Telegraaf: rechts kabinet scherpt drugsbeleid aan

Het beoogde rechtse kabinet CDA-VVD, gedoogd door de PVV, gaat het drugsbeleid aanscherpen. Dat meldt De Telegraaf vandaag. Er komt onder meer een landelijk pasjessysteem voor coffeeshops.

Telegraaf_08092010_DrugsbelOnder het kopje ‘Drugsbeleid aangescherpt’ meldt de krant van wakker Nederland op pagina 3:

“Daarnaast komt er een aanscherping van het drugsbeleid. De in- en uitvoer van softdrugs moet voortaan net zo hard worden aangepakt als de in- en uitvoer van harddrugs. Bovendien wordt er landelijk een pasjessysteem ingevoerd voor coffeeshops om buitenlands drugstoerisme aan banden te leggen.”

Op 30 augustus riep de VOC de Tweede Kamer op na  2½ jaar uitstel eindelijk te debatteren over het cannabisbeleid. In een brandbrief aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet hekelt Freek Polak namens de VOC de steeds verder opgevoerde repressie. Citaat: “Daarbij wordt bewust gekozen voor de aanpak van randverschijnselen en niet van het probleem zelf. Een heilloze weg: recente ervaringen in Bergen op Zoom en Roosendaal laten opnieuw zien dat repressie en zero tolerance meer kwaad dan goed doen.”

Ondertussen wordt het werkelijke probleem, de illegale aanlevering van de coffeeshops, buiten beschouwing gelaten. Invoering van verplichte pasjes voor elke coffeeshopbezoeker zal overlast veroorzaken en illegale dealers en drugsrunners een nog beter belegde boterham opleveren. Daarnaast betekent zo’n verplichte pas discriminatie van cannabisconsumenten ten opzichte van consumenten van alcohol en tabak, roesmiddelen met grotere gezondheidsrisico’s. Door de te verwachten toename van cannabisverkoop in het illegale circuit zal de scheiding van de markten van soft en hard drugs nog verder onder druk komen te staan.

Een week geleden berichtte NRC/Handelsblad:
Man_made_beer_God_made_grass_T_shirt“In internationale vergelijkingen staat het zuipen van Nederlandse kinderen aan de top. De Gelderse kinderarts R. Engels legde nog eens de schadelijke werking uit van alcohol op het tienerbrein. Dat groeit langer door dan altijd werd gedacht, zelfs tot het 24e jaar. Het slempen van tieners remt de ontwikkeling van de hippocampus en de amygdala voor het geheugen, zelfbeheersing en het denken op de lange termijn. Na wat biertjes vergeet een leerling al snel het huiswerk van die avond. Deze alarmerende wetenschappelijke vondsten zouden aanleiding moeten zijn voor verhoging van de drinkleeftijd tot achttien jaar. (…) Maar dankzij een effectieve lobby van Heineken en co heeft de Kamer dat nooit aangedurfd. Het bederven van tienerbreinen past niet bij een kennissamenleving, maar er wordt wel geld mee verdiend.”

Over het alcoholbeleid van een nieuw rechts kabinet is vooralsnog niets uitgelekt.
Het doet denken aan dat liedje van Joop Visser, ‘Heineken is een harddrugdealer’:

Laat je toch niet belazeren, laat je toch niet verneuken
Heineken is een harddrugdealer
En zolang de Haagse hufters liever hennep strafbaar stellen
Zit Heineken schijnheilig thuis
En telt zijn centen

Comments (2)

  • Peter Cohen 08/09/2010 at 9:03 pm Reply

    Alcohol is afschuwelijk, het vernietigd de hersenen, net als cannabis dat volgens Italiaans onderzoek zwarte gaten maakt in specifiek delen van het brein. Ik kan er niet genoeg van krijgen, van dat hersen gedoe. Op de 1 of andere manier is schelden en dreigen met hersen jargon verlichtend, het verrijkt het gevoels leven.

  • Martijn 09/09/2010 at 6:58 pm Reply

    Onzin, cannabis vernietigd geen hersencellen, maar stimuleert je hersenen juist om nieuwe hersencellen aan te maken. Een zeer groot verschil! Alcohol vernietigt inderdaad hersencellen en is niets meer dan puur vergif.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*