Hirsch Ballin verklaart oorlog aan grootschalige hennepteelt

  • SHARE:
  • Tweet this

April 1st, 2010 | 14:09
Door webmaster

Justitieminister Hirsch Ballin heeft eindelijk zijn langverwachte ‘growshopwet’ af. Het wetsvoorstel stelt alle handelingen strafbaar ‘die grootschalige illegale hennepteelt ondersteunen en bevorderen’. De voorgestelde strafmaat is drie jaar cel. En het is geen 1 april grap…

Hirsch Ballin, Maastricht, 12 mei 2009 (foto © Gonzo media)

Hirsch Ballin, Maastricht, 12 mei 2009 (foto © Gonzo media)

Oorlog aan wiettelers‘ kopt De Telegraaf vanochtend boven het nieuws over het conceptwetsvoorstel van Hirsch Ballin, dat vandaag voor advies naar een aantal juridische instanties is gestuurd. Het wetsvoorstel richt zich echter niet zozeer op de telers, maar op ‘de criminele keten van hennepteelt’. In een persbericht verklaart het ministerie van justitie dat het gaat ‘om alle schakels van de productieketen, zoals de growshops, exploitanten en criminele organisaties die betrokken zijn bij de groothandel en export’.

Niet de teelt zelf wordt in het voorstel harder bestraft, maar de zogenaamde voorbereidings- of bevorderings-handelingen, die zich ‘afspelen in een voorfase, voorafgaand aan de daadwerkelijke overtreding van de verbodsbepalingen van de Opiumwet’. Nu zijn dergelijke handelingen wel strafbaar bij hard drugs delicten of misdrijven waarop minimaal acht jaar celstraf staat. Citaat uit de Memorie van Toelichting, ondertekend door de ministers van justitie en VWS:

“Wij zijn van mening dat de gedragingen die ertoe strekken om grootschalige illegale hennepteelt mogelijk te maken en te faciliteren eveneens laakbaar en strafwaardig zijn, en dat – waar de strafwet op dit moment nog lacunes vertoont – moet worden voorzien in een verdere verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid.”

Foto © Gonzo media

Foto © Gonzo media

De ministers richten hun vizier vooral op de growshops. “Zo beperken growshops zich zeker niet tot het verkopen van producten die verkrijgbaar zijn bij de reguliere tuincentra. Het gaat bijvoorbeeld ook om handelingen als het verstrekken van stekken, het financieren en volledig installeren van een professionele hennepplantage en het afnemen van de oogst. Teneinde deze uiteenlopende gedragingen in de praktijk te kunnen terugdringen is het noodzakelijk dat alle handelingen die de hennepteelt kunnen faciliteren en vergemakkelijken worden verboden.”

Uit deze passage blijkt meteen de onduidelijkheid van het wetsvoorstel: gaat het nou om voorbereidings-handelingen voor grootschalige hennepteelt of voor elke vorm van hennepteelt? Omdat niet te bewijzen is dat een verkoper weet wat zijn klanten met hun aankopen gaan doen, probeert Hirsch Ballin de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de verkoper op te rekken. En wel ‘tot die gevallen waarin betrokkene ernstige reden heeft om te vermoeden dat de substanties, voorwerpen of gegevens die hij verkoopt, aflevert etc. bestemd zijn om illegale hennepteelt voor te bereiden of te vergemakkelijken’.

Dat klinkt als juridisch drijfzand, al wringt Hirsch Ballin zich in allerlei bochten om die indruk weg te nemen:

Prem Radakishun als hennep-sinterklaas bij de opening van de Hemp Gallery in Amsterdam, eind 2008. (foto: © Gonzo media)

Prem Radakishun als hennep-sinterklaas bij de opening van de Hemp Gallery in Amsterdam, eind 2008. (foto: © Gonzo media)

“De vraag wanneer sprake is van een ‘ernstige reden om te vermoeden’ dient per geval te worden bezien. Ten aanzien van growshops geldt echter dat de aldaar aangeboden producten geheel in de sleutel staan van de hennepteelt. Anders gezegd, het assortiment is contextgebonden en de producten worden opzettelijk aangeboden met een doel: de hennepteelt. Gelet op dit verband tussen de producten en de hennepteelt is dan ook snel sprake van een ernstige reden om te vermoeden dat de betreffende handeling de illegale hennepteelt voorbereidt of vergemakkelijkt. Een aanknopingspunt in dit kader kan onder andere worden gevonden in de verkoop van een aanzienlijk aantal producten, een frequente verkoop aan dezelfde persoon dan wel groep personen of de verkoop van een product dat alleen wordt gebruikt bij niet-kleinschalige hennepteelt.”

Die laatste zin impliceert dat het verkopen van spullen voor kleinschalige hennepteelt gewoon toegestaan blijft. Zou er nu ook een maximale verkoophoeveelheid aarde en voeding per klant worden ingevoerd? Het lijkt waarschijnlijker dat de instanties die nu om advies worden gevraagd, waaronder de Orde van Advocaten, stevige kritiek zullen uiten op het wetsvoorstel. En omdat het onderwerp drugsbeleid controversieel is verklaard, zal de Kamer het de komende maanden niet behandelen.

Growshop in het centrum van San Sebastian, Spanje, augustus 2009 (foto © Gonzo media)

Growshop in het centrum van San Sebastian, Spanje, augustus 2009 (foto © Gonzo media)

Een volgend kabinet kijkt hopelijk over de grenzen: in landen als Spanje, Duitsland en Engeland zijn growshops volkomen ingeburgerd. Sommige growshops in Baskenland bieden zelfs open en bloot stekken te koop aan: iets dat in Nederland anno 2010 ondenkbaar is. In een verslag van zijn bezoek aan de hennepbeurs Spannabis in Barcelona schrijft econoom Adriaan Jansen deze maand in EssensiE:

“En dan is er nog die opmerkelijke omwenteling in de productie van cannabis, juist dóór de officiële bestrijding. Want vroeger moest vrijwel iedere gram cannabis die in Europa werd geconsumeerd, ‘van buiten’ komen -ouderen onder ons herinneren zich de beursberichten van Koos Zwart. Tegenwoordig staat Europa vol en komt meer dan de helft van wat er in de Europese Unie aan cannabis wordt geconsumeerd, uit eigen land. Deze nationale zelfvoorziening treedt in alle Westerse landen onmiskenbaar op, en maakt van een internationaal gedicteerde en georganiseerde cannabisbestrijding een farce. De tijd dat Nederland 80 procent van zijn nederwietproductie exporteerde, ligt ook al weer achter ons, als het al ooit zo veel geweest is. Op dit moment importeert geen enkel Europees land méér ‘nederwiet’ dan het zelf produceert. Wél is het zo, en dat zagen we dus nog een keer in Barcelona bevestigd, dat in heel Europa de Groene Lawines tot stand kwamen (en komen) met ‘onze’ productiemiddelen.”

tax-and-regulate-cannabis-California-2010Hier ligt een kans voor open doel voor een progressief kabinet: de cannabusiness biedt enorme potentie in deze tijden van economische crisis. Vraag dat maar aan Arnold Schwarzenegger, Republikeins gouverneur van Californië, die onderzoek doet naar het belasten en reguleren (‘tax and regulate’) van de bloeiende cannabis-economie in zijn staat. Hirsch Ballin voert een achterhoedegevecht; deze growshopwet is zijn laatste stuiptrekking.

Klik hier voor het persbericht van justitie over het wetsvoorstel.

Klik hier voor een PDF-versie van de Memorie van Toelichting.

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.