Ambtelijke werkgroep: legalisering cannabis levert 420 miljoen op

De Brede Heroverwegingswerkgroep Veiligheid en Terrorisme noemt in haar advies ook legalisering van cannabis als mogelijkheid om te bezuinigen. De genoemde cijfers lijken aan de lage kant.

legalize_yellow_signIn haar advies schrijft de werkgroep: “In de samenleving is al langere tijd discussie over de strafbaarheid van de productie van en handel in softdrugs. Indien dit volledig uit het strafrecht zou worden gehaald (legalisering) zou dat tot substantiële besparingen kunnen leiden. Dat kan echter alleen indien daarvoor voldoende internationale ruimte bestaat, in het bijzonder binnen het kader van het Schengenverdrag. Een beperking tot het reguleren van de ‘achterdeur’, door de toevoer naar de coffeeshops te gedogen en met vergunningen te reguleren, zal naar verwachting een aanzienlijk lagere of geen besparing opleveren in de strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving en blijft evenmin zonder effect op de internationale positie van Nederland.”

Iets verderop lezen we onder het kopje ‘reguleren, decriminaliseren softdrugs’:

Folder tegen hennepteelt: betaald van uw belastinggeld
Folder tegen hennepteelt: betaald van uw belastinggeld

“Al lange tijd is er discussie over de softdrugs, waarin sommigen pleiten voor het uit het strafrecht halen daarvan (decriminaliseren) en andere voor het uitbreiden van het gedogen tot de teelt van cannabis ten behoeve van de aanvoer (‘aan de achterdeur’) van de coffeeshops. Dergelijke maatregelen zouden ontlastend werken voor politie en justitie, waar nu m€ 160 toe te rekenen is aan de aanpak van softdrugs criminaliteit. Decriminalisering zou dit bedrag besparen, bovendien biedt het de mogelijkheid om door belastingheffing extra inkomsten te genereren (mogelijk m€ 260).”

Gezien de enorme inzet van politie en justitie in de jacht op de hennepteelt sinds 2000, lijkt het bedrag van 160 miljoen aan de lage kant. Frans Heeres, korpschef van de politie Midden en West Brabant, verklaarde vorig jaar in dagblad BN/De Stem (6 augustus 2009): “Veertig procent van ons opsporingsapparaat wordt ingezet tegen de hennepcriminaliteit. Hennep is onze grootste zorg.”
Steeds vaker worden particuliere, commerciële bedrijven ingehuurd om hennepplantages te ruimen. Die kosten komen boven op de kosten van politie en justitie voor bestrijding van de hennepteelt. legalizeregulateeducatemedicate

Hoeveel hennepplantages er jaarlijks worden geruimd in ons land is onbekend. In de Evaluatie van het Nederlands Drugsbeleid (WODC / Trimbos, 2009) wordt deze ‘lacune in informatie’ benadrukt. Duidelijk is wel dat het om duizenden kwekerijen per jaar gaat. Ook over het aandeel van de export is de kennis zeer beperkt: “Er is weinig bekend over de omvang van de hennepteelt die bedoeld is voor de export. De range van schattingen hiervan is dermate groot dat hierover in feite niks gezegd kan worden.”

Dankzij het ambtelijke advies zijn er nu in elk geval twee cijfers: 160 miljoen besparing op de bestrijding van cannabis en 260 miljoen extra belastingopbrengst, samen 420 miljoen euro. Op dit moment is cannabis vrij van BTW, omdat het een verboden product is en verboden producten niet belast kunnen worden.

logostichtingdrugsbeleidInteressant in dit verband is de brief die de Stichting Drugsbeleid in september vorig jaar aan de regering en het parlement stuurde. Hierin worden heel andere cijfers genoemd:

DRUG LAWS ARE MORE DANGEROUS THAN DRUGS“Kosten: Prof. Rigter (Erasmus-universiteit) berekende de kosten van rechtshandhaving van het drugsverbod door de overheid over 2003 op €1,6 miljard (tijdschrift Addiction, 2006). Daarbovenop komen de kosten voor burgers en bedrijven. Het WODC berekende de totale kosten van de criminaliteit in ons land over 2006 op €31,5 miljard (Haarlems Dagblad dd 10-11-07). Als de helft daarvan op conto komt van de misdaad die het drugsverbod veroorzaakt (een bescheiden schatting) kost het drugsverbod aan elke Nederlander €924 per jaar.”

Voor de duidelijkheid: het gaat hier om de kosten van het verbod van alle illegale drugs, niet alleen cannabis. Maar de 160 miljoen die de ambtelijke werkgroep -zonder enige onderbouwing- noemt, lijkt hoe dan ook veel te laag. Het wachten is op een degelijk en onafhankelijk onderzoek naar de totale kosten van de handhaving van het cannabisverbod in Nederland. Hier ligt een schone taak voor een wakker Kamerlid, dat de regering vraagt naar het echte prijskaartje van de Hollandse hennepoorlog.

Het tv-programma NOVA ging gisteren uitgebreid in op de voorstellen van de twintig ambtelijke werkgroepen. Het idee om cannabis te legaliseren passeerde ook de revue, in 46 seconden. Het fragment staat hieronder.

Klik hier om de PDF van het complete advies van de werkgroep te downloaden.

Comments (2)

 • Peter Lunk 03/04/2010 at 10:08 am Reply

  High,

  Kort het intro van jullie artikel op onze frontpage geplaatst met lees verder lik naar uw artikel alhier 😉

  P.S. De regering neemt het ook niet zo nauw met regels m.b.t. creatief eigendom zo te zien…

  Op die cover van die folder staat een kloontje…
  Vergelijk eens met het kloontje van mijn weblog background hier:
  http://twitter.com/mrlunk
  Tataaaaaaa ! lol
  Dat is dus een gejatte foto !
  😉

  Grtz,
  Peter Lunk

 • Niek Sprakel 09/04/2010 at 7:32 pm Reply

  420 miljoen.. typisch..

  http://en.wikipedia.org/wiki/4:20

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*