Doorbraak in België: Trekt Uw Plant schrijft geschiedenis

10 april 2010 gaat de geschiedenis in als een historische dag in de Belgische cannabisbeweging. Voor het eerst verstrekte de vereniging Trekt Uw Plant cannabis aan haar leden. Morgen, op dinsdag 27 april, zal de vereniging dit nieuws wereldkundig maken tijdens een persconferentie in Brussel.

Antwerpen, 10 april: Leden van Trekt Uw Plant trekken hun plant (foto © Gonzo media)
Antwerpen, 10 april 2010: Leden van Trekt Uw Plant trekken hun plant (foto © Gonzo media)

Joep Oomen, actief VOC-er en een van de oprichters van Trekt Uw Plant: “Op deze persconferentie zal het fysieke bewijs worden geleverd dat de vzw Trekt Uw Plant eerder deze maand de eerste proefoogst, zijnde 1 cannabisplant voor enkele van haar leden, heeft binnengehaald. Daarmee levert de vzw een belangrijke bijdrage aan de wettelijke regulering van de cannabismarkt in België en zet zij een volgende stap naar de volledige zelfvoorziening voor al haar leden.”

De vzw (vereniging zonder winstoogmerk) Trekt Uw Plant is in 2006 opgericht, naar aanleiding van een ministeriële richtlijn van 25 januari 2005. Cruciale passage uit deze richtlijn: “De vaststelling van het bezit, door een meerderjarige, van een hoeveelheid cannabis die 3 gram niet overschrijdt of van 1 cannabisplant, bestemd voor persoonlijk, zonder verzwarende omstandigheden noch verstoring van de openbare orde, zal enkel aanleiding geven tot het opstellen van een vereenvoudigd proces-verbaal (VPV). (…) De inbreuken die, in het kader van onderhavige richtlijn, geregistreerd worden in een VPV, geven geen aanleiding tot een inbeslagname van de aangetroffen verdovende middelen. Deze mogen derhalve in het bezit blijven van de betrokkene.”

Joep Oomen, een van de oprichters en bestuursleden van Trekt Uw Plant (foto © Gonzo media)
Joep Oomen, een van de oprichters van Trekt Uw Plant (foto © Gonzo media)

Het idee achter Trekt Uw Plant is simpel: als je één plant per persoon mag hebben, dan mag je die planten ook bij elkaar zetten in een collectieve plantage voor leden van een niet-commerciële vereniging. Deze constructie is onder de noemer  Cannabis Social Club ontwikkeld door ENCOD (Europese Coalitie voor Rechtvaardig en Effectief Drugsbeleid). Anders dan de Amerikaanse Cannabis Buyers Clubs staan Cannabis Social Clubs ook open voor niet-medicinale gebruikers. Op dit moment zijn Cannabis Social Clubs actief in Spanje (Ganjazz en Pannagh) en Zwitserland (Die Grüne Blume), terwijl in andere landen soortgelijke initiatieven ontstaan.

Trekt Uw Plant is de afgelopen jaren stevig aangepakt door de Belgische politie en justitie. Oomen en zijn medebestuursleden werden tot twee keer toe hardhandig gearresteerd, geboeid afgevoerd en aangeklaagd wegens bezit van cannabis en ‘aanzetten tot druggebruik’. Het goede nieuws is dat de rechter Trekt Uw Plant in hoger beroep steeds heeft vrijgesproken. De laatste vrijspraak dateert van 25 februari dit jaar. In een persbericht verklaart de vereniging:

www.trektuwplant.be

“Uit deze vrijspraak concludeert Trekt Uw Plant dat haar werkwijze volledig past binnen de intentie van de Belgische wetgever: door het bezit en de teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik niet langer te vervolgen, verschuift het accent in het beleid van justitie naar volksgezondheid. Kweken voor persoonlijk gebruik is een gezond alternatief voor de illegale markt en voor het toerisme naar Nederlandse coffeeshops. Een vereniging als Trekt Uw Plant hanteert ecologische kweekmethodes, waarbij geen risico bestaat op vervuiling of verzwaring van het middel, zoals op de zwarte markt het geval is. In tegenstelling tot de illegale markt is de vereniging niet toegankelijk voor minderjarigen.”

Interview met een tevreden lid van de vzw Trekt Uw Plant (foto © Gonzo media)
Interview met een tevreden lid van de vzw Trekt Uw Plant (foto © Gonzo media)

Feitelijk haalt België ons land links in, als dit systeem inderdaad standhoudt. En daar lijkt het sterk op:
“Trekt Uw Plant wil een signaal geven aan de naar schatting 500.000 Belgen die cannabis gebruiken. Vanaf nu is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk de verbouw van cannabis voor persoonlijk gebruik gezamenlijk te organiseren via een gesloten circuit. Daarmee staat België in een keer een stap verder dan Nederland, waar de handel in kleine hoeveelheden wel, maar de teelt niet is toegestaan.”

De persconferentie begint op dinsdag 27 april om 11.00 uur in café Merlo, Baksteenkaai 80, Brussel.
Meer informatie op de website van Trekt Uw Plant: www.trektuwplant.be

Comment (1)

  • nol 29/04/2010 at 12:35 am Reply

    Dat het plantje U allen wel moge bekomen!
    Gefeliciteerd….

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*