Advies aan Bram Bakker: steek er eens eentje op!

Opnieuw forse kritiek op de stelling van psychiater en zelfverklaard verslavingsdeskundige Bram Bakker dat cannabis de gevaarlijkste drug is. De Volkskrant publiceert vandaag een messcherpe repliek van arts Peter Warnaar, die geen spaan heel laat van Bakker’s beweringen.

Eerder drukte de Volkskrant al een brief van VOC-er Derrick Bergman af (klik hier voor PDF-versie). Hieronder de tekst van de brief van arts en auteur Peter Warnaar, verschenen in de Volkskrant van 17 juli 2010. Uit beide brieven verwijderde de redactie een aantal zinnen; scroll naar beneden voor de oorspronkelijke versie.

Bram Bakker (Foto Wikimedia)
Bram Bakker (Foto Wikimedia)

Genotmiddelen
Op de U-pagina van 3 juli betoogt collega Bram Bakker dat cannabis de gevaarlijkste drug is en verboden moet blijven. Dat een commissie van deskundigen cannabis als minder gevaarlijk heeft bevonden dan bijvoorbeeld alcohol ‘zegt hem niet zoveel’. Dat vind ik toch wel een wat wonderlijk standpunt en hij onderbouwt dat al even wonderlijk, namelijk door te wijzen op ‘het toenemend aandeel van cannabis’. Hij bedoelt waarschijnlijk het procentueel toenemen van het aandeel in de oorzaken van psychosen. Dat heeft echter niets te maken met de rangorde van gevaarlijkheid in de thans bekende psychotrope stoffen.

Verder beweert Bakker dat als het verbod wordt opgeheven de problemen zullen toenemen. Dat is pure speculatie en bovendien niet waarschijnlijk. Dat cannabis een gevaarlijke stof bevat, vooral voor jonge mensen en hen die aanleg hebben voor schizofrenie en borderline stoornissen ben ik geheel met Bakker eens. Dat een verbod hiervoor de oplossing zou zijn, lijkt mij een onjuiste en ongewenste conclusie.

▪ Ten eerste is een dergelijke maatregel onethisch. De Staat is er (onder andere) voor om de burgers tegen elkaar te beschermen, niet de burgers tegen zichzelf.
▪ Ten tweede is de maatregel ineffectief, strenge vervolging zoals in de Verenigde Staten heeft niet geleid tot afnemend gebruik.
▪ Ten derde werkt het verbieden van genotmiddelen de misdaad in de hand; ten gevolge van het verbod gaan er grote bedragen in om zodat omkoping aan de orde van de dag is. Corruptie neemt toe, alsmede gewapende overvallen. Ook de kleine misdaad zal toenemen alsmede overbelasting van politie- en gevangenispersoneel.
▪ Ten vierde neemt ook de minachting voor de wet toe. Een wet die burgers vervolgt wegens het gebruik van alcohol of zelfs onschuldiger middelen, wordt terecht geminacht en ontdoken. Dit werkt ontwrichtend en bevordert de volksgezondheid niet. De enigen die blij zullen zijn met Bakkers mening zijn de grote drugshandelaren.

Cannabis werkt door het losmaken van associatieve netwerken in de hersenen en de psyche. Vanzelfsprekende opvattingen en (voor-)oordelen worden als futiel en lachwekkend ervaren. Dat kan heel schadelijk zijn voor een jong brein dat nog geen vaste persoonlijkheid heeft ontwikkeld of genetisch slecht is toegerust. Het kan echter heel gezond zijn voor een wat vastgeroeste persoonlijkheid die het eigen associatieve netwerk van normen en opvattingen te zeer heeft vastgezet in niet geheel reële overtuigingen. Zo gezien zou ik collega Bakker willen aanraden er eens eentje op te steken. Het zou, denk ik, zijn werk nog meer inhoud geven.

Edith Ringnalda spreekt het publiek toe op Cannabis Bevrijdingsdag 2010 in het Amsterdamse Westerpark (© Gonzo media)
Edith Ringnalda tijdens op Cannabis Bevrijdingsdag 2010 in het Amsterdamse Westerpark (© Gonzo media)

P. Warnaar, Ansen
arts, auteur

Op de website van Edith Ringnalda verscheen al op 12 juli de volledige, niet ingekorte tekst van Warnaar’s brief: de verwijderde woorden en zinnen zijn in onderstaande versie vet gemaakt:

From: P. Warnaar
To: volkskrant
Sent: Tuesday, July 06, 2010 8:14 PM
Subject: t.a.v. opinie en debat

