BNR: Maar ook binnen de fractie, toch?

Schippers: “We hebben een verkiezingsprogramma waarin staat dat wij de coffeeshops niet verbieden, maar ze wel verder reguleren met een pasjessysteem, zodat wij voorkomen dat wij met name in grensstreken enorm veel mensen uit andere landen hebben die hier hun wiet kunnen halen en daar heel veel overlast door geven in die plaatsen.”

BNR: Goed, wij laten het hierbij, want wij hebben al heel lang gesproken. Vriendelijk dank Edith Schippers, de nummer twee van de VVD.

Comments (2)

 • Ren78 15/10/2010 at 8:15 pm Reply

  “Father, Forgive them, for they don’t know what they are doing…”

 • Peppe 16/10/2010 at 5:09 pm Reply

  They know very good this that they are doing, but
  the fascism and the moralist are stronger than the logic.
  This governement have only a goal: rape and destroy freedom and democracy.
  When this country will be destroyed they will be not sorry, in fact they will be happy!
  They will play the harp of the joy, just so as did Emperor Nero while Rome was burning.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*