Advies aan Europees Hof: Maastricht mag toeristen uit coffeeshop weren

  • SHARE:
  • Tweet this

July 16th, 2010 | 12:10
Door webmaster

De gemeente Maastricht mag niet-Nederlanders de toegang verbieden tot coffeeshops. Dat staat in een advies van advocaat-generaal Yves Bot aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, dat op 15 juli openbaar is gemaakt.

De twee coffeeshopboten aan de Maas: Mississipi en Smoky (©Gonzo media)

De twee coffeeshopboten aan de Maas: Mississipi en Smoky (© Gonzo media)

Cannabis is overal in de Europese Unie verboden, schrijft Bot in zijn advies en valt daarom niet onder het vrije verkeer van goederen en diensten. Bovendien mogen EU-lidstaten zelf beslissen wat nodig is om de openbare orde in hun land te handhaven. Bot: “Het drugstoerisme is een reële en ernstige bedreiging van de openbare orde in Maastricht en daarom mogen niet-Nederlanders worden uitgesloten om de bewoners van Maastricht zelf te beschermen tegen overlast. Bovendien gaat achter het drugstoerisme de georganiseerde misdaad schuil en dat bedreigt de hele EU. Ieder land verplicht er zich toe om de drugshandel te bestrijden. De maatregel van Maastricht past in dat kader.”

Presentatie "Limburg trekt z'n grens" op 12 mei 2009. V.l.n.r.: Ernst Hirsch Ballin, Gerd Leers, Guusje ter Horst en Annemarie Jorritsma (© Gonzo media)

Presentatie "Limburg trekt z'n grens" op 12 mei 2009. V.l.n.r.: Ernst Hirsch Ballin, Gerd Leers, Guusje ter Horst en Annemarie Jorritsma (© Gonzo media)

Voor de duidelijkheid: het gaat hier om een advies, niet om een beslissing van het Europese Hof. Bot gaf zijn visie op aanvraag van de Raad van State, die wil weten of het uitsluiten van buitenlandse bezoekers toegestaan is volgens de regels van de Europese Unie. Een woordvoerder van de gemeente Maastricht reageerde voorzichtig positief in NRC/Handelsblad: “Als het doorgaat, zou dit ons enorm kunnen helpen bij het bestrijden van de overlast en het bevorderen van de openbare orde en leefbaarheid in de wijken waar zich coffeeshops bevinden.” Marc Josemans, eigenaar van coffeeshop Easy Going en voorzitter van de VOCM (Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht), spande het beroep bij de Raad van State aan. Tegen het ANP verklaarde hij dat het advies “er niet goed uit ziet”. Het weren van buitenlandse gasten is en blijft voor Josemans discriminatie en hij gaat er nog steeds van uit dat de Raad van State het hiermee eens zal blijken.

Joep Oomen, Cannabis College, juni 2010 (© Gonzo media)

Joep Oomen (© Gonzo media)

De VOC is principieel tegen uitsluiting van niet-Nederlandse bezoekers en vraagt zich af of zo’n maatregel echt zal helpen om overlast te verminderen. Bestaande problemen kunnen volgens de VOC alleen doeltreffend worden aangepakt als het verbod op cannabis wordt opgeheven. VOC-er Joep Oomen, zelf woonachtig in Antwerpen: “Het wachten is nu op het eerste datingbureau voor toeristen die graag samen met een Maastrichtenaar naar de coffeeshop gaan…”

Zie ook: ‘Maastricht mag drugstoeristen weren’ (NU.nl, 15 juli 2010)

Zie ook: Maastricht mag toegang tot coffeeshops verbieden aan niet-Nederlanders (Vandaag.be, 15 juli 2010)

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.