Bezuinigen op justitie? Hef eindelijk het cannabisverbod op!

VOC_logo_naam_voluitPersbericht, 21 september 2010

Regulering van cannabis levert volgens het ministerie van financiën 420 miljoen euro per jaar op. De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod dringt er bij de politiek op aan deze optie serieus te bespreken. Woordvoerder Joep Oomen: “We moeten eindelijk stoppen met gedogen en een beleid voeren dat te handhaven is.”

Het bedrag van 420 miljoen is dit jaar becijferd door de ambtelijke werkgroep Veiligheid en Terrorisme van het ministerie van financiën. Een einde aan de jacht op wietplantjes zou jaarlijks 160 miljoen besparen aan inzet van politie en justitie en 260 miljoen opleveren aan accijns. Een voorzichtige schatting: professor Rigter van de Erasmus Universiteit Rotterdam berekende eerder dat handhaving van het drugsverbod ons land in 2003 zo’n 1,6 miljard euro kostte (Addiction, Volume 101-3, maart 2006).

Harm Brouwer, topman van het Openbaar Ministerie, luidde recent de noodklok over de bezuinigingen op justitie. De pakkans voor criminelen zal hierdoor dalen, net als het veiligheidsniveau voor de burger. Tegen deze achtergrond vindt de VOC het onbegrijpelijk dat regulering van cannabis door de politiek niet eens wordt overwogen. Woordvoerder Joep Oomen: “Elke bezuiniging door een overheid die het cannabisverbod in stand houdt is ongeloofwaardig. We moeten eindelijk stoppen met gedogen en een beleid voeren dat te handhaven is.”

Regulering van de achterdeur, de aanlevering van de coffeeshop, is niet alleen wenselijk vanwege de dreigende bezuinigingen op justitie en politie. Er bestaat brede consensus dat het cannabisbeleid aan modernisering toe is. Nu regeert de willekeur omdat lokale overheden bij gebrek aan duidelijkheid uit Den Haag zelf het beleid vormgeven. De explosie van GHB-gebruik en drugshandel op straat in West Brabant na de sluiting van alle coffeeshops in Roosendaal en Bergen op Zoom, laat zien hoe funest dat uit kan pakken.

Internationaal is de tijd rijp voor een fundamenteel debat over het ineffectieve en geldverslindende cannabisverbod. Op 2 november stemt Californië over een wetsvoorstel om bezit, teelt en gebruik van cannabis te legaliseren. Portugal legaliseerde in 2001 gebruik en bezit van alle drugs, Tsjechië deed hetzelfde per 1 januari van dit jaar. Nederland voert een achterhoedegevecht tegen cannabis ten koste van de veiligheid van haar burgers, die in meerderheid voorstander van legalisering zijn.

Meer informatie over de VOC vind u op onze website www.voc-nederland.org
U kunt u ook contact opnemen met de volgende VOC-woordvoerders:

Derrick Bergman   telefoon: 040-2572818     mail: d.bergman@gonzomedia.nl
Freek Polak              telefoon: 0630-182408     mail: fpolak@planet.nl

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*