In de Volkskrant van zaterdag 3 juli betoogt collega B. Bakker opnieuw dat cannabis de gevaarlijkste drug is en verboden moet blijven. Dat een commissie van deskundigen cannabis als minder gevaarlijk heeft bevonden dan bv alcohol “zegt hem niet zoveel”. Dat vind ik toch wel een wat wonderlijk standpunt en hij onderbouwt dat al even wonderlijk, nl door te wijzen op “het toenemend aandeel van cannabis”. Hij bedoelt waarschijnlijk het procentueel toenemen van het aandeel in de oorzaken van psychosen. Dat heeft echter niets te maken met de rangorde van gevaarlijkheid in de thans bekende psychotrope stoffen.
Verder beweert Bakker dat als het verbod wordt opgeheven de problemen zullen toenemen. Dat is pure speculatie en bovendien niet waarschijnlijk.
Dat cannabis een gevaarlijke stof bevat, vooral voor jonge mensen en hen die aanleg hebben voor schizofrenie en borderline stoornissen ben ik geheel met Bakker eens. Dat een verbod hiervoor de oplossing zou zijn lijkt mij een onjuiste en ongewenste conclusie.
Ten eerste is een dergelijke maatregel onethisch. De Staat is er (o.a.) voor om de burgers tegen elkaar te beschermen, niet de burgers tegen zichzelf. Ten tweede is de maatregel ineffectief, strenge vervolging zoals in de USA heeft niet geleid tot afnemen van het gebruik. Ten derde werkt het verbieden van genotmiddelen de misdaad in de hand; er gaan ten gevolge van het verbod zulke grote bedragen om in de handel ervan dat omkoping aan de orde van de dag is. Corruptie bij ambtenaren van douane, politie en burgerlijk bestuur neemt toe, alsmede gewapende overvallen. Ook de “kleine” misdaad neemt toe en overbelasting van opsporing en gevangeniswezen. Ten vierde neemt ook de minachting voor de wet toe. Een wet die burgers doet vervolgen wegens het gebruik van alcohol of zelfs onschuldiger middelen wordt terecht geminacht en ontdoken.
Dit alles werkt ontwrichtend op de maatschappij en bevordert de volksgezondheid niet. Het is mij een raadsel hoe collega Bakker zich zo heeft laten meeslepen in een ideeënstroom waarbij het verbieden van een genotmiddel als oplossing wordt gezien voor de schadelijke effecten op sommige kwetsbare gebruikers.
Dat heeft toch nog nooit gewerkt?

De enigen die blij zullen zijn met Bakkers mening zijn de grote drugshandelaren. Hiermee wil ik uiteraard niet suggereren dat zij hem financieel tegemoet zijn gekomen, maar ik hoop dat deze gedachte hem tot enige voorzichtigheid maant in zijn opvattingen.
Cannabis werkt door het losmaken van associatieve netwerken in de hersenen en de psyche. Vanzelfsprekende opvattingen en (voor)oordelen worden als futiel en lachwekkend ervaren. Dat kan heel schadelijk zijn voor een jong brein dat nog geen vaste persoonlijkheid heeft ontwikkeld of genetisch slecht is toegerust voor de synthese daarvan. Het kan echter ook heel gezond zijn voor een wat vastgeroeste persoonlijkheid die het eigen associatieve netwerk van normen en opvattingen te zeer heeft vastgezet in niet geheel reële overtuigingen. Zo gezien zou ik collega Bakker willen aanraden er eens eentje op te steken. Het zou, denk ik, zijn werk nog meer inhoud geven.

P.Warnaar, arts, auteur
Ansen

Klik hier voor de volledige brief van VOC-er Derrick Bergman over Bram Bakker op de website van DC Lama
Klik hier voor een PDF van de ingekorte versie, gepubliceerd in de Volkskrant van 26 juni 2010

Klik hier voor het artikel ‘Het geval Bram Bakker’ uit HP/De Tijd #8, januari 2005  (inclusief reacties)

Comments (2)

  • yvonne 21/09/2010 at 10:52 am Reply

    Ik ben het toevallig wel eens met Dhr. Bakker,je kind zal maar aan deze troep zitten,en aan al die andere shitbende! Mijn kind gaat naar de klote en ik kan alleen maar toekijken,want je krijgt in dit klote land niet enige medewerking,als je om hulp vraagt.Nee, ze zien ze liever afglijden,waar gaan we heen met onze kinderen.er zijn er meer verslaafd,dan niet verslaafd.Op elke hoek van de straat staan ze te dealen.En daar is de overheid nog trots op ook.Nou ze moeten zich diep schamen.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*