Nieuw kabinet schrapt onderscheid hard en soft drugs

  • SHARE:
  • Tweet this

September 30th, 2010 | 17:50
Door webmaster

Zoals verwacht zet het nieuwe kabinet in op meer repressie als het gaat om cannabis. Coffeeshops worden besloten clubs, enkel toegankelijk voor inwoners van Nederland,  ‘op vertoon van een clubpas’. En het kabinet wil komen ‘tot aanpassing van het onderscheid tussen harddrugs en softdrugs’.

bruin1Op pagina 40 van ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’, het concept regeer-akkoord van het meest rechtse kabinet sinds de tweede wereldoorlog, staan de plannen voor het drugsbeleid:

Overlast en criminaliteit die verband houden met prostitutie en de handel in verdovende middelen worden teruggedrongen.

* Coffeeshops worden besloten clubs die alleen voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk zijn op vertoon van een clubpas.

www.druguserpeaceinitiative.org

www.druguserpeaceinitiative.org

* Er komt een afstand van tenminste 350 meter tussen scholen en coffeeshops.

* De minister verscherpt het landelijk beleid en ziet erop toe dat gemeenten het afstandscriterium en de overige relevante delen van het landelijk beleid in hun vergunningen handhaven.

* Het kabinet komt met voorstellen zwaardere straffen te stellen op de (voorbereiding van) in- en uitvoer, teelt en (georganiseerde) handel van drugs en tot aanpassing van het onderscheid tussen harddrugs en softdrugs.

De speekseltest heeft het regeerakkoord ook gehaald, op pagina 42:

Zodra de speekseltests naar drugs betrouwbaar zijn, worden deze ingezet om het gebruik van drugs in het verkeer terug te brengen.

Als Rutte, Verhagen en Wilders zich werkelijk aan deze belofte houden, wordt de speekseltest niet ingevoerd: de test is allesbehalve betrouwbaar. En wat de andere maatregelen betreft: thuisdealers en drugsrunners gaan gouden tijden tegemoet, cannabis blijft Nederlands meest ongecontroleerde product en de georganiseerde criminaliteit lacht in zijn vuistje. De war on drugs als rechtse hobby.

Klik hier voor een PDF van het concept-akkoord.

Klik hier voor een interview met Marc Josemans, voorzitter van de Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht, over de kabinetsplannen op BNR.

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.