Job Cohen, Spinoza en Obama over drugs en prohibitie

Volledig bijgewerkt en opgefrist: de afdeling Citaten van de VOC-website. Inspirerende uitspraken over drugs en prohibitie uit heden en verleden, van Spinoza tot Pim Fortuyn en Dries van Agt.

Klik hier om naar de afdeling Citaten over drugs en prohibitie te gaan.

Een kleine greep:

© Gonzo media
© Gonzo media

“There is something very special about illegal drugs. If they don’t always make the drug user behave irrationally, they certainly cause many non-users to behave that way.”
Lester Grinspoon & James B. Bakalar, ‘Marihuana, the Forbidden Medicine’

“Op veel plaatsen vormen de coffeeshops een nuttige voorziening voor de cannabisconsument die niet echt problemen veroorzaken.”
‘Geen deuren maar daden’, rapport Adviescommissie Drugsbeleid Van de Donk

“Laten we blij zijn met elkaar! Laten we optimistisch zijn! Laten we zeggen: Nederland kan het weer! Die VOC-mentaliteit: over grenzen heen kijken, dynamiek! Toch?”
Jan Peter Balkenende, Algemene Beschouwingen 2006

“Het echte probleem met het gedoogbeleid is dat productie en aanvoer van softdrugs verboden zijn en daarmee per definitie de criminaliteit bevorderen. Dat los je niet op door coffeeshops te sluiten.”
Job Cohen, Gastenblog Pauw & Witteman, februari 2010

“I think that the war on drugs has been an utter failure. And I think that we need to rethink and decriminalize our marijuana laws.”
Barack Obama

“Want alle wetten, die zonder enig ongelijk van een ander geschonden konnen worden, verstrekken tot spot: en ‘t is ‘er zo verre af dat zy de lusten en begeerlijkheden der menschen zouden breidelen, dat zy, in tegendeel, tegen de zelfden aanspannen: want wy trachten altijt naar ‘t geen, dat verboden is, en begeren dat, ‘t welk aan ons geweigert word. Aan de ledige menschen ontbreekt ook nooit vernuft, om die wetten te leur te stellen, die van dingen opgerecht worden, de welken men niet volstrektelijk kan beletten; gelijk ‘er zijn de maaltijden, spelen, verçieringen, en andere diergelijke dingen, daar af d’ overdaat alleen quaat is, en die naar yders staat en middelen geacht moeten worden: in voegen dat men zulks door geen algemene wet kan bepalen.”
Baruch Spinoza (1632-1677)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*