Brief Klink aan Tweede Kamer over voortgang drugsbeleid

De langverwachte drugsnota zal worden opgesteld door het nieuwe kabinet, schrijft demissionair minister Ab Klink in een brief aan de Tweede Kamer van 12 juli. Pilotprojecten met lokaal coffeeshopbeleid moeten deze zomer al van start gaan, maar experimenteren met een grotere handelsvoorraad is niet toegestaan.

Ab Klink (Foto: Hadewych Veys / VWS)
Ab Klink (Foto: Hadewych Veys / VWS)

Klink (CDA), demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, schreef de brief mede namens zijn collega’s van justitie, binnenlandse zaken en jeugd. Hij beschrijft hoe het demissionaire kabinet in de komende periode verder gaat met het drugsbeleid. In aansluiting op de zogenaamde Hoofdlijnenbrief van september 2009 noemt Klink drie punten waarop het coffeeshopbeleid de komende jaren gericht zal zijn:

-‘kleinschaligheid en de lokale gebruiker’
-‘de beheersing van het aantal coffeeshops (de lokale situatie is daarbij leidend)’
-‘meer aandacht voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in relatie tot de coffeeshop’

Het kabinet gaat door met de ‘coffeeshoppilots’, waarvoor in totaal vijftien gemeenten een voorstel hebben ingediend. Die voorstellen worden op dit moment beoordeeld. Ernst Hirsch Ballin (CDA), demissionair minister van binnenlandse zaken, wil dat de pilots ‘nog deze zomer’ van start gaan.

© Gonzo media
© Gonzo media

Gemeenten wisten al dat experimenten aan de achterdeur afgekeurd zouden worden, maar er blijkt nog een taboe te zijn: de 500 grams voorraadregel voor coffeeshops. Klink: “Elementen van pilots die niet passen binnen de bestaande regelgeving, zoals het experimenteren met een grotere handelsvoorraad, komen niet in aanmerking voor ondersteuning.”  Het was nota bene de commissie Van de Donk (ook CDA) die in haar advies aan het kabinet pleitte voor bijstelling van de onwerkbare voorraadregel. Citaat uit dit advies, ‘Geen deuren maar daden’, pagina 44-45:

“Ten derde ligt er het probleem van de hanteerbaarheid van de maximering van de handelsvoorraad op een halve kilo; hierover is zowel van de zijde van de coffeeshopbranche als de kant van de handhavers (politie, openbaar ministerie, belastingdienst) gewezen op het problematisch karakter hiervan. Dit zal niet veranderen als het bestaan van erg grote coffeeshops en de toestroom van drugstoeristen wordt tegengegaan – ook dan zal er, afhankelijk van de lokale situatie, een variatie in kleinere en grotere shops bestaan. (…) Overwogen kan worden, nu de commissie meent dat de strafrechtelijke handhaving aanscherping verdient, de regels over de maximum hoeveelheid zodanig bij te stellen dat de driehoek daarbij ruimte tot manoeuvreren heeft.”

Met dit nieuwe taboe beperkt het kabinet de ruimte van lokale overheden nog verder en handhaaft zij een absurde regel, die geen enkel redelijk doel dient. En de coffeeshoppilots? Die zijn door Den Haag overbodig gemaakt, nog voordat ze begonnen zijn.

Klik hier voor een PDF-versie van de brief, d.d. 12 juli 2010.

Comment (1)

  • nol 22/07/2010 at 11:37 am Reply

    demissionair, maar de doctrine gaat door…..

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*