Kabinet laat Amsterdamse coffeeshops bij scholen met rust

De regering laat Amsterdamse coffeeshops in de buurt van scholen voorlopig ongemoeid. Balkenende haalt dus bakzeil tegenover Job Cohen, die als burgemeester weigerde het afstandscriterium voor coffeeshops te handhaven in de hoofdstad.

Hirsch Ballin, sinds de val van het kabinet minister van justitie én binnenlandse zaken (foto © Gonzo media)
Hirsch Ballin, sinds de val van het kabinet minister van justitie én binnenlandse zaken (foto © Gonzo media)

De draai van het kabinet is na te lezen in antwoorden van Ernst Hirsch Ballin, nu minister van justitie én binnenlandse zaken, op Kamervragen van Ed Anker (Christenunie). Hirsch Ballin: “Het is juist dat de burgemeester van Amsterdam met alternatieve maatregelen komt aangezien een deel van de Amsterdamse coffeeshops gelegen is binnen 250 meter van een school. Het betreft 43 van de totaal 226 coffeeshops in Amsterdam. Er wordt door de gemeente Amsterdam gewerkt aan alternatieve maatregelen zoals meer toezicht op affichering (om te voorkomen dat jongeren in aanraking komen met reclame voor coffeeshops) en aanscherping van het preventiebeleid. Jongeren tot 18 jaar mogen coffeeshops niet in en hier wordt streng op gecontroleerd door de gemeente. Hiervoor wordt het Horeca Interventieteam ingezet.”

Hirsch Ballin: "Jongeren tot 18 jaar mogen coffeeshops niet in" (foto © Gonzo media)
Hirsch Ballin: "Jongeren tot 18 jaar mogen coffeeshops niet in" (foto © Gonzo media)

Op de vraag hoe het Amsterdamse beleid zich verhoudt tot het ‘Bestuursakkoord Rijkgemeenten waarin staat dat alle gemeenten uiterlijk in 2011 een minimale afstand van 250 meter tussen middelbare scholen en coffeeshops moeten hanteren’ antwoordt de minister: “Het afstandscriterium is vastgesteld op 250 meter tenzij kan worden aangetoond waarom die niet mogelijk is en wordt aangegeven welke andere drempelverhogende maatregelen er genomen zijn. In de loop van dit jaar wordt aan de hand van de monitor van het Bestuursakkoord de balans opgemaakt. Daarna wordt door mijn ministeries en de VNG nagegaan of aanvullend beleid nodig is. Ik zal gemeenten erop aanspreken als blijkt dat er coffeeshops binnen de grens van 250 meter zijn er geen aanvullende maatregelen zijn genomen.”

De conclusie is duidelijk: Amsterdam mag zijn gang gaan. Balkenendes oproep aan Cohen om ‘normaal te doen’ en de 43 coffeeshops nabij scholen gewoon te sluiten is nu ongeveer evenveel waard als Balkenendes toekomst in de landelijke politiek.

Een van de oudste shops van Amsterdam: de Bulldog op de Wallen (foto © gonzo media)
Een van de oudste shops van Amsterdam: de Bulldog op de Wallen (foto © gonzo media)

Het Parool noemt de ‘gematigde opstelling’ van Hirsch Ballin opmerkelijk, ‘omdat minister-president Jan Peter Balkenende Cohen juist opriep de coffeeshops in de buurt van scholen te sluiten’. ChristenUnie Kamerlid Ed Anker noemde Cohens beleid vorige maand zelfs ‘sabotage van het regeerakkoord’. Ankers reactie op de antwoorden van Hirsch Ballin: ‘een beetje mager’.

Klik hier voor een PDF-versie van de antwoorden van Hirsch Ballin d.d. 22 maart 2010

Zie ook:

Sabotage? Job Cohen en August de Loor slaan terug!‘ (VOC-Blog 11 februari 2010)
Balkenende stort zich in coffeeshopdebat
(VOC-Blog 15 februari 2010)
Cohen kaatst bal van Balkenende keihard terug (VOC-Blog 17 februari 2010)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*