Bolkestein (VVD) en Borst (D66): Red het land, sta drugs toe

Alle drugs moeten worden gelegaliseerd. Dat bepleit VVD-coryfee Frits Bolkestein vandaag in een opinieartikel in NRC/Handelsblad. Het stuk is mede ondertekend door onder meer ex-VWS minister Els Borst (D66) en hoogleraar strafrecht Theo de Roos.

Red_het_land_sta_drugs_toe
© Hajo / NRC/Handelsblad

“Het verbod op drugs kost miljarden: het leidt tot misdaad en is slecht voor de volksgezondheid. Hef het op.” Zo luidt het kernachtige intro van het vandaag gepubliceerde artikel, waarin alle argumenten keurig op een rijtje worden gezet.

Klik hier voor een PDF van het artikel

Klik hier voor expertdiscussie op NRC-site

De schrijvers constateren dat alle bezuinigings-opties die de ambtelijke werkgroepen onlangs hebben doorberekend pijn zullen gaan doen.
Op eentje na:

“Er is één optie die een weldadige opluchting zou zijn: regulering van drugs. Onder regulering van drugs verstaan wij het toestaan van productie en verkoop onder voorwaarden gericht op een zo gering en veilig mogelijk gebruik. Regulering is echter een kolossaal taboe, en hoewel het kabinet had verklaard dat voor de heroverwegingen geen taboes zouden gelden, heeft de desbetreffende werkgroep ‘veiligheid’ zijn vingers er nauwelijks aan durven branden.”

Je zou bijna zeggen dat Bolkestein en de andere ondertekenaars op 3 mei naar het Cannabis Tribunaal hebben gekeken via internet. Centrale stelling van dat Tribunaal: het verbod op cannabis is schadelijk voor de Nederlandse samenleving en moet zo snel mogelijk worden opgeheven.
En wat schrijven Bolkestein c.s.:

“Al ruim veertig jaar zijn drugs verboden. Maar het gebruik is groter dan ooit en niets wijst er op dat het verbod werkt. Wél staat als een paal boven water dat het verbod schade veroorzaakt. De ongehoorde omvang daarvan dringt echter nauwelijks tot de publieke opinie door.”

Na een opsomming van een groot aantal soorten van criminaliteit die nu door het drugsverbod mogelijk worden gemaakt en in stand gehouden, constateren de auteurs:

“Deze -ook letterlijk- ongehoorde feiten zijn de grote afwezigen in het drugsdebat. En, even verbijsterend, in het debat over veiligheid. Iedereen die zich zorgen maakt over veiligheid zou zich moeten afvragen of er geen alternatief is voor het drugsverbod. Het verbazingwekkende is echter dat juist crimefighters verbeten vasthouden aan het verbod. Beseffen zij niet dat ze zich tot steunpilaren van de drugsmaffia maken?
Kan het beter? Zeker, en dat is bewezen. Het dertigjarige experiment met de verkoop van cannabis via coffeeshops is uniek. Regulering van deze drug heeft niet geleid tot meer gebruik, noch van cannabis, noch van andere drugs.”

Knoopt u het goed in uw oren, heren Teeven (VVD), Wilders (PVV), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en  dames Joldersma (CDA) en Verdonk (Trots op Nederland)? En leest u vooral de laatste alinea nog een keer aandachtig door:

Fred Teeven en Cisca Joldesma tijdens het Cannabis Tribunaal, 3 mei 2010, Den Haag (foto © Gonzo media)
Fred Teeven en Cisca Joldesma tijdens het Cannabis Tribunaal, 3 mei 2010, Den Haag (foto © Gonzo media)

“Drugs laten zich niet wég-verbieden, ze zullen er altijd zijn. Een minderheid van de gebruikers zal erdoor in de problemen raken. De gevaren van drugs zijn echter véél kleiner dan die van alcohol en tabak: ons land kent dertien keer meer alcoholisten, vijftien keer meer alcoholdoden en 333 keer meer tabaksdoden. Maar juist omdat drugs gezondheidsrisico’s meebrengen, is regulering noodzakelijk. De drugscriminaliteit kunnen we echter missen.”

Eén ding is zeker: zowel Frits Bolkestein als Els Borst krijgen een uitnodiging voor het Cannabis Tribunaal 2011…

© www.foksuk.nl
© www.foksuk.nl

Klik hier voor een PDF van het complete artikel.

De complete lijst van ondertekenaars:

*Frits Bolkestein, voormalig minister van Defensie (VVD)
*Dr. Els Borst-Eilers, voormalig minister van Volksgezondheid (D66)
*Prof. mr. Theo de Roos, hoogleraar strafrecht, Universiteit Tilburg
*Hedy d’Ancona, voormalig minister van Volksgezondheid (PvdA)
*Theo M.G. van Berkestijn, voormalig secretaris generaal van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij van Geneeskunst
*Margreeth de Boer, voormalig minister van VROM (PvdA)
*Mr. Harry F. van den Haak, voormalig president van het Gerechtshof Amsterdam en voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
*Mario Lap, drugsdeskundige
*Mr. Raimond Dufour, voorzitter Stichting Drugsbeleid

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*